Maligne lymfomen

ICPC-2: B72; ICD-10: C81;C82;C83;C84;C85

Begripsomschrijving

Maligne lymfomen zijn kwaadaardige woekeringen van het lymfoïde weefsel. De hoofdgroepen zijn de Hodgkin- en de non-Hodgkinlymfomen.

Epidemiologische gegevens

Bij de ziekte van Hodgkin is er een bimodale leeftijdsverdeling met pieken tussen 15-35 jaar en boven het 60e jaar. De frequentie van het non-Hodgkinlymfoom neemt sterk toe met de leeftijd: meer dan de helft van de diagnose betreft 65-plussers.1 Beide ziekten komen bij mannen 2 maal zo frequent voor als bij vrouwen.2 De incidentie van de ziekte van Hodgkin is stabiel, de incidentie van non-Hodgkinlymfoom neemt wereldwijd snel toe.3

Alternatieve diagnoses

  • andere maligniteiten
  • auto-immuunziekten
  • stapelingsziekten (Gaucher)
  • infecties

Klinisch relevant onderzoek

Anamnese

Klachten: malaise,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?