Lithium

Doel

Controle van de lithiumspiegel gedurende therapie met lithium.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij een aanvraag voor laboratoriumonderzoek. Bovendien dient de laatste innametijd te worden vermeld.

Beschrijving methoden

Lithium kan met atomaire absorptiespectrometrie (AES, vlamfotometrisch), met een ionselectieve elektrode of spectrofotometrisch worden bepaald.

Belasting voor de patiënt

Venapunctie.

Voorbereiding patiënt

Voor een goede controle is het tijdstip van bloedafname van cruciaal belang. De bloedafname dient te geschieden twaalf uur na de laatste inname van Li+; wanneer meermalen per dag wordt gedoseerd dus vóór de ochtendinname. Wanneer meer dan één uur van deze termijn wordt afgeweken, krijgt men

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord