Alle artikelen

 • Medisch laboratoriumonderzoek

  1 Algemene inleiding

  Lees verder ›
 • ABO-bloedgroepen en -antistoffen

  Bepalen van de ABO (A, B, O)-bloedgroep (schrijfwijze letter ‘O’ maar in spreektaal aangegeven als ‘nul’) en antistoffen tegen deze bloedgroepen.

  Lees verder ›
 • Acanthamoeba species

  Vrij levende amoeben, protozoën.

  Lees verder ›
 • Actinomyces species

  Actinomyceten zijn filamenteuze, grampositieve, anaerobe bacteriën.

  Lees verder ›
 • Activated partial-thromboplastin time (APTT)

  Onderzoek van de intrinsieke en gemeenschappelijke routes van het stollingssysteem.

  Lees verder ›
 • Adenovirus

  Adenovirussen zijn DNA-virussen, behorend tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Adiponectine

  Het doel is de meting van de concentratie van adiponectine in verband met mogelijke stoornissen bij obesitas, atherosclerose, diabetes mellitus type 2.

  Lees verder ›
 • Acromegalie ICPC-2: T99; ICD-10: E22.0

  Acromegalie is een ziektebeeld berustend op overproductie van groeihormoon, met een sluipend begin en verloop. De belangrijkste symptomen zijn vergroving van de gelaatstrekken, groei van handen en voeten, overmatig transpireren, gezichtsvelduitval, hoofdpijn, prikkelingen in de handen, vlezige handpalmen en gewrichtsklachten. Bij kinderen en adolescenten bij wie de epifysairschijven nog niet gesloten zijn staat overmatige lengtegroei op de voorgrond (zie Groeistoornissen bij kinderen, te groot).

  Lees verder ›
 • Adrenocorticotroop hormoon (ACTH) en ACTH-functietests

  Het meten van de reservecapaciteit van de hypofyse, dan wel de bijnier voor ACTH- of cortisolproductie.

  Lees verder ›
 • Aeromonas

  soorten zijn gramnegatieve bacteriën behorend tot een aparte familie van de . De taxonomie binnen deze familie is zeer aan verandering onderhevig. De bovengenoemde soorten worden het meest gevonden in klinische materialen.

  Lees verder ›
 • Alanineaminotransferase (ALAT)

  ■ differentiële diagnostiek van leverziekten

  Lees verder ›
 • Ziekte van Addison ICPC-2: T99; ICD-10: E27.1

  De ziekte van Addison is een primaire bijnierschorsinsufficiëntie, met uitval van de in de bijnierschors geproduceerde steroïdhormonen (glucocorticoïden, mineralocorticoïden en androgenen), veelal als uiting van een auto-immuun adrenalitis.

  Lees verder ›
 • Albumine, in serum

  Bepaling van albumine in serum.

  Lees verder ›
 • Albumine, in urine

  Het vaststellen van een gestoorde nierfunctie, waarbij er te veel albumine wordt uitgescheiden in de urine.

  Lees verder ›
 • Alcohol

  Analyse van alcohol (ethanol) in bloed.

  Lees verder ›
 • Aldosteron

  Vaststellen van overproductie van aldosteron bij de differentiële diagnostiek van mineralocorticoïdhypertensie.

  Lees verder ›
 • Alkalische fosfatase (AF)

  De activiteitsbepaling van alkalische fosfatase (AF) wordt gebruikt bij de diagnostiek en de follow-up van leveraandoeningen en botziekten.

  Lees verder ›
 • Allergeenspecifiek IgG

  Diagnostiek bij verdenking allergeenspecifiek IgG-gemedieerde type III-allergie.

  Lees verder ›
 • Amfetamines

  Onderzoek op gebruik van amfetamines.

  Lees verder ›
 • Aminozuren

  Analyse van aminozuren in bloed en/of urine voor het aantonen, follow-up of bevestigen van erfelijke stoornissen in het aminozuurmetabolisme.

  Lees verder ›
 • Ammonium

  Vaststellen of de verwerking van ammonium in het lichaam gestoord is.

  Lees verder ›
 • Amylase, totaal

  Vaststellen van de hoogte van de activiteit van het totaal amylase (zowel pancreas- als speekselamylase) in plasma, serum en urine.

  Lees verder ›
 • Anaerobe bacteriën, niet sporulerend

  Anaerobe bacteriën zijn bacteriën die uitsluitend groeien in afwezigheid van zuurstof; de mate van gevoeligheid voor zuurstof is sterk variabel. Onder de anaerobe bacteriën treft men zowel grampositieve als gramnegatieve soorten aan. Een bijzondere groep zijn de sporenvormende anaerobe bacteriën behorend tot species; deze worden apart besproken

  Lees verder ›
 • Androsteendion, δ-4- (A’dion)

  Onderzoek naar androgeenovermaat bij vrouwen met hirsutisme en/of virilisatie.

  Lees verder ›
 • Allergische rinitis ICPC-2: R97; ICD-10: J30

  Allergische rinitis is een meer dan 4 weken bestaande of frequent recidiverende aandoening, waarbij sprake is van neusklachten zoals niezen, verstopte neus, loopneus en jeuk van de neus. Het kan gepaard gaan met jeukende ogen (allergische conjunctivitis) en met andere uitingen van atopie.

  Lees verder ›
 • Angiotensine-I-converterend enzym (ACE)

  Vaststellen van de activiteit van angiotensine-I-converterend enzym (ACE) bij (neuro)sarcoïdose en andere granulomatosen.

  Lees verder ›
 • Alopecia/Haaruitval ICPC-2: S23; ICD-10: L63;L64;L65;L66

  Alopecia betekent: kaalheid-er groeit geen terminaal haar (meer) op de gewoonlijk behaarde plaatsen van het lichaam.

  Lees verder ›
 • Antidiuretisch hormoon in bloed (ADH)

  Bepaling van het antidiuretisch hormoon (ADH) of vasopressine in bloed.

  Lees verder ›
 • Amenorroe/Oligomenorroe ICPC-2: X05; ICD-10: E28

  Amenorroe is het uitblijven van periodiek vaginaal bloedverlies gedurende meer dan 6 maanden dan wel 199 dagen. Als regel is er sprake van anovulatie.

  Lees verder ›
 • Antiglobulinetests en kruisproef

  De directe antiglobulinetest (DAT) is gericht op het aantonen van antistoffen en/of complementfactoren die in vivo zijn gebonden aan de erytrocyten van de patiënt. De indirecte antiglobulinetest (IAT) is gericht op het aantonen van antistoffen gericht tegen erytrocyten in het serum of plasma van de patiënt. Vroeger werd de antiglobulinetest ook wel Coombs-test genoemd, naar de onderzoeker Dr. Coombs die deze test bedacht, zo bestaat de directe en indirecte Coombs-test.

  Lees verder ›
 • hypergonadotroop Amenorroe/Oligomenorroe ICPC-2: T99; ICD-10: E28.0;E28.1;E28.2

  Hypergonadotrope amenorroe/oligomenorroe is primaire of secundaire amenorroe/oligomenorroe met verhoogde gonadotrofinen (FSH > 20 IU/l). Referentiewaarden FSH en daarmee de beslisgrenzen zijn methode- en laboratoriumafhankelijk.

  Lees verder ›
 • Antimulleriaans hormoon (AMH)

  Antimulleriaans hormoon wordt door de testikels en de ovaria in wisselende hoeveelheden geproduceerd passend bij geslacht en leeftijd.

  Lees verder ›
 • hypogonadotroop Amenorroe/Oligomenorroe ICPC-2: T99; ICD-10: E28.3:

  Hypogonadotrope amenorroe/oligomenorroe is primaire of secundaire oligo- of amenorroe met verlaagde gonadotrofinen (FSH < 1,5 IU/l). Referentiewaarden FSH en daarmee de beslisgrenzen zijn methode- en laboratoriumafhankelijk. ‘Hypogonadotroop’ betekent in de praktijk vrijwel altijd amenorroe.

  Lees verder ›
 • Anti-neutrofiel cytoplasma-antistoffen (ANCA)

  Vaststellen van de aan- of afwezigheid van anti-neutrofiel cytoplasma-antistoffen (ANCA) en van de specificiteit van de ANCA (in het kader van vasculitis: vooral gericht tegen proteïnase-3/PR3 of tegen myeloperoxidase/MPO). Kwantitatieve bepaling van ANCA-spiegels bij diagnostiek en ter evaluatie van therapie en beloop van ziekte bij patiënten met systemische vasculitis.

  Lees verder ›
 • normogonadotroop Amenorroe/Oligomenorroe ICPC-2: X05; ICD-10: N91

  Normogonadotrope amenorroe/oligomenorroe is primaire of secundaire oligo- of amenorroe met normale gonadotrofinen (FSH: 1,5-10 IU/l). Referentiewaarden FSH en daarmee de beslisgrenzen zijn methode- en laboratoriumafhankelijk. Volgens de huidige polycysteus ovariumsyndroom (PCOS)-consensus heeft ongeveer 90% van de patiënten PCOS. Bij de resterende 10% is het van belang congenitale dan wel verworven afwijkingen aan de genitalia interna uit te sluiten.1

  Lees verder ›
 • Antinucleaire antistoffen (ANA)

  Vaststellen van de aan- of afwezigheid van antinucleaire antistoffen (ANA), het eventueel kwantificeren van de hoeveelheid ervan en het nader vaststellen van de specificiteit van de ANA. Diagnostiek bij verdenking op gegeneraliseerde auto-immuunziekten.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen acetylcholinereceptoren

  Diagnostiek bij verdenking op myasthenia gravis (MG).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen aquaporine 4 (AQP4) en myeline-oligodendrocyt glycoproteïne (MOG)

  Diagnostiek bij verdenking neuromyelitis optica (spectrumziekte), middels het vaststellen van de aan- of afwezigheid van antistoffen tegen aquaporine-4 (AQP4) en myeline-oligodendrocyt glycoproteïne (MOG).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen bijnierschors

  Diagnostiek bij verdenking op auto-immuunadrenalitis (ziekte van Addison, bijnierschorsdeficiëntie).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen cardiolipine (aCLA) en β2-glycoproteïne 1 (β2-GP1)

  Diagnostiek bij verdenking op antifosfolipidensyndroom (APS).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen cyclische, gecitrullineerde peptiden (CCP)

  Diagnostiek bij verdenking op reumatoïde artritis (RA).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen eilandjes van Langerhans

  Differentiële diagnostiek van diabetes mellitus.

  Lees verder ›
 • Anemie ICPC-2: B82; ICD-10: D64.9

  Bij anemie bestaat een tekort aan erytrocyten en/of hemoglobine (Hb) in het perifere bloed. In de praktijk worden in Nederland als afkappunten voor het Hb 7,5 mmol/l bij vrouwen (6,8 bij zwangeren) en 8,4 mmol/l bij mannen gehanteerd en voor de erytrocyten 4,2 resp. 4,6 x 10¹²/l. Er bestaan 3 hoofdvormen (microcytaire, normocytaire en macrocytaire anemie), welke op grond van het mean corpuscular volume (MCV) worden vastgesteld. Deze worden in aparte teksten besproken.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen endomysium (EMA)

  Diagnostiek bij verdenking op actieve coeliakie; ter bevestiging van de uitslag van de tissue-transglutaminaseantistoffen (tTGA).

