Urticaria

ICPC-2: S98; ICD-10: L50

Begripsomschrijving

Urticaria (netelroos, galbulten) is een huidaandoening die bestaat uit scherp omschreven, bleke, oedemateuze, jeukende verhevenheden van de huid, omgeven door erytheem. Urticaria kan sterk variëren in grootte en kan conflueren tot grote plaques. De urtica is vluchtig: zij verdwijnt binnen minuten tot uren, per definitie binnen 24-48 uur. Tegelijkertijd kunnen zich weer nieuwe afwijkingen elders ontwikkelen.

Acute urticaria: de urticaria-aanvallen bestaan korter dan 6 weken. Bij regelmatig terugkeren van de klachten langer dan 6 weken is er sprake van chronische urticaria (bij 10-20%).

Angio-oedeem is de variant van urticaria waarbij het oedeem in de diepe dermis en subcutis voorkomt.

Bij alle vormen van urticaria kan de reactie zich uitbreiden naar andere

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord