Obesitas

ICPC-2: T82;T83; ICD-10: E66

Dr. Bas Havekes, dr. Stijn Peeters

Begripsomschrijving

Obesitas wordt gedefinieerd als een body mass index (BMI, gewicht in kg/lengte in meters in het kwadraat [kg/m2]) van 30 kg/m2o f hoger op basis van een toegenomen hoeveelheid lichaamsvet. Bij een BMI 25-29,9 kg/m2 spreekt men van overgewicht. Iemand heeft morbide obesitas bij een BMI groter dan 35 kg/m2.

Epidemiologische gegevens

In Nederland komt bij 13% van de mannen en 16% van de vrouwen obesitas voor. Van de Nederlandse mannen heeft echter 40% en van de Nederlandse vrouwen 29% overgewicht. Zorgelijke ontwikkeling is de toename van overgewicht ook onder kinderen.

Pathofysiologie

Zowel omgevingsfactoren als genetische factoren zijn van belang in de genese. Verondersteld wordt dat een negatief terugkoppelingsmechanisme vanuit het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?