  Lees verder ›
 • Macrocytair anemie ICPC-2: B81; ICD-10: D52.9

  Macrocytaire anemie is een anemie met een verhoogd MCV (mean corpuscular volume) (> 100fl). Macrocytaire anemieën worden vanouds, op grond van het celbeeld van het beenmerg, ingedeeld in megaloblastaire en normoblastaire anemieën.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen fosfolipase A2-receptor

  Diagnostiek bij verdenking op idiopathische membraneuze nefropathie (IMN).

  Lees verder ›
 • Microcytair anemie ICPC-2: B80; ICD-10: D50.8

  Microcytaire anemie is een anemie met een verlaagd MCV (mean corpuscular volume) (< 80 fl).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen gangliosiden

  Diagnostiek bij verdenking op immuungemedieerde polyneuropathie.

  Lees verder ›
 • Normocytair anemie ICPC-2: B82; ICD-10: D64.9

  Anemie met een normaal MCV (mean corpuscular volume) (80-100 fl).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen gedeamideerd en natief gliadine (DGPA en AGA)

  Diagnostiek bij verdenking op coeliakie.

  Lees verder ›
 • Aneurysma aortae abdominalis ICPC-2: K99; ICD-10: I71.4

  Een aneurysma aortae abdominalis (AAA) is een verwijding van de aorta abdominalis (circa 1,5 x diameter bij de renaalarteriën, of > 3 cm), meestal gelokaliseerd in het infrarenale deel van de aorta abdominalis. De verwijding kan de gehele omtrek van de aorta betreffen (fusiform) of alleen een deel van de omtrek (sacculair).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen glad spierweefsel

  Diagnostiek bij verdenking op auto-immuunhepatitis (AIH).

  Lees verder ›
 • Angina pectoris ICPC-2: K74; ICD-10: I20.9

  Angina pectoris: beklemmende of drukkende pijn of onaangenaam gevoel op de borst, veroorzaakt door ischemie van het myocard.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen glomerulaire basaalmembraan

  Diagnostiek bij verdenking op anti-GBM-ziekte.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen glutaminezuurdecarboxylase (GAD)

  Differentiële diagnostiek van diabetes mellitus.

  Lees verder ›
 • Angststoornissen ICPC-2: P74; ICD10: F41.0;F41.1;F41.8;F41.9

  Een angststoornis bestaat uit bovenmatige angst en bezorgdheid, of angst die ook aanhoudt bij afwezigheid van het gevaar. Onder angst verstaan we het subjectieve gevoel van angst, gedachten rond gevaar, lichamelijke veranderingen zoals een versnelde hartslag en motorische activiteit zoals wegvluchten of om hulp roepen. Blootstelling aan de focus van de angst gaat met duidelijke lijdensdruk gepaard. De angst hindert de patiënt in het dagelijks functioneren.1

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen huid

  Diagnostiek bij verdenking op auto-immune blaarvormende aandoeningen, zoals pemphigus en pemfigoïd (verouderde naam: parapemphigus).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen insulinoma antigen-2 (IA-2)

  Differentiële diagnostiek van diabetes mellitus.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen intrinsic factor

  Diagnostiek bij verdenking op pernicieuze anemie.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen LKM

  Diagnostiek bij verdenking op auto-immuunhepatitis (AIH).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen mitochondriën

  Diagnostiek bij verdenking op primaire biliaire cholangitis, voorheen cirrose (PBC).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen muscle-specific tyrosine kinase (MuSK)

  Diagnostiek bij verdenking op myasthenia gravis (MG), bij afwezigheid van antistoffen tegen acetylcholinereceptoren (AChR).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen myeline-geassocieerd glycoproteïne (MAG)

  Diagnostiek bij verdenking op een gammopathie-geassocieerde polyneuropathie.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen (paraneoplastische) neuronale antigenen

  Diagnostiek bij verdenking op paraneoplastisch neurologisch syndroom en auto-immuunencefalitis.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen pariëtale cellen

  Diagnostiek bij verdenking op auto-immuungastritis en pernicieuze anemie.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen Saccharomyces cerevisiae (ASCA)

  Diagnostiek bij inflammatoir darmlijden (IBD), ter serologische differentiatie tussen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen schildklier

  Differentiële diagnostiek van auto-immuunhypothyreoïdie en hyperthyreoïdie middels bepalen van antistoffen tegen thyroïdperoxidase (TPO), thyreoglobuline (TG) en de TSH-receptor.

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen skeletspierweefsel

  Diagnostiek bij verdenking op myasthenia gravis (MG).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen SLA

  Diagnostiek bij verdenking op auto-immuunhepatitis (AIH).

  Lees verder ›
 • Antistoffen tegen tissue-transglutaminase (tTGA)

  Diagnostiek bij verdenking op actieve coeliakie.

  Lees verder ›
 • Antistolling, monitoring van

  Het monitoren van het effect van anticoagulantia op de plasmatische stolling.

  Lees verder ›
 • Antitrombine

  Bepalen van de antitrombineactiviteit in plasma bij de diagnostiek van erfelijke tromboseneiging, leversynthesestoornis, diffuse intravasale stolling en verbruikscoagulopathie.

  Lees verder ›
 • Antitrypsine, α1- (α1AT), in feces

  ■ vaststellen van intestinaal eiwitverlies () in geval van hypoalbuminemie

  Lees verder ›
 • Antitrypsine, α1- (α1AT), in serum

  Vaststellen van α-antitrypsine (αAT)-deficiëntie door concentratiemeting. Aanvullend kan genoomdiagnostiek plaatsvinden.

  Lees verder ›
 • Anti-Xa, factor

  Bepaling van de activiteit van laagmoleculairgewichtheparine (LMWH) of pentasacharide ter controle van antitrombotische behandeling. In specifieke gevallen kan de anti-Xa-bepaling worden gebruikt voor het vaststellen van de therapeutische range van ongefractioneerd heparine op basis van de aPTT. Tevens kan de anti-Xa-methode gebruikt worden voor monitoring van directe Xa-remmers als rivaroxaban, apixaban en edoxaban.

  Lees verder ›
 • Ascaris lumbricoides

  is een rondworm () en wordt gerekend tot de groep van grondnematoden.

  Lees verder ›
 • Aspartaataminotransferase (ASAT)

  ■ differentiële diagnostiek en controle op beloop en behandeling van lever- en spierziekten

  Lees verder ›
 • Aspergillus

  Aantonen van infectie met door middel van microscopie, kweek en/of antistoffen en antigeen.

  Lees verder ›
 • Astrovirus

  Enkelstrengs RNA-virus behorend tot de familie van .

  Lees verder ›
 • Bacillus anthracis

  Sporenvormende grampositieve staaf die een aantal krachtige toxines produceert en een (polyglutamaat)kapsel; beide factoren spelen een belangrijke rol spelen in de pathogenese van antrax (miltvuur) bij mens en dier.

  Lees verder ›
 • Bacillus cereus

  Sporenvormende, aerobe grampositieve staaf die een aantal exotoxines produceert.

  Lees verder ›
 • Bacteriële kweek, algemeen

  Bij een zogenaamde banale kweek wordt gezocht naar snelgroeiende bacteriën en gisten die binnen enkele dagen groeien op algemeen gebruikte voedingsbodems als bloedagar of chocoladeagar.

  Lees verder ›
 • Balantidium coli

  is een (eencellige parasiet) die in de darm leeft en behoort tot de klasse van de .

  Lees verder ›
 • Bartonella henselae

  is een gramnegatieve bacterie die bij katten voorkomt en die incidenteel ziekte veroorzaakt bij de mens. Andere -soorten die ziekte veroorzaken bij de mens zijn , de veroorzaker van loopgravenkoorts, , de verwekker van Oroya-koorts en verruga peruana, koortsende ziekten met huidmanifestaties die voorkomen in het Andesgebied.

  Lees verder ›
 • Benzodiazepines

  Vaststellen van gebruik van benzodiazepines.

  Lees verder ›
 • Anurie ICPC-2: U05; ICD-10: R34

  Anurie betekent een urineproductie van < 50 ml/dag; oligurie een urineproductie van 50-400 ml/dag. Voor oligurie wordt verwezen naar de klinische probleemstelling Nierinsufficiëntie, acute.

  Lees verder ›
 • Bezinking (BSE)

  De bezinking (BSE) is een screeningsonderzoek bij symptomatische patiënten voor het opsporen van die ziekten, die een acutefasereactie bewerkstelligen of die een verhoging van immunoglobulinen geven. Sequentieel bepaald is de bezinking een parameter om het verloop van deze processen te volgen.

  Lees verder ›
 • Aortadissectie ICPC-2: K99; ICD-10: I71.0

  Een dissectie van de aorta is een splijting van de vaatwand door bloedophoping in de media via een scheur in de intima. Als complicatie kan op den duur een aneurysmatische verwijding ontstaan (aneurysma dissecans).

  Lees verder ›
 • Bilirubine

  Bepaling van verhoogd bilirubinegehalte.

  Lees verder ›
 • BK-virus en human polyomavirus 2, bekend als JC (John Cunningham)-virus

  BK (de initialen van de eerste patiënt) virus- en JC-virus zijn DNA-virussen. Deze polyomavirussen behoren met de papillomavirussen tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Appendicitis acuta ICPC-2: D88; ICD-10: K37

  Appendicitis acuta is een acute ontsteking van de appendix vermiformis. De typische (klassieke) acute appendicitis begint met slecht gelokaliseerde pijn in het epigastrium of periumbilicaal die zich later lokaliseert rechts onder in de buik (migratie). Anorexie, misselijkheid en braken zijn vaak aanwezig. De temperatuur is meestal licht verhoogd (37,8-38,3°C) en er is in het algemeen (matige) leukocytose.1,2

  Lees verder ›
 • Blastomyces dermatitidis

  Aantonen van blastomycose met kweek en serologie.

  Lees verder ›
 • Arteriitis temporalis ICPC-2: K99; ICD-10: M31.6

  Vasculitis van de middelgrote en grote arteriën, met name bekend door de meest voorkomende presentatie van klachten en afwijkingen in het gebied van de A. temporalis. Synoniem: reuscelarteriitis, arteriitis cranialis. De A. vertebralis is in gelijke frequentie aangedaan. Vasculitis van de A. occipitalis is in een aantal gevallen de oorzaak van pijn in het achterhoofd.

  Lees verder ›
 • Bloedgassen

  Het in beeld brengen van de gasuitwisseling en de zuur-basestatus van de patiënt middels het bepalen van de bloedgasparameters. Afhankelijk van het type analyser kunnen veelal de volgende bepalingen worden gemeten of berekend, pH, pO, pCO, HCO, BE, O-sat, SaO, FOHb, COHb, MetHb en SulfHb, Na, K, iCa, Cl, , glucose en lactaat.

  Lees verder ›
 • Bloedkweek

  Het doel van een bloedkweek is het aantonen van de aanwezigheid van bacteriën (of gisten) in het bloed.

  Lees verder ›
 • Artrose van de handen ICPC-2: L91; ICD-10: M15.1

  Artrose van de handen wordt gekenmerkt door pijn en stijfheid met benige verdikking van de distale interfalangeale gewrichten en het eerste carpometacarpale gewricht alsook van de proximale interfalangeale gewrichten. Artrose van de handen is geassocieerd met artrose van de knieën.

  Lees verder ›
 • Bloedonderzoek (viraal)

  Bloed is een bijzonder belangrijk materiaal voor virusdiagnostiek. Heel veel virussen kennen tijdens de fase van acute ziekte of in de fase voorafgaand aan acute ziekte een viremische fase. In het bloed kan virusantigeen of viraal RNA of DNA aangetoond worden. Gaat de acute fase over in een chronische infectie, dan kunnen veel virussen ook in deze fase in het bloed worden aangetoond. Dit gebeurt meestal door het viraal RNA of DNA aan te tonen.

