Leukemie

ICPC-2: B73; ICD-10: C91;C92;C93;C94;C95

Dr. Michel van Gelder

Begripsomschrijving

Leukemie is een verzamelnaam voor een heterogene groep hematologische maligniteiten. Bij acute leukemie gaat het om een ernstige storing in het regulatiemechanisme van proliferatie en differentiatie van hemopoëtische voorlopercellen. De twee hoofdgroepen zijn acute myeloïde leukemie (AML) en acute lymfatische leukemie (ALL). Bij chronische myeloïde leukemie (CML) betreft het vooral proliferatie van myeloïde voorlopercellen, en bij chronische lymfatische leukemie (CLL) proliferatie van rijpe B-lymfocyten. Een andere vorm van leukemie is ‘hairy cell’ leukemie.

Epidemiologische gegevens

ALL komt vooral bij kinderen voor, met een piekincidentie op de leeftijd van 4 jaar. AML komt vooral voor boven het 65e jaar.

Chronische

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?