Sarcoïdose

ICPC-2: B99; ICD-10: D86

Begripsomschrijving

Sarcoïdose (= ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann) is een systeemaandoening, die wordt gekarakteriseerd door niet-verkazende granulomen in de aangetaste organen.

De aandoening is primair een lymfklierziekte maar kan in alle organen van het lichaam voorkomen, niet noodzakelijkerwijs leidend tot disfunctie van de betreffende organen.

Het meest frequent is de long aangedaan (> 90%), daarnaast is er in veel gevallen symptomatische aantasting van huid (circa 25% m.n. erythema nodosum en lupus pernio) en ogen (25-40%). Bijna altijd zijn ook granulomen in de mediastinale en perifere lymfklieren en de lever aanwezig, vaak ook in beenmerg en gewrichten, zelden in bot, hart, nier, zenuwstelsel, endocriene klieren en parotis.

Pathofysiologie

Granuloomvorming treedt op

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord