Maligne lymfomen

ICPC-2: B72; ICD-10: C81;C82;C83;C84;C85

Dr. Michel van Gelder

Begripsomschrijving

Maligne lymfomen zijn kwaadaardige woekeringen van het lymfoïde weefsel. De hoofdgroepen zijn de hodgkin- en de non-hodgkinlymfomen.

Epidemiologische gegevens

Bij de ziekte van Hodgkin is er een bimodale leeftijdsverdeling met pieken tussen 15 en 35 jaar en boven het 60e jaar. De frequentie van het non-hodgkinlymfoom neemt sterk toe met de leeftijd: meer dan de helft van de diagnoses betreft 65-plussers. Beide ziekten komen bij mannen tweemaal zo frequent voor als bij vrouwen. De incidentie van de ziekte van Hodgkin is stabiel, de incidentie van non-hodgkinlymfoom neemt wereldwijd snel toe.

Klinisch relevant onderzoek

Anamnese

Klachten: malaise, moeheid, koorts, nachtzweten, jeuk, gewichtsverlies (mate, snelheid), lymfklierzwelling(en). Duur,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?