18 resultaten gevonden voor 'Staphylococcus aureus'

 • Staphylococcus aureus

  is een grampositieve bacterie die zijn naam dankt aan de groei in clusters of trossen (σταφιλη = druiventros). De bacterie is in staat een groot aantal virulentiefactoren te produceren die een belangrijke rol spelen bij infecties zoals kapselpolysachariden, hemolysines en cytotoxines, diverse enzymen als coagulase, DNase en protease en oppervlakte-eiwitten als proteïne A.

  Lees verder ›
 • Staphylococcus species

  Stafylokokken anders dan worden vaak aangeduid als coagulasenegatieve stafylokokken (CNS). Er zijn 32 soorten bekend waarvan ongeveer de helft voorkomt als commensaal bij de mens op de huid en slijmvliezen. De pathogene betekenis van de coagulasenegatieve stafylokokken is veel geringer is dan die van ; toch worden infecties door deze bacteriën in toenemende mate gezien. Verbeterde identificatie methoden als de Maldi-TOF brengen verder differentie in wat vroeger CNS werd genoemd. Stammen zoals en worden vaker als pathogen aangemerkt, zeker in infecties met kunstmaterie in situ.

  Lees verder ›
 • MRSA

  Meticillineresistente is een die door het vermogen om een speciaal penicillinebindend eiwit (PBP) te produceren resistent is tegen de werking van vrijwel alle β-lactamantibiotica (penicilline, cefalosporine en carbapenem). Bij veel MRSA’s is daarnaast nog sprake van resistentie tegen andere klassen antibiotica, waardoor in sommige gevallen effectieve behandeling van ernstige infecties zeer bemoeilijkt wordt.

  Lees verder ›
 • Voedselvergiftiging

  In het algemeen wordt voedselvergiftiging veroorzaakt door de groei van (toxinevormende) bacteriën in het voedsel, vóór de consumptie leidend tot toxineproductie. De belangrijkste verwekkers van voedselvergiftiging zijn en . Daarnaast worden infecties door bacteriën als en meestal veroorzaakt door het consumeren van besmet voedsel. Deze laatste groep wordt behandeld in andere hoofdstukken.

  Lees verder ›
 • Keelkweek

  Het doel van een keelkweek is het aantonen van de aanwezigheid van pathogene bacteriën in een keel en zo nodig te bepalen voor welke antibiotica de gekweekte bacteriën gevoelig zijn. Daarnaast wordt een keelkweek in sommige gevallen verricht om dragerschap met specifieke micro-organismen op te sporen.

  Lees verder ›
 • Corynebacterium diphtheriae

  is een aerobe, grampositieve staaf. Alleen stammen die met een bepaalde bacteriofaag zijn geïnfecteerd, produceren toxine en zijn pathogeen voor de mens. Binnen de soort wordt een drietal typen onderscheiden: en .

  Lees verder ›
 • Acute osteomyelitis ICPC-2: L70; ICD-10: M86.1

  Osteomyelitis is een ontstekingsproces dat gepaard gaat met botdestructie en wordt veroorzaakt door een micro-organisme. Acute osteomyelitis komt vooral voor bij kinderen en ontwikkelt zich over enkele dagen tot weken, Bij een duur langer dan 10 dagen treedt botnecrose op en dreigt de infectie chronisch te worden. Bij een direct adequate behandeling gaat acute osteomyelitis in minder dan 5% van de gevallen over in een chronische ontsteking.

  Lees verder ›
 • Bacteriële kweek, algemeen

  Bij een zogenaamde banale kweek wordt gezocht naar snelgroeiende bacteriën en gisten die binnen enkele dagen groeien op algemeen gebruikte voedingsbodems als bloedagar of chocoladeagar.

  Lees verder ›
 • Fecesonderzoek (viraal)

  Feces is zeer geschikt materiaal voor virusdiagnostiek middels PCR. Vooral voor onderzoek naar virussen die een gastro-enteritisbeeld kunnen veroorzaken is feces het materiaal, maar niet uitsluitend voor deze virussen.