  Lees verder ›
 • Artrose van de heup ICPC-2: L89; ICD-10: M16

  Artrose van de heup (coxartrose) wordt gekenmerkt door progressief toenemende pijn na belasting van het heupgewricht, door stijfheid en bewegingsbeperking.

  Lees verder ›
 • BNP en NT-proBNP

  Uitsluiten van hartfalen of een cardiale oorzaak van (acute) dyspneu.

  Lees verder ›
 • Artrose van de knie ICPC-2: L90; ICD-10: M17

  Artrose van de knie (gonartrose) wordt gekenmerkt door progressief toenemende pijn na belasting van het kniegewricht, door stijfheid en bewegingsbeperking. Artrose van de knie kan zich manifesteren in het laterale of mediale tibiofemorale compartiment of het patellofemorale compartiment. Artrose van de knieën is geassocieerd met artrose van de handen.

  Lees verder ›
 • Bofvirus

  Bofvirus is een RNA-virus en behoort tot het genus rubellavirus (familie ).

  Lees verder ›
 • Artrose ICPC-2: L91; ICD-10: M19.9

  Artrose of osteoartritis is een traag evoluerende gewrichtsaandoening gekenmerkt door progressief verlies van kraakbeen met veranderingen in het subchondrale bot en het bot ter plaatse van de gewrichtsranden. Dit gaat gepaard met gewrichtspijn na belasting, stijfheid en bewegingsbeperking.

  Lees verder ›
 • Bordetella pertussis

  is een strikt aerobe gramnegatieve bacterie met hoge groei-eisen, die alleen op speciale voedingsbodems groeit en daarom bij een banale kweek niet geïsoleerd zal worden. De bacterie vormt verschillende virulentiefactoren waaronder het filamenteuze hemagglutinine (FHA), pili, pertactin, en verschillende toxines waaronder pertussistoxine. De gecombineerde effecten van de verschillende virulentiefactoren zijn onder andere ciliostase, beschadiging van de respiratoire mucosa en een lymfocytose. , een nauw verwante bacterie, is eveneens pathogeen voor de mens, zij het in mindere mate dan .

  Lees verder ›
 • Borrelia burgdorferi

  is een spirocheet die pathogeen is voor de mens. Naast de soort die vooral in de VS voorkomt, komen in Europa vooral de soorten en voor. De bacterie kan gekweekt worden in vitro in een complex medium, maar de groeisnelheid is traag. Het genoom van de bacterie is klein (1,5 megabasen) en in tegenstelling tot dat van de meeste bacteriën lineair; tevens bevat de bacterie nog een groot aantal plasmiden.

  Lees verder ›
 • Ascites ICPC-2: D29; ICD-10: R18

  Ascites is een spontane ophoping van vrij vocht in de buikholte.1 De voornaamste oorzaak van ascites is levercirrose. Voor de differentiaal diagnose van ascites dient gebruik te worden gemaakt van de serum-ascites-albuminegradiënt (SAAG).2-4 Ascites ten gevolge van portale hypertensie (bijvoorbeeld cirrose, hartfalen) heeft een SAAG ≥ 11 g/l. Ascites ten gevolge van overige aandoeningen, zoals pancreasaandoeningen, maligniteit, of tuberculose, heeft een SAAG < 11 g/l.2-5

  Lees verder ›
 • Botmerkers (o.a. CTx, NTx, DPD, OC, P1NP, BAP)

  Botmerkers worden in het bloed en de urine gemeten om afwijkingen in het botmetabolisme vast te stellen, waarbij een evenwicht tussen aanmaak en afbraak aanwezig hoort te zijn. Botmarkermetingen zijn geschikt als follow-up van osteoporosetherapie.

  Lees verder ›
 • Botten (Trematoda)

  Tezamen met de species behoren alle hier genoemde platwormsoorten tot de (botten).

  Lees verder ›
 • Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis

  is een gramnegatieve, facultatief intracellulaire bacterie met bijzondere groei-eisen. In vitro groeit de bacterie langzaam en alleen in aanwezigheid van verhoogde CO-concentratie.

  Lees verder ›
 • Astma bij kinderen ICPC-2: R96; ICD-10: J45

  Astma is een recidiverende, aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie met als symptomen dyspneu, hoesten, piepen en volzitten.

  Lees verder ›
 • Burkholderia cepacia complex, Burkholderia pseudomallei

  is een gramnegatieve bacterie die vroeger in het genus werd ingedeeld.

  Lees verder ›
 • Astma bij volwassenen ICPC-2: R96; ICD-10: J45

  Astma wordt gekenmerkt door aanvallen van dyspneu als gevolg van luchtwegobstructie. Astma onderscheidt zich van COPD door reversibiliteit van de bronchusobstructie en een veelal normale longfunctie tussen de aanvallen.1

  Lees verder ›
 • CA 125

  Bepaling van CA 125 in het serum.

  Lees verder ›
 • CA 15.3

  Ondersteunen van de diagnose van aanwezigheid van een adenocarcinoom. Follow-up na primaire behandeling van een adenocarcinoom, met name van de mamma, om tijdig een recidief of metastasering vast te stellen en behandeling te starten.

  Lees verder ›
 • Atriumfibrilleren ICPC-2: K78; ICD-10: I48

  Atriumfibrilleren (boezemfibrilleren) is een hartritmestoornis die wordt gekenmerkt door ongeorganiseerde elektrische activiteit van de atria. De ventriculaire respons is totaal irregulair, leidend tot een totaal irregulaire pols. Atriumfibrilleren kan in aanvallen optreden (paroxismaal, meestal vanzelf verdwijnend binnen 48 uur) of chronisch zijn. Chronisch atriumfibrilleren wordt onderverdeeld in persisterend (nog wel converteerbaar naar sinusritme) en permanent (niet meer converteerbaar naar sinusritme).

  Lees verder ›
 • CA 19.9

  Follow-up van gastro-intestinale tumoren.

  Lees verder ›
 • Calcitonine in bloed (CT)

  Bepaling van calcitonine (CT), veelal in combinatie met een stimuleringstest.

  Lees verder ›
 • Calcium

  Vaststellen of uitsluiten van een ontregeling van de calciumhomeostase. Vervolgen van de behandeling van hyper- of hypocalciëmie.

  Lees verder ›
 • Calprotectine

  Onderscheid maken tussen inflammatoire darmaandoening (IBD) en prikkelbaredarmsyndroom (IBS) en follow-up van IBD.

  Lees verder ›
 • Calreticuline (CALR)-mutatie

  Het testen op de aanwezigheid van de -mutatie (calreticuline) wordt gebruikt bij het diagnosticeren van de myeloproliferatieve aandoeningen (MPN’s) essentiële trombocytose (ET) en primaire myelofibrose (PMF). Bij patiënten met essentiële trombocytose of primaire myelofibrose die geen - of -mutatie hebben, blijkt in circa 60-80% van de gevallen een -mutatie aantoonbaar. Door aantoning van een -mutatie wordt de aanwezigheid van klonale ziekte vastgesteld en incorporatie van deze mutatieanalyse in de diagnostiek verhoogt de mogelijkheid tot specifieke mutatiedetectie bij MPN tot > 90%. In het algemeen worden -mutaties bij jongere patiënten gevonden en gaan ze gepaard met significant hogere trombocytenaantallen dan -positieve ET-patiënten met een beduidend lager tromboserisco.

  Lees verder ›
 • Campylobacter

  zijn kommavormige, micro-aerofiele gramnegatieve bacteriën. De bacteriën zijn sterk beweeglijk en kunnen een filter met een poriegrootte van 0,45 μm passeren, een eigenschap waarvan gebruikgemaakt wordt bij de isolatie uit sterk verontreinigde materialen als feces. Oorspronkelijk waren vrijwel alle isolaten van gevoelig voor macroliden en fluorochinolonen; de resistentie tegen de laatste groep antibiotica is sterk toegenomen door het ruime gebruik van deze middelen in de veterinaire sector.

  Lees verder ›
 • Candida species

  Aantonen van -soorten met kweek en serologie.

  Lees verder ›
 • Bakercyste ICPC-2: L87; ICD-10: M71.2

  Een Bakercyste (kniekuilcyste) is een niet-pijnlijke fluctuerende zwelling in de knieholte. De cyste kan worden veroorzaakt door een herniatie van de synoviale bekleding van het gewrichtskapsel, of door een bursa van de M. semimebranosus of de kop van de mediale gastrocnemius. De zwelling is meer prominent bij volledige extensie van de knie dan bij lichte flexie.

  Lees verder ›
 • Cannabinoïden

  Onderzoek op gebruik van cannabis.

  Lees verder ›
 • Carcino-embryonaal antigeen in bloed (CEA)

  Bepaling van carcino-embryonaal antigeen (CEA) in bloed prognostisch en in de follow-up van colorectale kanker.

  Lees verder ›
 • Carnitine

  Meting van de concentraties van vrij L-carnitine en acylcarnitine species in plasma vindt plaats wanneer gedacht wordt aan een defect in de mitochondriële β-oxidatie van vetzuren (vetzuuroxidatiedefect, VZOD) of aan een organo-acidurie.

  Lees verder ›
 • Basaalcelcarcinoom ICPC-2: S77; ICD-10: C44

  Het basaalcelcarcinooom (BCC), synoniem met basocellulair carcinoom en basalioom, is de meest voorkomende maligne huidtumor.

  Lees verder ›
 • Catecholaminen en metabolieten

  Bepaling van catecholaminen of de basische en zure metabolieten voor de diagnostiek van catecholamine-producerende tumoren.

  Lees verder ›
 • CDT (koolhydraatdeficiënt transferrine)

  Bepaling van CDT in serum bij de vraagstelling chronische overmatige alcoholinname (alcoholmisbruik).

  Lees verder ›
 • Cellen, in liquor

  Het bepalen van de concentratie van leukocyten en erytrocyten in liquor en het differentiëren van de leukocyten.

  Lees verder ›
 • Ceruloplasmine

  Uitsluiten of bevestigen van een ceruloplasminetekort, deels in aanvulling op de bepaling van koper.

  Lees verder ›
 • Bipolaire stoornis ICPC-2: P73; ICD-10: F31

  Een bipolaire stoornis bestaat uit het afwisselend voorkomen van manische of hypomanische, depressieve, en gemengde episodes. Een bipolaire I-stoornis wordt vastgesteld bij ten minste 1 doorgemaakte manische episode, een bipolaire II-stoornis bij hoofdzakelijk depressieve episodes en ten minste 1 hypomanische episode. De duur van de episodes kan kort (dagen tot weken) of lang (maanden) zijn. Er kunnen zich direct opeenvolgende episodes voordoen zonder tussenliggend herstel.

  Lees verder ›
 • CFTR-genotypering (cystische fibrose)

  Cystische fibrose (CF) is een autosomaal recessief overervende aandoening die veel voorkomt bij Kaukasiërs. Andere benamingen voor CF zijn pancreasfibrose, mucoviscidose of taaislijmziekte. In 1989 is het CFTR-gen geïdentificeerd. Het betreft een relatief groot gen met 27 exonen en een lengte van 250 kb; de exonen coderen voor een eiwit van 1480 aminozuren. Er zijn zeer veel verschillende CF-mutaties die de ziekte kunnen veroorzaken (> 1900), op voorwaarde dat ze in tweevoud aanwezig zijn. Echter, wereldwijd zijn ongeveer 35 mutaties verantwoordelijk voor bijna alle gevallen van CF. Afhankelijk van de groep waartoe een specifieke mutatie behoort, is de epitheliale terugresorptie van chloride in de zweetafvoerbuis gestoord.

