Urticaria

ICPC-2: S98; ICD-10: L50

Mr. dr. Ellen de Haas

Begripsomschrijving

Urticaria (netelroos, galbulten) is een huidaandoening die bestaat uit scherp omschreven, bleke, oedemateuze, jeukende verhevenheden (kwaddel) van de huid, omgeven door erytheem. Urticaria kan sterk variëren in grootte en kan conflueren tot grote plaques. Urticaria zijn vluchtig: ze verdwijnen binnen minuten tot uren, per definitie binnen 24-48 uur. Tegelijkertijd kunnen zich weer nieuwe afwijkingen elders ontwikkelen.

Als de periode met urticaria korter dan zes weken duurt, is er sprake van acute urticaria. Als de klachten regelmatig terugkeren en/of langer dan zes weken duren, is het chronische urticaria (10-20%).

Classificatie volgens de Nederlands multidisciplinaire richtlijn: chronische spontane urticaria (CSU) en chronische induceerbare

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?