Lithium

Doel

Controle van de lithiumspiegel gedurende therapie met lithium.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij een aanvraag voor laboratoriumonderzoek. Bovendien dient de laatste innametijd te worden vermeld.

Beschrijving methoden

Lithium kan met atomaire absorptiespectrometrie (AES, vlamfotometrisch), een ionselectieve elektrode of spectrofotometrisch worden bepaald.

Belasting voor de patiënt

Venapunctie.

Voor een goede controle is het tijdstip van bloedafname van cruciaal belang. De bloedafname dient 12 uur (11-13 uur) uur na de laatste inname van Li+ te geschieden. Wanneer meerdere keren per dag wordt gedoseerd dient de bloedafname net voor een volgende dosering plaats te vinden (< 1 uur, dalspiegel).

Mogelijke toepassingen

■ profylaxe en therapie met Li-zouten bij

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?