  Lees verder ›
 • Chikungunya-virus

  Chikungunyavirus is een RNA-virus en hoort tot het genus α-virus en tot de familie van de . De naam uit de taal van de Makonde in Zuidoost-Tanzania en betekent ‘dat wat buigt’.

  Lees verder ›
 • Chlamydia pneumoniae

  is een obligaat intracellulaire bacterie. Groei op normale bacteriologische voedingsbodems is niet mogelijk; kweek is alleen mogelijk in celkweken.

  Lees verder ›
 • Verhoogde bloedingsneiging ICPC-2: B83; ICD-10: D65;D66;D67;D68;D69

  Bij een verhoogde bloedingsneiging/hemorragische diathese is sprake van een stoornis in de hemostase, blijkend uit een spontane of bij een gering trauma optredende en/of lang aanhoudende bloeding na een verwonding of chirurgische ingreep. De spontane bloedingen kunnen gelokaliseerd zijn in de huid (petechiën, purpura, hematomen, ecchymosen), slijmvliezen (neus, tandvlees), spieren, gewrichten en inwendige organen (leidend tot bijvoorbeeld menorragie, melaena, haemoptoe, hematurie, hersenbloeding).

  Lees verder ›
 • Chlamydia trachomatis en lymphogranuloma venereum

  is een obligaat intracellulaire bacterie. Groei op normale bacteriologische voedingsbodems is niet mogelijk; kweek is alleen mogelijk in celkweken. Voor diagnostiek wordt daarom DNA-detectie gebruikt. Van deze bacterie is een aantal verschillende serovars beschreven die onderling verschillen in hun pathogeen vermogen: serovar A tot en met C veroorzaken ooginfecties (trachoom), serovar D tot en met K zijn verantwoordelijk voor urogenitale infecties terwijl serovar L geassocieerd is met lymphogranuloma venereum.

  Lees verder ›
 • Chlamydophila psittaci

  , vroeger genaamd is, evenals de andere , een obligaat intracellulaire bacterie. is ondergebracht in het genus samen met (pathogeen voor de mens), en . Groei op normale bacteriologische voedingsbodems is niet mogelijk; kweek is alleen mogelijk in celkweken.

  Lees verder ›
 • Chloride

  De toepassing van de chloride (Cl) bepaling ligt in de detectie en follow-up van hyper- en hypochloremie en in het bepalen van de in het geval van een metabole acidose.

  Lees verder ›
 • Cholesterol

  Bepalen van cholesterol in serum/heparineplasma.

  Lees verder ›
 • Cholinesterase en pseudocholinesterase

  Er zijn verschillende enzymen die cholinesterase worden genoemd: acetylcholine-esterase en pseudocholinesterase. Acetylcholine-esterase is het enzym dat de afbraak van acetylcholine in de synapsspleet verzorgt.

  Lees verder ›
 • Chromogranine A (CgA)

  Follow-up bij neuro-endocriene tumoren.

  Lees verder ›
 • Cladosporium carionii, Fonsecaea pedrosoi, Fonsecaea compacta, Phialophora verrucosa, Exophiala jeanselmei

  Aantonen van verwekkers van onderhuidse mycosen met microscopie en kweek.

  Lees verder ›
 • Clostridium difficile Clostridium difficile-toxinebepaling

  Het aantonen van een actieve infectie met .

  Lees verder ›
 • Cocaïne

  Onderzoek op gebruik van cocaïne.

  Lees verder ›
 • Coccidioides species

  Aantonen van (Californië) en/of (overige gebieden) met kweek, microscopie en serologie.

  Lees verder ›
 • Buikpijn in de zwangerschap ICPC-2: W29; ICD-10: O26.8

  Bedoeld wordt buikpijn door andere oorzaken dan de normale weeënactiviteit. In deze probleemstelling wordt vooral de nadruk gelegd op complicaties van de zwangerschap en op aandoeningen die buikpijn kunnen veroorzaken, waarbij de zwangerschap mogelijk een oorzakelijke factor is.

  Lees verder ›
 • Colloïd-osmotische druk (COD)

  Vaststellen van een verhoogde kans op (long)oedeem.

  Lees verder ›
 • Complementactiviteit

  Het meten van de complementactiviteit om de betrokkenheid van het complementsysteem bij ziekte vast te stellen.

  Lees verder ›
 • Complementfactor C1-esteraseremmer

  Opsporen en vaststellen van een C1-esteraseremmerdeficiëntie.

  Lees verder ›
 • Complementfactor C1q

  Bepaling van de concentratie van C1q in serum.

  Lees verder ›
 • Complementfactor C3

  Bepaling van de concentratie van C3 in serum.

  Lees verder ›
 • Complementfactor C3d

  Het meten van de concentratie van C3d.

  Lees verder ›
 • Complementfactor C4

  Bepaling van de concentratie van C4 in serum.

  Lees verder ›
 • Coronavirus

  Coronavirussen zijn RNA-virussen behorend tot de familie van de . Voor de mens is een aantal typen pathogeen: 229, NL63, OC43 en SARS ()-coronavirus.

  Lees verder ›
 • Cortisol

  Bevestiging van verdenking op over- dan wel onderproductie van cortisol.

  Lees verder ›
 • Corynebacterium diphtheriae

  is een aerobe, grampositieve staaf. Alleen stammen die met een bepaalde bacteriofaag zijn geïnfecteerd, produceren toxine en zijn pathogeen voor de mens. Binnen de soort wordt een drietal typen onderscheiden: en .

  Lees verder ›
 • Cotinine

  Het meten van cotinine in bloed of urine wordt toegepast om het nicotinegebruik van een persoon na te gaan.

  Lees verder ›
 • Coxiella burnetii

  is een obligaat intracellulaire, gramnegatieve bacterie, verwant aan de en de . De bacterie kan gedurende lange tijd (maanden) persisteren in besmette materialen.

  Lees verder ›
 • C-peptide

  Evaluatie van de pancreasrestfunctie ten aanzien van insulineproductie en eventuele bevestiging van overmaat aan exogeen insuline als oorzaak voor hypoglykemie.

  Lees verder ›
 • C-reactieve proteïne (CRP)

  Bepaling van C-reactieve proteïne (CRP) ter opsporing van infectie en vervolg van therapie.

  Lees verder ›
 • Creatinekinase (CK)

  Vaststellen/uitsluiten van spierschade of verhoogde spierafbraak.

  Lees verder ›
 • Creatinekinase-iso-enzymen (CK-i)

  Bepaling van het iso-enzym CK-MB is lange tijd gebruikt voor de diagnostiek van het hartinfarct (inmiddels vervangen door troponine I of troponine T). Analyse van de CK-iso-enzymen kan worden gebruikt voor de diagnostiek van (onbegrepen) verhoogde creatinekinase (CK)-activiteiten in bloed. Echter, hiervoor kunnen ook andere parameters worden gebruikt: myoglobine (spierafbraak), troponine I/T (hartschade) en S100 (hersenschade). Met de introductie van de genoemde parameters is de bepaling van CK-iso-enzymen niet of nauwelijks meer geïndiceerd.

  Lees verder ›
 • Creatinine

  Diagnose, classificatie of vervolgen van renale insufficiëntie. Daarnaast kan creatinine in urine ook gebruikt worden ter controle van de vierentwintiguursverzameling en om de concentratie van andere stoffen (eiwitten, medicatie) te corrigeren voor de verschillen in urineconcentratie (urineportie). Om de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) te kunnen schatten zonder gecompliceerd onderzoek, maakt men tegenwoordig, zoals de KDIGO voorschrijft, gebruik van de CKD-EPI-formule. De klaring bij kinderen (< 18 jaar) kan worden geschat met de Schwartz-formule.

  Lees verder ›
 • Cryoglobulinen

  Diagnostiek bij verdenking op cryoglobulinemie.

  Lees verder ›
 • Cryptococcus

  Aantonen van cryptokokken met kweek en serologie.

  Lees verder ›
 • Carpaletunnelsyndroom ICPC-2: N93; ICD-10: G56.0

  Het carpale-tunnelsyndroom (CTS) bestaat uit symptomen, die het gevolg zijn van een compressie (entrapment) van de N. medianus in de carpale tunnel.

  Lees verder ›
 • Cryptosporidium

  is een eencellige darmparasiet () behorende tot de coccidiën. Enkele jaren geleden is, op basis van epidemiologische en genetische gegevens, de voor de mens meest relevante soort , geclassificeerd als zijnde twee afzonderlijke species, te weten , met een zoönotische verspreiding, en , die uitsluitend bij de mens wordt gezien.

  Lees verder ›
 • Cataract/Staar ICPC-2: F92; ICD-10: H25;H26;/H28

  Een troebele ooglens wordt cataract of staar genoemd. Een troebele lens geeft een onscherp beeld op het netvlies en stoort het gezichtsvermogen. De meest voorkomende vorm is ouderdomscataract. Cataract kan ook aangeboren zijn of verworven, bijvoorbeeld na een trauma of ontsteking.

  Lees verder ›
 • Cyclospora cayetanensis

  is een eencellige darmparasiet () behorende tot de coccidiën. Besmetting gebeurt veelal via slecht gewassen fruit en groente, maar kan ook via water overgedragen worden. Overdracht van mens op mens is niet mogelijk: het parasietstadium dat voor besmetting zorgt, moet minimaal twee weken in het milieu uitgerijpt zijn.

  Lees verder ›
 • Cyfra 21.1

  Diagnostiek en follow-up van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)

  Lees verder ›
 • Cytochemisch onderzoek van beenmerg

  Inzicht verwerven in de status van de hematopoëse in het beenmerg aan de hand van de cytologische karakteristieken en de verhoudingen tussen de diverse celtypen.

  Lees verder ›
 • Cytochroom P450 (CYP)

  Cytochroom P450 (ook wel afgekort als CYP, P450 of CYP450) is een verzameling enzymen die organische stoffen oxideren en afbreken waaronder potentiële schadelijk stoffen of lichaamsvreemde stoffen zoals medicijnen en toxinen. Cytochroom P450 komt praktisch in alle levende cellen voor.

  Lees verder ›
 • Cytomegalovirus (CMV)

  Cytomegalovirus is een humaan DNA-virus. Het is een β-herpesvirus en hoort tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Darmhormonen

  Bepaling van de darmhormonen om hun invloed op het metabolisme en de regulering ervan na te gaan.

  Lees verder ›
 • D-dimeer

  Het aantonen van trombusvorming en/of afbraak van fibrine door plasmine.

  Lees verder ›
 • Dehydro-epiandrosteron(sulfaat) (DHEA-S)

  Meting van dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEA-S).

  Lees verder ›
 • Denguevirus

  Denguevirus is een RNA-virus en behoort tot de familie van de . Er bestaan vier verschillende typen.

  Lees verder ›
 • Acute cholecystitis ICPC-2: D98; ICD-10: K81

  Acute ontsteking van de wand van de galblaas.

  Lees verder ›
 • Dermatofyten

  Aantonen van schimmelinfectie van huid, haar en nagel.

  Lees verder ›
 • Dexamethasonremmingstest

  Dexamethasonremmingstests worden gebruikt in de (differentiële) diagnostiek naar het syndroom van Cushing.

  Lees verder ›
 • Dientamoeba

  is een eencellige darmparasiet () behorende tot de flagellaten.

