Heesheid

ICPC-2: R23; ICD-10: R49.0

Prof. dr. Robert Stokroos

Begripsomschrijving

Heesheid is een stoornis van het stemgeluid: de stem is niet helder, maar ruw en veranderd van toonhoogte. Afhankelijk van de snelheid van ontstaan en de duur van de symptomen wordt onderscheid gemaakt in acute en chronische heesheid. Acute heesheid begint snel en bestaat korter dan twee weken. Chronische heesheid heeft een langzaam progressief begin en de klachten bestaan langer dan twee tot drie weken.

Epidemiologische gegevens

De meest voorkomende oorzaak van acute heesheid is laryngitis op basis van een virale infectie. Een oorzaak van chronische heesheid is het plaveiselcelcarcinoom. De incidentie daarvan bedraagt 6 per 100 000 inwoners per jaar en neemt toe met de leeftijd; de gemiddelde leeftijd bedraagt ongeveer 60 jaar. Roken en

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?