Epilepsie

ICPC-2: N88; ICD-10: G40

Begripsomschrijving

Epilepsie wordt gekenmerkt door het herhaald optreden van epileptische aanvallen. Dat zijn aanvallen van gedragsverandering of sensaties die het gevolg zijn van excessieve ontladingen van (populaties van) neuronen in de hersenen.

Bij epileptische aanvallen kunnen zich verschillende symptomen voordoen. De klinische verschijnselen bestaan uit plotselinge, voorbijgaande abnormale verschijnselen die kunnen bestaan uit: bewustzijnsveranderingen, motorische, sensibele, autonome en/of psychische verschijnselen.

Onderscheiden worden:

partiële epileptische aanvallen (circa 70%):

  • eenvoudig partiële aanval (zonder bewustzijnsverandering)
  • complex partiële aanval (met bewustzijnsverandering)
  • partieel overgaand in gegeneraliseerd (met totaal

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?