  Lees verder ›
 • Differentiële telling van bloedcellen

  Het bepalen van de concentraties van de erytrocyten, trombocyten en de verschillende typen leukocyten in bloed en het kwalitatief beoordelen van bloedcellen in een uitstrijkpreparaat.

  Lees verder ›
 • Chronisch inflammatoire darmziekte ICPC-2: D94; ICD-10: K50;K51

  Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn de twee belangrijkste aandoeningen die worden gerekend tot de chronische inflammatoire darmziekten. Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn vertonen verwantschap in hun klinische en morfologische presentatie, maar ze verschillen o.a. wat betreft anatomische lokalisatie, aanwezigheid van transmurale uitbreiding (Crohn) en perianale problemen (Crohn). Hoewel beide ziekten een eigen karakteristieke presentatie kunnen hebben, is het onderscheid in 10-20% van de gevallen niet mogelijk.1

  Lees verder ›
 • Dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD, DPYP)

  Voorspellen van de snelheid van metabolisering van fluorouracil (5-FU), capecetabine en tegafur.

  Lees verder ›
 • Chronische-vermoeidheidssyndroom ICPC-2: A04; ICD-10: G93.3

  Het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) is een beschrijvende diagnose, een diagnose per exclusionem. CVS wordt gekenmerkt door onverklaarde, ten minste 6 maanden bestaande lichamelijke moeheid, die niet het resultaat is van voortdurende inspanning, niet aanzienlijk verbetert door rust en heeft geleid tot forse afname van vroegere niveaus van dagelijks functioneren.1 Naast moeheid kunnen allerlei andere symptomen aanwezig zijn, zoals spierpijn, concentratie- en geheugenproblemen, keelpijn, gevoelige lymfklieren, hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen, maag-darmklachten en depressieve klachten.

  Lees verder ›
 • DOAC, direct werkende orale anticoagulantia

  In het laatste decennium zijn er meerdere nieuwe orale anticoagulantia in Nederland op de markt gekomen. Deze nieuwe middelen zijn conform de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen (geschreven door de de wetenschappelijke verenigingen (NVVC, NIV, NVN, NOV, VAL/NVKC, NVZA/KNMP) en de Orde Medisch Specialisten) geïntroduceerd. Deze orale middelen betreffen enerzijds de directe trombine-inhibitor dabigatran en anderzijds meerdere directe Xa-inibitors, zoals apixaban, edoxaban en rivaroxaban. Vanwege hun voorspelbare antistollende effect is geen routinematige controle door middel van laboratoriumtests nodig. Deze nieuwe middelen zullen in belangrijke mate de vitamine K-antagonisten gaan vervangen.

  Lees verder ›
 • Dracunculus medinensis

  is een aan de filariën verwante rondworm (). Infectie vindt plaats door het oraal binnenkrijgen van geïnfecteerde watervlooien die de infectieuze larven bij zich dragen. Uit de larven ontwikkelen zich de volwassen wormen, waarbij de vrouwelijke worm 70-120 cm lang kan worden. Deze bevindt zich in het subcutane weefsel, veelal van het been. Ongeveer een jaar na infectie ontstaat bij het caudale einde van de vrouwelijke worm een pijnlijke blaar op de huid. Vanuit het ulcus dat hieruit voortkomt worden de microfilaria uitgescheiden. Deze dienen weer in water met de specifieke watervlooien terecht te komen om de infectiecyclus rond te maken.

  Lees verder ›
 • Ebolavirus, marburgvirus, lassavirus

  Ebolavirus, marburgvirus en lassavirus zijn RNA-virussen. Ebolavirus en marburgvirus behoren tot een apart genus binnen de familie van de , lassavirus is een arenavirus.

  Lees verder ›
 • Clusterhoofdpijn ICPC-2: N90; ICD-10: G44.0

  De indeling van verschillende typen primaire hoofdpijn, waaronder clusterhoofdpijn, is gewijzigd. Clusterhoofdpijn wordt beschouwd als een trigeminal autonomic cephalgia. Met die indeling worden de autonome verschijnselen die bij dit syndroom horen en de samenhang met verwante aandoeningen zoals de chronisch paroxysmale hemicrania gewaardeerd.

  Lees verder ›
 • Echinococcus species

  is een platworm () behorende tot de groep van lintwormen (). Echinokokkose is een zoönose. De meeste humane infecties worden veroorzaakt door waarbij de hond de voornaamste eindgastheer is en het schaap de belangrijkste tussengastheer. De andere voor de mens belangrijke soort is , waarbij de vos de voornaamste eindgastheer is.

  Lees verder ›
 • Eiwit, monoklonale (M-)proteïnen in serum

  Bepaling van de eventuele aanwezigheid van M-proteïnen in serum.

  Lees verder ›
 • Eiwit, monoklonale (M-)proteïnen in urine

  Vaststellen of monitoren van monoklonale lichteketenproteïnurie (Bence-Jones-eiwitten).

  Lees verder ›
 • Coeliakie ICPC-2: D99; ICD-10: K90.0

  Coeliakie is een aandoening van de dunne darm, waarbij gluten een reactie induceert, die leidt tot een T-cel gemedieerde ontstekingsreactie, crypthyperplasie en vlokatrofie, met als gevolg functieverlies. Gluten is een verzamelnaam voor eiwitten (waaronder gliadine) die voorkomen in de graansoorten tarwe, rogge en gerst.1

  Lees verder ›
 • Eiwit (totaal) in serum, plasma en urine en eiwitspectrum

  Bepaling van totaaleiwit in serum/plasma.

  Lees verder ›
 • Entamoeba

  Amoeben zijn eencellige parasieten () die normaal gesproken in de darm leven. Amoebiasis wordt veroorzaakt door . Daarnaast bestaan er nog verscheidene niet-pathogene amoebensoorten, zowel behorende tot het geslacht (o.a. ) als de soorten en . De (kleine vegetatieve) amoeben leven in de dikke darm. Zij voeden zich daar onder andere met bacteriën en vermenigvuldigen zich door deling. Een gedeelte van de amoeben rondt zich af en vormen een stevige wand. Deze cysten worden met de ontlasting uitgescheiden en zijn direct infectieus. Bij kunnen de vegetatieve amoeben zich ook ontwikkelen tot grote invasieve amoeben. Deze voeden zich met bloed en weefsel en beschadigen de mucosa en submucosa van de dikke darm waarbij kleine bloedende laesies ontstaan. Hierdoor komt er bloed bij de ontlasting (dysenterie). Het is ook mogelijk dat de grote invasieve amoeben door de darmwand de bloedcirculatie bereiken en in organen, veelal de lever, terechtkomen. Hier kunnen ze een karakteristiek abces vormen. De meeste gevallen van een amoebenabces zullen binnen de eerste 3-6 maanden na terugkomst uit een endemisch (sub)tropengebied gevonden worden. Maar men dient er op bedacht te blijven bij iedereen die ooit in een dergelijk gebied geweest is.

  Lees verder ›
 • Coma ICPC-2: A07; ICD-10: R40.2

  Toestand van verlaagd bewustzijn waaruit een patiënt, ondanks pijnprikkels, niet te wekken is.

  Lees verder ›
 • Enterobius vermicularis

  (oude naam: ) behoort tot de groep van de rondwormen ().

  Lees verder ›
 • Enterovirus, parechovirus

  Onder enterovirussen gaat een flinke heterogene groep virussen schuil. Het zijn allemaal RNA-virussen en ze heten ECHO-virussen, coxsackie A- en B-virussen, poliovirussen en humaan enterovirussen 68-71. Ze behoren tot de familie van de . Parechovirussen zijn verwant aan de enterovirussen. Parechovirus type 1 en 2 heetten voorheen ECHO-virus 22 respectievelijk 23. Inmiddels zijn er zes parechovirustypen beschreven.

  Lees verder ›
 • Eosinofiele granulocyten

  Het bepalen van de concentratie van eosinofiele granulocyten in bloed.

  Lees verder ›
 • Epstein-Barr-virus

  Epstein-Barr-virus is het humaan herpesvirus type 4 (HHV-4), een DNA-virus, en hoort tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Erysipelothrix rhusiopathiae

  is een dunne grampositieve staafvormige bacterie.

  Lees verder ›
 • Erytrocyten

  Het bepalen van de concentratie van erytrocyten in bloed.

  Lees verder ›
 • Erytropoëtine

  Bepalen van de hoeveelheid circulerend erytropoëtine (EPO) in bloed.

  Lees verder ›
 • Escherichia coli

  is een gramnegatieve bacterie uit de familie van de . Er bestaat een grote variatie binnen deze soort en de pathogeniciteit wordt bepaald door de aanwezigheid van specifieke virulentiefactoren als aanhechtingsfactoren en productie van diverse toxines. is ook in staat om verschillende antibioticaresistentiegenen uit te wisselen met andere door middel van plasmiden (kleine, circulaire stukken DNA).

  Lees verder ›
 • Factor-II-mutatie (G20210A)

  Onderzoek naar familiaire trombofilie.

  Lees verder ›
 • Factor-V-Leidenmutatie (A506G)

  Onderzoek naar familiaire trombofilie.

  Lees verder ›
 • Farmacogenetica

  Niet alle patiënten reageren hetzelfde op het gebruik van een geneesmiddel. Dat kan inhouden dat de ene patiënt veel bijwerkingen ervaart, terwijl een andere patiënt geen baat heeft bij bepaalde medicatie. Voor sommige geneesmiddelen wordt daarom de bloedspiegel bepaald, waarop de dosis kan worden aangepast om deze tot een therapeutisch niveau te brengen. Een deel van de variatie in de effectiviteit en bijwerkingen van een geneesmiddel kan verklaard worden door verschillen in afbraaksnelheid (metabole activiteit) tussen patiënten van geneesmiddelen door de lever. Deze verschillen worden deels veroorzaakt door variaties in de genetische achtergrond van mensen, oftewel het DNA.

  Lees verder ›
 • Fecesonderzoek (bacterieel)

  Een feceskweek is gericht op het aantonen van bacteriële verwekkers van gastro-enteritis in de feces van de (symptomatische) patiënt. Het aandeel pathogene bacteriën in de totale fecale flora is meestal groot in de acute fase van de ziekte, maar neemt daarna weer snel af. Vanwege de gelijktijdige aanwezigheid van apathogene bacteriën in de feces is voor het aantonen van de pathogene bacteriën gebruik van selectieve media, al dan niet in combinatie met ophopingsmethoden, vereist.

  Lees verder ›
 • Fecesonderzoek (parasitair)

  Aantonen van (darm)infecties met en wormen.

  Lees verder ›
 • Fecesonderzoek (viraal)

  Feces is zeer geschikt materiaal voor virusdiagnostiek middels PCR. Vooral voor onderzoek naar virussen die een gastro-enteritisbeeld kunnen veroorzaken is feces het materiaal, maar niet uitsluitend voor deze virussen.

  Lees verder ›
 • Fibrinogeen

  Vaststellen van verlaagd of verhoogd fibrinogeengehalte.

  Lees verder ›
 • Cushing-syndroom ICPC-2: T99; ICD-10: E24

  Het syndroom van Cushing (hypercortisolisme) wordt klinisch gekenmerkt door een aantal symptomen die in wisselende combinaties kunnen voorkomen: centripetale obesitas, vollemaansgezicht, proximale spierzwakte, hypertensie, atrofie van de huid, spontane ecchymosen (huidbloedingen), striae, acne, hirsutisme, psychische veranderingen (depressie), oligo/amenorroe, impotentie, osteoporose en gestoorde glucosetolerantie, eventueel leidend tot een variant van type 2 diabetes mellitus. Het syndroom van Cushing moet worden onderscheiden van het pseudo-Cushingbeeld, waarbij overlappende klinische kenmerken kunnen bestaan.