  Lees verder ›
 • Fluor vaginalis ICPC-2: X14; ICD-10: N89.8

  De normale vaginale flora van vrouwen in de reproductieve leeftijd bestaat uit een complex mengsel van bacteriën. Lactobacillen vormen een belangrijk bestanddeel van deze flora; daarnaast worden bij asymptomatische vrouwen ook relatief vaak coagulasenegatieve stafylokokken en vergroenende streptokokken gevonden. Ook (groep-B-streptokok) en gisten in geringe aantallen kunnen deel uitmaken van de normale vaginale flora en gisten worden eveneens bij een aanzienlijk percentage vrouwen zonder klachten gevonden. In de prepuberale flora ontbreken meestal de lactobacillen.

  Lees verder ›
 • Dermatomycosen ICPC-2: S74; ICD-10: B36

  Een dermatomycose is een huidinfectie door schimmels (vrijwel altijd dermatofyten) of gisten. Infecties veroorzaakt door dermatofyten worden ook wel tinea-infecties genoemd. Dit benoemen gebeurt aan de hand van de lichaamslokalisatie. Bijvoorbeeld: tinea capitis (behaarde hoofd), tinea corporis (lichaam), tinea pedis (voetzool). De infectie kan beperkt blijven tot de oppervlakkige lagen van de huid (frequentst). Bij een diepe mycose breidt de infectie zich uit naar de haarfollikels of dieper.

  Lees verder ›
 • Acute diarree ICPC-2: D11;D70;D73; ICD-10: A00 t/m A09

  Diarree is een symptoom dat bij talrijke gastro-intestinale ziekten aanwezig is, soms ook bij ziekten die niet van gastro-intestinale aard zijn. Diarree wordt gedefinieerd als 3 of meer dunvloeibare of ongevormde ontlastingen per dag, met een gewicht van meer dan 200 g feces per dag bij kinderen en volwassenen, of meer dan 10 g feces per kg lichaamsgewicht per dag bij kleine kinderen.1 Acute diarree duurt maximaal 14 dagen.1,2

  Lees verder ›
 • Heuppijn/Mank lopen bij kinderen ICPC-2: L13;L29; ICD-10: R26

  Heuppijn is pijn gelokaliseerd in het gebied van het heupgewricht. Het heupgewricht wordt gevormd door het acetabulum en het caput femoris. Kinderen kunnen de precieze plek van de pijn vaak moeilijk aangeven. Jonge kinderen klagen niet over pijn, maar lopen mank of weigeren te lopen: ook oudere kinderen kunnen mank lopen zonder over pijn te klagen.

  Lees verder ›
 • Parotiszwelling ICPC-2: D83; ICD-10: K11.1

  Parotiszwelling is een uni- of bilaterale zwelling van de glandula parotidea.

  Lees verder ›
 • Pruritus ani ICPC-2: D05; ICD-10: L29.0;L29.3

  Pruritus ani is jeuk rond de anus.

  Lees verder ›
 • Urinekweek

  Het doel van een urinekweek is het aantonen van de aanwezigheid van (snelgroeiende) bacteriën (of gisten) in de urine.

  Lees verder ›
 • Urineweginfecties bij vrouwen ICPC-2: U71; ICD-10: N30

  De diagnose bacteriële urineweginfectie wordt gesteld op grond van het klinisch beeld tezamen met de aanwezigheid van bacteriën in de urine (vanaf 104/ml in een midstroomportie of > 102/ml bij blaaspunctie).1 Indien klinische verschijnselen ontbreken spreekt men van asymptomatische bacteriurie.

  Lees verder ›
 • Sinusitis ICPC-2: R75; ICD-10: J01;J32

  Sinusitis is een ontsteking van de neusbijholten; meestal betreft het tenminste de sinus maxillaris. Dit kan samengaan met ontsteking van de sinus ethmoïdalis, frontalis en/of sphenoïdalis. Acute sinusitis wordt gekenmerkt door verdikking van de slijmvliesbekleding en overmatig secreet in de sinus. Het is in principe een spontaan genezende aandoening. Twee derde van de patiënten is in 10 dagen hersteld, vrijwel iedereen na 4 weken.1 Roken kan de genezing vertragen. Er is sprake van chronische sinusitis indien de aandoening ten minste 6 maanden duurt. Deze situatie wordt gekenmerkt door structurele veranderingen van de sinusslijmvliezen, soms met secreet in de sinus.

  Lees verder ›