Stridor

ICPC-2: R04; ICD-10: R06.1

Dr. Martijn de Kruif

Begripsomschrijving

Stridor is een hoorbare ademhaling tijdens inspiratie ten gevolge van een vernauwing in de hogere luchtwegen (boven de apertura thoracis). Vernauwingen in de lagere luchtwegen geven expiratoir hoorbare geluiden die worden omschreven als piepen of rhonchi.

Congenitale stridor presenteert zich bij de geboorte of in de eerste levensweken en is chronisch van karakter. Verworven stridor presenteert zich op alle leeftijden.

Epidemiologische gegevens

80% van de patiënten met een congenitale stridor heeft een laryngotracheomalacie.

De meest gestelde diagnose bij kinderen met acute stridor in de huisartsenpraktijk is laryngitis subglottica, gevolgd door aspiratie van een corpus alienum.

Mogelijke oorzaken

congenitaal:

■ nasofaryngeaal: choanale atresie,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?