  Lees verder ›
 • Filaria

  Filariën zijn rondwormen () die een bloed- of weefselinfectie veroorzaken en via vliegen of muggen worden overgebracht. Van de honderden -soorten die bekend zijn, zijn er acht die een natuurlijke infectie bij de mens kunnen veroorzaken. Andere -soorten, zoals , komen gewoonlijk voor bij zoogdieren (zoals honden), maar kunnen incidenteel bij de mens tot een (incomplete) infectie leiden.

  Lees verder ›
 • Fluor vaginalis ICPC-2: X14; ICD-10: N89.8

  De normale vaginale flora van vrouwen in de reproductieve leeftijd bestaat uit een complex mengsel van bacteriën. Lactobacillen vormen een belangrijk bestanddeel van deze flora; daarnaast worden bij asymptomatische vrouwen ook relatief vaak coagulasenegatieve stafylokokken en vergroenende streptokokken gevonden. Ook (groep-B-streptokok) en gisten in geringe aantallen kunnen deel uitmaken van de normale vaginale flora en gisten worden eveneens bij een aanzienlijk percentage vrouwen zonder klachten gevonden. In de prepuberale flora ontbreken meestal de lactobacillen.

  Lees verder ›
 • Cystische fibrose ICPC-2: T99; ICD-10: E84

  Cystische fibrose (CF) is een autosomaal recessieve erfelijke aandoening waarbij het basisdefect bestaat uit disfunctie van het chloortransporteiwit CFTR. Daardoor is de normale chloorexcretie door epitheelcellen (en chloorabsorptie door zweetcellen) geblokkeerd. Dit leidt tot abnormaal viskeus secreet en obstructie van afvoergangen. De ziekte wordt gekarakteriseerd door recidiverende luchtweginfecties, exocriene pancreasinsufficiëntie met intestinale disfunctie, abnormale zweetklierfunctie en azoöspermie.

  Lees verder ›
 • Foetoproteïne, α- (AFP), als tumormarker

  Diagnose en follow-up van primair levercelcarcinoom en non-seminomateuze kiemceltumoren.

  Lees verder ›
 • Foliumzuur

  Het bevestigen van een foliumzuurtekort als oorzaak van hematologische aandoeningen of het vaststellen van foliumzuurtekort als risicofactor, onder andere bij de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind door het meten van de concentratie van foliumzuur in het bloed. Deze is echter niet volledig representatief voor de werking van foliumzuur in de weefsels. In een grijs gebied tussen ruime aanwezigheid en ernstig tekort geeft de concentratie in het bloed geen eenduidig antwoord op de vraag of er in de weefsels zelf een tekort bestaat. De concentratie homocysteïne in het bloed kan daarover beter uitsluitsel geven (zie Homocysteïnetest).

  Lees verder ›
 • Follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH)

  Bepaling van follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH), basaal dan wel na stimulering met LHRH, dient ter evaluatie van het functioneren van de hypothalamus-hypofyse-gonadenas en functie van de gonaden.

  Lees verder ›
 • Fosfaat

  Bepalen van hyper/hypofosfatemie en van hyper/hypofosfaturie.

  Lees verder ›
 • Francisella tularensis

  is een kleine, aerobe, traag groeiende pleiomorfe gramnegatieve bacterie. Binnen de soort zijn vier subspecies beschreven, waarvan subspecies (type A) en de minder virulente subspecies (type B) het meest worden geïdentificeerd bij de mens. De bacteriën groeien erg langzaam en de groei wordt pas na enkele dagen zichtbaar. wordt beschouwd als en potentieel bioterroristisch agens.

  Lees verder ›
 • Fructose

  Bepaling van fructose in serum, plasma of urine.

  Lees verder ›
 • Functietests (inleiding)

  Hormonen zijn signaalmoleculen die informatie doorgeven van de ene naar de andere cel of orgaan. Zo kunnen hormonen via transport in de bloedbaan cellen in verder weg gelegen weefsels activeren, maar activatie kan ook lokaal in hetzelfde orgaan (paracrien) of zelfs in de secreterende cel zelf (autocrien) plaatsvinden. De hypofyse is de centrale klier die meerdere andere hormoonproducerende klieren aanstuurt, daarbij geholpen door de hypothalamus die de concentratie van belangrijke hormonen controleert. Er bestaan verschillende typen hormonen: monoamines (bijvoorbeeld catecholaminen, serotonine), kleine peptidehormonen (bijvoorbeeld TRH, vasopressine), grotere glycoproteïnehormonen (bijvoorbeeld TSH, LH), steroïdhormonen afgeleid van cholesterol (bijvoorbeeld testosteron) en vetzuurderivaten (bijvoorbeeld prostaglandines).

  Lees verder ›
 • Galactosetolerantietest

  Deze test is vervangen door het onderzoek dat plaatsvindt uit het bloed van de hielprik bij pasgeborenen naar galactosemie.

  Lees verder ›
 • Galzuren in feces

  Bepaling van galzuren in feces.

  Lees verder ›
 • Delier ICPC-2: P71; ICD-10: F05

  Een delier is een in korte tijd (uren tot enkele dagen) ontstane fluctuerende stoornis van bewustzijn en cognitie, in de regel het gevolg van een lichamelijke ontregeling.

  Lees verder ›
 • Galzuren in plasma/serum

  Bepaling van galzuren in plasma/serum als gevoelige merker voor zwangerschapscholestase, leveraandoeningen en stoornissen in het galzuurmetabolisme.

  Lees verder ›
 • Dementie ICPC-2: P70; ICD-10: F03

  Dementie is een verworven klinisch syndroom, waarbij meervoudige cognitieve functiestoornissen centraal staan. Het betreft de aanwezigheid van minimaal 2 van de volgende stoornissen:

  Lees verder ›
 • Gastrine

  Meting van verhoogde of verlaagde gastrineproductie.

  Lees verder ›
 • Gewrichtsvloeistofonderzoek

  Onderzoek van gewrichtsvloeistof bij gezwollen en/of ontstoken gewrichten.

  Lees verder ›
 • Depressie ICPC-2: P76; ICD-10: F32; F33; F34.1; F34.8; F34.9; F38; F39; F41.2; F53.0

  Een depressieve stoornis is een klinisch syndroom dat 1 of meerdere depressieve episodes omvat. Gedurende een depressieve episode staat een sombere stemming of verlies van interesse of plezier in activiteiten die daarvoor als plezierig ervaren werden centraal en kunnen daarnaast de volgende symptomen voorkomen:1

  Lees verder ›
 • Ghreline

  Bepaling van ghreline om de invloed op het metabolisme en de regulering ervan na te gaan.

  Lees verder ›
 • Giardia lamblia

  Giardiasis wordt veroorzaakt door de eencellige darmparasiet () , die ook wel of wordt genoemd.

  Lees verder ›
 • Dermatomycosen ICPC-2: S74; ICD-10: B36

  Een dermatomycose is een huidinfectie door schimmels (vrijwel altijd dermatofyten) of gisten. Infecties veroorzaakt door dermatofyten worden ook wel tinea-infecties genoemd. Dit benoemen gebeurt aan de hand van de lichaamslokalisatie. Bijvoorbeeld: tinea capitis (behaarde hoofd), tinea corporis (lichaam), tinea pedis (voetzool). De infectie kan beperkt blijven tot de oppervlakkige lagen van de huid (frequentst). Bij een diepe mycose breidt de infectie zich uit naar de haarfollikels of dieper.

  Lees verder ›
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase in erytrocyten (G6PD)

  Het meten van de activiteit van glucose-6-fosfaatdehydrogenase in erytrocyten.

  Lees verder ›
 • Glucosetolerantietest (GTT)

  De glucosetolerantietest (GTT) wordt voornamelijk gebruikt voor onderzoek naar gestoorde glucosetolerantie en zwangerschapsdiabetes in het geval dat losse glucosebepalingen geen uitkomst bieden.

  Lees verder ›
 • Diabetes mellitus ICPC-2: T89;T90; ICD-10: E10;E11;E12;E13;E14

  Diabetes mellitus wordt gekenmerkt door verhoogde bloedglucosewaarden en een verhoogde kans op ontstaan van complicaties van ogen, zenuwen, nieren, hart en bloedvaten. Bij diabetes mellitus type 2 is er tevens vaak sprake van hypertensie, vetstofwisselingsstoornissen en andere metabole veranderingen samenhangend met insulineresistentie die tezamen de atherosclerose versnellen en het risico van hart- en vaatziekten aanzienlijk verhogen.

  Lees verder ›
 • Glutamaatdehydrogenase (GDH)

  Aantonen van hyperactiviteit van het glutamaatdehydrogenase (GDH) ten behoeve van het stellen van de diagnose HIHA (hyperinsulinisme-hyperammoniëmie)-syndroom, beschreven door Stanley et al. (1998).

  Lees verder ›
 • Diabetische voet ICPC-2: T90;T89; ICD-10: E14.5

  Het begrip diabetische voet omvat een verscheidenheid van afwijkingen aan de voeten, die alleen of in combinatie vaker voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus.

  Lees verder ›
 • Glutamyltransferase, γ- (γGT)

  Bepaling van de activiteit van γ-glutamyltransferase (γGT) bij verdenking op lever- en galwegaandoeningen en verdenking op alcoholabusus.

  Lees verder ›
 • Diarree bij terugkeer uit de tropen ICPC-2: D99; ICD-10: K90.1

  Diarree is een symptoom dat bij talrijke gastro-intestinale ziekten aanwezig is, soms ook bij ziekten die niet van gastro-intestinale aard zijn. Diarree wordt gedefinieerd als 3 of meer dunvloeibare of ongevormde ontlastingen per dag, met een gewicht van meer dan 200 g feces per dag bij kinderen en volwassenen, of meer dan 10 g feces per kg lichaamsgewicht per dag bij kleine kinderen.1

  Lees verder ›
 • Glutathionreductase in erytrocyten (GR)

  Het meten van de activiteit van glutathionreductase in erytrocyten, meestal als referentie voor de interpretatie van andere erytrocytaire enzymen.

  Lees verder ›
 • Acute diarree ICPC-2: D11;D70;D73; ICD-10: A00 t/m A09

  Diarree is een symptoom dat bij talrijke gastro-intestinale ziekten aanwezig is, soms ook bij ziekten die niet van gastro-intestinale aard zijn. Diarree wordt gedefinieerd als 3 of meer dunvloeibare of ongevormde ontlastingen per dag, met een gewicht van meer dan 200 g feces per dag bij kinderen en volwassenen, of meer dan 10 g feces per kg lichaamsgewicht per dag bij kleine kinderen.1 Acute diarree duurt maximaal 14 dagen.1,2

  Lees verder ›
 • Grampreparaat

  De gramkleuring is de meest gebruikte kleurmethode voor microbiologisch onderzoek en wordt zowel gebruikt voor kleuring van klinische materialen (urine, sputum, liquor, punctaten, enz.) alsook als eerste stap bij het onderzoek van gekweekte micro-organismen.

