Hypercholesterolemie/Dyslipidemie

ICPC-2: T93; ICD-10: E78

Prof. dr. Eric Sijbrands

Begripsomschrijving

Wat onder hypercholesterolemie verstaan moet worden, is sterk afhankelijk van de tijdgeest. Zo werd in 1999 pas van hypercholesterolemie gesproken indien de totale cholesterolconcentratie in het bloed hoger was dan 5,0 mmol/L, maar tegenwoordig worden bij cardiovasculaire hoogrisicopatiënten strengere richtlijnen gehanteerd (LDL-cholesterol < 2,5 mmol/L). Voortschrijdend inzicht heeft de afgelopen jaren geleid tot verdere aanscherping van de indicatie tot cholesterolverlagende behandeling bij hoogrisicopatiënten (patiënten met diabetes mellitus en/of manifest macrovasculair lijden). Daarbij wordt tegenwoordig in Nederland gestreefd naar een LDL-cholesterol < 1,8 mmol/L bij hoogrisicogroepen. In deze tekst wordt vooral

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?