Duizeligheid

ICPC-2: N17; ICD-10: R42

Prof. dr. Robert Stokroos

Begripsomschrijving

Duizeligheid is een onaangename sensatie van bewegingspatronen die in werkelijkheid niet bestaan; het is een verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van onvast-zijn, zoals draaiduizeligheid, zweverigheid, licht gevoel in het hoofd en balansstoornis. Draaiduizeligheid of vertigo is de illusie van het ondergaan van een draaibeweging.

Deze tekst is gericht op differentiatie tussen draaiduizeligheid (perifere en centrale oorzaken) en andere vormen van duizeligheid. De ziekte van Ménière wordt in een aparte tekst besproken.

Epidemiologische gegevens

Voor 3-4% van de patiënten die de huisarts bezoeken is duizeligheid de hoofdklacht. Bij 35% van deze patiënten wordt geen verklaring gevonden, bij circa 8% wordt een aandoening van het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?