  Lees verder ›
 • Chronische diarree ICPC-2: D11; ICD-10: K52.9

  Diarree is een symptoom dat bij talrijke gastro-intestinale ziekten aanwezig is, soms ook bij ziekten die niet van gastro-intestinale aard zijn. Diarree wordt gedefinieerd als 3 of meer dunvloeibare of ongevormde ontlastingen per dag, met een gewicht van meer dan 200 g feces per dag bij kinderen en volwassenen, of meer dan 10 g feces per kg lichaamsgewicht per dag bij kleine kinderen.1 Na 2 tot 4 weken spreekt men van chronische diarree.1,2

  Lees verder ›
 • Groeihormoon (+ stimulatie- en remmingstests) (GH)

  Bepaling van groeihormoon en het opsporen van de oorzaken van te lage en te hoge waarden.

  Lees verder ›
 • Dientamoeba fragilis

  Dientamoeba fragilis is een eencellige darmparasiet (Protozoa) behorende tot de flagellaten.

  Lees verder ›
 • HACEK-groep bacteriën

  De HACEK-groep bacteriën is een verzameling bacteriesoorten uit de mond-keelholte met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze endocarditis kunnen veroorzaken. Deze groep van organismen is gezamenlijk verantwoordelijk voor 3-5% van alle gevallen van bacteriële endocarditis. Het zijn kleine gramnegatieve bacteriën die voor hun groei afhankelijk zijn van een verhoogde CO-concentratie. De soorten groeien langzaam op de standaardvoedingsbodems als bloed- of chocoladeagar (48-72 uur).

  Lees verder ›
 • Diepveneuze trombose ICPC-2: K94; ICD-10: I80.2

  Diepveneuze trombose (DVT) is een partiële of gehele afsluiting van de diepe, tussen de spieren gelegen, veneuze vaten van het been/bekken door een thrombus. DVT is de belangrijkste manifestatie van veneuze trombose, met longembolie als complicatie.1

  Lees verder ›
 • Haemophilus ducreyi

  is een gramnegatieve bacterie; kenmerkend voor de bacteriën uit het genus is dat ze voor hun groei ten minste een van de volgende groeifactoren nodig hebben: X-factor (haemverbindingen) of V-factor (NAD). Ze worden daarom alleen gevonden bij gebruik van specifieke kweekmedia. Bij de mens komen negen -soorten voor. is een daarvan en verwekker van de seksueel overdraagbare aandoening ulcus molle.

  Lees verder ›
 • Haemophilus influenzae

  is een gramnegatieve bacterie; kenmerkend voor de bacteriën uit het genus s is dat ze voor hun groei ten minste een van de volgende groeifactoren nodig hebben: X-factor (haemverbindingen) en V-factor (NAD). Bij de mens komen negen -soorten voor. is de meest geïsoleerde soort uit klinische materialen. Sommige -stammen bezitten een polysacharidekapsel; stammen met kapseltype B vertonen een verhoogde virulentie voor de mens.

  Lees verder ›
 • Hantavirus

  Hantavirus en puumulavirus zijn RNA-virussen en horen tot het genus hantavirus, familie van de .

  Lees verder ›
 • Diverticulitis coli ICPC-2: D92; ICD-10: K57

  Een colondivertikel is een uitstulping van de (sub)mucosa door de spierwand. Bij congenitale divertikels is er uitstulping van alle lagen van de darmwand, bij verworven divertikels alleen van de mucosa. Wanneer ter plaatse een ontsteking is, wordt gesproken van diverticulitis.

  Lees verder ›
 • Haptoglobine

  Bepalen van haptoglobineconcentratie in serum of plasma bij verdenking op intravasale hemolyse.

  Lees verder ›
 • Dorst en polyurie ICPC-2: T01;U02; ICD-10: R63.1;R35

  Van polyurie wordt veelal gesproken bij een urineproductie > 3 l/24 uur.1

  Lees verder ›
 • HbA1c

  Bepaling van HbA1c/glycohemoglobine.

  Lees verder ›
 • Downsyndroom ICPC-2: A90; ICD-10: Q90

  Het syndroom van Down is een chromosomale afwijking die wordt gekenmerkt door typische dysmorfieën, verstandelijke handicap en verhoogde kans op aangeboren en verworven afwijkingen.

  Lees verder ›
 • HE4 (humaan epididymis proteïne 4)

  Bepalen van humaan epididymis proteïne 4 (HE4) in serum.

  Lees verder ›
 • Helicobacter pylori

  is een gekromd gramnegatief staafje, dat alleen groeit onder micro-aerofiele omstandigheden (lage zuurstofspanning). Een kenmerkende eigenschap is de sterke ureaseproductie door de bacterie. Vanwege de morfologische gelijkenis met werd de bacterie die in 1982 voor het eerst gekweekt werd uit biopten van de maag en het duodenum eerst genoemd. Bij dieren worden andere -soorten gekweekt uit de maag en duodenum. Bij de mens komen andere soorten voor in de darm die zijn geassocieerd met diarree: en .

  Lees verder ›
 • Duizeligheid ICPC-2: N17; ICD-10: R42

  Duizeligheid is een onaangename sensatie van bewegingspatronen die in werkelijkheid niet bestaan; het is een verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van onvast-zijn, zoals draaiduizeligheid, zweverigheid, licht gevoel in het hoofd en balansstoornis. Draaiduizeligheid of vertigo is de illusie van het ondergaan van een draaibeweging.

  Lees verder ›
 • Hematocriet (Ht)

  Bepalen van de volumefractie van de erytrocyten in bloed.

  Lees verder ›
 • Hemoglobine (Hb)

  De hemoglobineconcentratie van het bloed wordt bepaald bij verdenking op anemie of polycythemie.

  Lees verder ›
 • Dysfagie ICPC-2: D21; ICD-10: R13

  Dysfagie kan worden omschreven als het gevoel dat vast of vloeibaar voedsel blijft hangen of wordt gehinderd bij passage door de mond, farynx of oesofagus naar de maag.1 Er kan onderscheid worden gemaakt in orofaryngeale (of hoge) dysfagie (slik- en verslikklachten) en oesofageale (of lage) dysfagie (slokdarmpassageklachten). Wanneer een of andere vreemde sensatie in de keel of achter het borstbeen niet in relatie staat met slikbewegingen, er juist door verdwijnt of langer dan 15 seconden na het slikken ontstaat, dan is er geen sprake van dysfagie.2

  Lees verder ›
 • Hemoglobine A2 (HbA2)

  De HbA-concentratie in het bloed maakt deel uit van het hemoglobinopathie (HbP) onderzoekspakket en wordt voornamelijk bepaald bij verdenking op β-thalassemie, conform de landelijke protocollen van de VHL en bij preventie van vormen van β-thalassaemia major.

  Lees verder ›
 • Dysmenorroe ICPC-2: X02; ICD-10: N94.4;N94.5

  Dysmenorroe is een koliekachtige pijn onder in de buik, die onmiddellijk voor en/of tijdens de menstruatie optreedt en vaak gepaard gaat met continue doffe vaagbegrensde pijn in de rug en algemene klachten als misselijkheid, hoofdpijn en diarree.

  Lees verder ›
 • Hemoglobine, foetaal (HbF)

  Het bepalen van de hoeveelheid foetaal hemoglobine (HbF% in lysaat) bij verdenking op hemoglobinopathieën, hereditaire hemolytische anemie, aplastische anemie conform de landelijke protocollen van de VHL. (Zie .)

  Lees verder ›
 • Dyspepsie ICPC-2: D07; ICD-10: K30

  Onder dyspepsie (vaak maagklachten/bovenbuikklachten genoemd) wordt hier verstaan: niet-acute pijn of onbehaaglijk gevoel in de bovenbuik, zuurbranden, al dan niet in combinatie met misselijkheid en/of een opgeblazen gevoel en/of een snel intredend gevoel van verzadiging, voorzover deze klachten hun (vermoedelijke) oorsprong hebben in het onderste deel van de slokdarm, in de maag of in het duodenum.1

  Lees verder ›
 • Hemoglobine, instabiel en hyperinstabiel

  Ter verklaring van microcytaire hypochrome anemie of hemolyse, bij verdenking van mogelijke instabiliteit bij een al of niet zichtbaar abnormaal hemoglobine, als indicatie voor DNA-onderzoek. Maakt deel uit van het hemoglobinopathie (HbP) onderzoekspakket ter voorkoming van ernstige fenotypen in risicoparen.

  Lees verder ›
 • Hemolytische streptokokken groep A (Streptococcus pyogenes)

  Streptokokken zijn grampositieve bacteriën die in ketens groeien ( = ketting/keten). heeft de eigenschap dat het, door de productie van streptolysine, erytrocyten afbreekt, waardoor er op de bloed-agarplaat een transparante hof om de kolonie te zien is. Met behulp van de Lancefield-classificatie kunnen hemolytische streptokokken worden onderverdeeld in groep A, B, C en G op basis van een groepspecifiek polysacharide. Naast het streptolysine, bevat de bacteriesoort een reeks van andere virulentiefactoren, waaronder M-proteïne, dat bescherming biedt tegen fagocytose, DNasen (afbraak van DNA) en pyrogene exotoxines waardoor onder andere koorts, exantheem, fasciitis en septische shock kunnen ontstaan.

  Lees verder ›
 • Hemolytische streptokokken van groep B (Streptococcus agalactiae)(GBS)

  Streptokokken zijn grampositieve bacteriën die in ketens groeien ( = ketting/keten). is een β-hemolytische streptokok, dat wil zeggen dat hemoglobine wordt afgebroken, hetgeen een opheldering geeft van bloedbevattende kweekmedia. Met behulp van de Lancefield-classificatie kunnen β-hemolytische streptokokken worden onderverdeeld in groep A, B, C en G op basis van een groepspecifiek polysacharide. bevat het groep B-polysacharide, de benamingen: groep B-streptokok (of varianten daarop) en worden door elkaar gebruikt.

  Lees verder ›
 • Eczeem ICPC-2: S86;S87:S88; ICD-10: L20;L21;L23;L24;L25;L27;L30

  Eczeem is een jeukende, niet besmettelijke huidaandoening, waarbij in het verloop roodheid, papels, vesikels, schilfering, vochtafscheidende plekken, korsten, kloven en lichenificatie kunnen ontstaan. Er zijn verschillende vormen van eczeem te onderscheiden op grond van pathogenese (bijvoorbeeld atopisch of constitutioneel eczeem, contacteczeem, fotoallergisch eczeem) of morfologie (bijvoorbeeld seborroïsch eczeem, dyshidrotisch, nummulair eczeem).

  Lees verder ›
 • Hepatitis A-virus (HAV)

  Hepatitis A-virus (HAV) is een RNA-virus met fecaal-orale transmissie.

  Lees verder ›
 • Hepatitis B-virus (HBV)

  Hepatitis B-virus (HBV) is een hepadnavirus dat via onbeschermd seksueel en bloed-bloedcontact (perinataal, niet-steriel medisch gereedschap) wordt verspreid.

  Lees verder ›
 • Hepatitis C-virus (HCV)

  Hepatitis C-virus (HCV) is een RNA-virus dat vrijwel obligaat via bloed-bloedcontact wordt verspreid.

  Lees verder ›
 • Ejaculatiestoornissen ICPC-2: P08; ICD-10: F52

  Ejaculatiestoornissen zijn stoornissen in de zaadlozing.

  Lees verder ›
 • Hepatitis D-virus (HDV)

  Hepatitis D-virus of δ-agens (HDV) is een RNA-virus dat alleen kan repliceren in de aanwezigheid van hepatitis B-virusinfectie. Afwezigheid van HBV sluit HDV-infectie dus uit. HDV-transmissie geschiedt via onbeschermd seksueel contact en door bloed-bloedcontact.

  Lees verder ›
 • Endometriosis externa ICPC-2: X99; ICD-10: N80

  Endometriosis externa is een aandoening die wordt veroorzaakt door functionerend endometrium dat buiten de uterus (m.n. in het kleine bekken) is gelegen en een chronische ontsteking veroorzaakt. Het komt met name voor bij vrouwen in de fertiele levensfase en in alle etnische bevolkingsgroepen.

  Lees verder ›
 • Hepatitis E-virus (HEV)

  Hepatitis E-virus (HEV) is een RNA-virus met fecaal-orale transmissie.

  Lees verder ›
 • Enkelbandletsel ICPC-2: L77; ICD-10: S93.4

  Een verzwikking van de enkel kan leiden tot een traumatische beschadiging van 1 of meerdere enkelbanden/ligamenten; bij een enkeldistorsie is het kapselbandapparaat intact (hooguit opgerekt), bij een enkelbandruptuur is het kapselbandapparaat gescheurd.

  Lees verder ›
 • Herpessimplexvirus type 1 en 2

  Herpessimplexvirus type 1 en 2, ook wel humaan herpesvirus 1 en 2, zijn DNA-virussen behorend tot de . Het zijn α-herpesvirussen.

  Lees verder ›
 • HFE-genotypering

  Hereditaire hemochromatose (HH) is een autosomaal recessief overervende aandoening, waarbij ijzerstapeling kan optreden in verschillende organen als gevolg van toegenomen intestinale ijzeropname. Er zijn verschillende vormen van HH bekend. Oorzaken van HH zijn bijna altijd gelegen in erfelijke afwijkingen van bepaalde eiwitten waardoor er in de lever te weinig van het peptide hormoon hepcidine wordt aangemaakt en aan de bloedbaan afgegeven. In 1996 werd het eerste HH-veroorzakende gen geïdentificeerd: het HFE-gen. Dit gen ligt op de korte arm van chromosoom 6, bestaande uit 7 exonen en beslaat ongeveer 12 kb aan genomisch DNA. Het product van het HFE-gen is het membraangebonden HFE-eiwit dat analoog is aan de HLA-klasse I-antigenen.

  Lees verder ›
 • ‘High-density lipoprotein’-cholesterol (HDL-c)

  Bepaling van ‘high-density lipoprotein’-cholesterol (HDL-cholesterol) in serum/ heparineplasma.

  Lees verder ›
 • Immunoglobuline A (IgA)

  Het bepalen van de IgA-concentratie in serum of ander lichaamsvocht (bijvoorbeeld speeksel).

  Lees verder ›
 • Enuresis/urine-incontinentie bij kinderen ICPC-2: P12; ICD-10: F98

  Van enuresis spreekt men als bij een kind van een leeftijd waarop blaascontrole kan worden verwacht, complete blaaslediging plaatsvindt volgens het normale mictiepatroon, maar op een verkeerd moment of op een verkeerde plaats (1,2). Alle andere vormen van ongewenst urineverlies worden incontinentie genoemd.1,2

  Lees verder ›
 • Immunoglobuline D (IgD)

  Bepaling van de concentratie IgD in serum.

  Lees verder ›
 • Immunoglobuline E (IgE)/Allergeenspecifiek IgE

  Diagnostiek bij verdenking allergeenspecifiek IgE-gemedieerde type I-allergie.

  Lees verder ›
 • Epicondylitis ICPC-2: L93; ICD-10: M77.0;M77.1

  Epicondylitis lateralis en medialis worden gekenmerkt door pijn op of rond de epicondylus lateralis resp. medialis humeri. De pijn treedt op of verergert door bewegingen van de pols, het aanspannen van de polsextensoren/-flexoren en door palpatie van (het gebied rond) de betreffende epicondylus. Epicondylitis lateralis staat ook bekend als tenniselleboog; epicondylitis medialis als golferselleboog.

  Lees verder ›
 • Immunoglobuline G (IgG)

  Het bepalen van de IgG-concentratie in serum of ander lichaamsvocht.

  Lees verder ›
 • Epilepsie ICPC-2: N88; ICD-10: G40

  Epilepsie wordt gekenmerkt door het herhaald optreden van epileptische aanvallen. Dat zijn aanvallen van gedragsverandering of sensaties die het gevolg zijn van excessieve ontladingen van (populaties van) neuronen in de hersenen.

  Lees verder ›
 • Immunoglobuline G-subklassen (IgG)

  Vaststellen van het gehalte van IgG-subklassen.

  Lees verder ›
 • Immunoglobuline M (IgM)

  Het bepalen van de concentratie IgM in serum.

  Lees verder ›
 • Erectiestoornissen ICPC-2: P08; ICD-10: F52.2

  Erectiele disfunctie is gedefinieerd als een voortdurend of terugkerend onvermogen een erectie te krijgen of vol te houden tot de voltooiing van de seksuele activiteit (in afwezigheid van een voortijdige zaadlozing).

  Lees verder ›
 • Immunologische fecaaloccultbloedtest (iFOBT)

  Bepaling van humaan hemoglobine in feces voor de screening naar colorectale kanker of voorstadia daarvan.

  Lees verder ›
 • Indolen, waaronder serotonine en 5-hydroxy-3-indolazijnzuur (5-HIAA)

  Bepaling van de serotonine en zijn metaboliet 5-hydroxy-3-indolazijnzuur (5-HIAA) in trombocyten (plaatjesrijk plasma) en/of urine voor de diagnostiek naar neuro-endocriene tumoren (NET‘s).

  Lees verder ›
 • Erythema nodosum ICPC-2: S99; ICD-10: L52

  Erythema nodosum is een acute ontstekingsreactie van de subcutis, gekenmerkt door het ontstaan van pijnlijke subcutane nodi, die vooral op de voorzijde van de onderbenen zijn gelokaliseerd. Deze reactie verdwijnt meestal na 3-6 weken zonder atrofie en verlittekening. De huidafwijkingen zijn rood, weinig scherp begrensd, licht verheven, warm en pijnlijk en hebben een doorsnede van 1-3 cm. In de loop der tijd treedt een kenmerkende blauwe verkleuring op (contusieform erytheem).

  Lees verder ›
 • Influenzavirus type A en B

  Influenza-A en -B zijn RNA-virussen. De virussen behoren tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • INR (International Normalised Ratio)

  Controle van behandeling met orale anticoagulantia (vitamine K-antagonisten).

  Lees verder ›
 • Insuline

  Bepalen van insuline voor bevestiging van een insulinoom, diagnostiek van onverklaarde hypoglykemieën of de lokalisatie van insulineproducerende tumoren met behulp van selectieve sampling.

  Lees verder ›
 • Insulineachtige groeifactor 1 (IGF-1)

  Het beoordelen van de groeihormoonstatus bij verdenking van zowel groeihormoondeficiëntie als acromegalie en het beoordelen van het effect van groeihormoontherapie.

  Lees verder ›
 • Extra-uteriene graviditeit ICPC-2: W80; ICD-10: O00

  Extra-uteriene graviditeit (EUG, ectopische zwangerschap) is een zwangerschap waarbij de nidatie buiten de baarmoeder plaatsvindt. De lokalisatie van een EUG is vrijwel altijd de tuba (99%), andere mogelijkheden zijn het ovarium, cavum Douglasi, darm, omentum, lever, milt en (zelden) intraligamentair, de pars interstitialis tubae of in het cervicaalkanaal. Bij het gelijktijdig bestaan van een intra- en een extra-uteriene zwangerschap, spreekt men van een heterotope graviditeit (1: 15.000 zwangerschappen).

  Lees verder ›
 • Irregulaire antistoffen

  Het opsporen van irregulaire antistoffen tegen erytrocyten, i.e. antistoffen tegen andere bloedgroepen dan die in het ABO-systeem.

  Lees verder ›
 • Facialisverlamming ICPC-2: N91; ICD-10: G51

  Facialisverlamming is het symptomencomplex dat ontstaat door een afwijking in het facialistraject met als kenmerkend verschijnsel een, meestal unilaterale, verlamming van de mimische musculatuur.

  Lees verder ›
 • Isospora belli

  is een eencellige darmparasiet () behorende tot de coccidiën. Recentelijk is de parasiet ingedeeld bij het geslacht is de enige bij de mens voorkomende soort. De parasiet infecteert de epitheelcellen van de dunne darm.

  Lees verder ›
 • JAK2-V617F-mutatie

  Het testen op de aanwezigheid van de somatische 2-V617F-mutatie wordt gebruikt bij het diagnosticeren van de myeloproliferatieve aandoeningen (MPN’s) polycythaemia vera (PV), essentiële trombocytose (ET) en primaire myelofibrose (PMF). Het (Janus kinase 2)-eiwit speelt een rol bij de proliferatie en differentiatie van myeloïde bloedcellen. De verworven G-naar-T-mutatie op nucleotidepositie 1849, resulterend in een substitutie van valine naar een fenylalanine op aminozuurpositie 617 (V617F) in het 2-eiwit, wordt gevonden bij > 95% van patiënten met PV en bij ongeveer 50% van de patiënten met ET en PMF. De V617F-mutatie resulteert in een constitutieve activatie van het 2-eiwit. Muizenstudies hebben laten zien dat 2-V617F een rol speelt bij de pathogenese van de aandoeningen.

  Lees verder ›
 • Kalium

  Vaststellen van hyper- en hypokaliëmie.

  Lees verder ›
 • Feochromocytoom ICPC-2: T99; ICD-10: E27.5

  Feochromocytoom is een zeldzame catecholamineproducerende tumor (incidentie: circa 70 Nederlanders per jaar) uitgaande van het bijniermerg (adrenaal, 90%) of van extra-adrenale locaties (10%).1 Het ziektebeeld presenteert zich met hypertensie (50% aanvalsgewijs) en andere symptomen van een abrupte of chronische overmaat aan catecholaminen: hoofdpijn, palpitaties, overmatig zweten of gewichtsverlies.

  Lees verder ›
 • Keelkweek

  Het doel van een keelkweek is het aantonen van de aanwezigheid van pathogene bacteriën in een keel en zo nodig te bepalen voor welke antibiotica de gekweekte bacteriën gevoelig zijn. Daarnaast wordt een keelkweek in sommige gevallen verricht om dragerschap met specifieke micro-organismen op te sporen.

  Lees verder ›
 • Klebsiella granulomatis

  is een gramnegatieve, intracellulair groeiende bacterie die tot 1999 bekend was onder de naam . De indeling van in het genus is gebaseerd op basis van de zeer grote genetische overeenkomsten. Een belangrijk verschil is echter dat de meeste -soorten net als de andere gemakkelijk kweekbaar zijn op bacteriologische voedingsbodems, terwijl alleen kweekbaar is in celkweken.

  Lees verder ›
 • Koolmonoxide

  Bepaling van carboxyhemoglobine (COHb) ter bevestiging of uitsluiting van koolmonoxidevergifting.

  Lees verder ›
 • Fibromyalgie ICPC-2: L18; ICD-10: M79

  Men spreekt soms van fibromyalgie in het kader van een chronisch idiopathisch pijnsyndroom dat wordt gekenmerkt door ten minste 3 maanden bestaande chronische pijn in verscheidene gebieden van het houdings- en bewegingsapparaat. De pijn moet wijdverspreid over het hele lichaam voorkomen en is in het algemeen continu, diep en schrijnend van aard met diffuse uitstraling.

  Lees verder ›
 • Koper

  Het bepalen van koper in serum of urine bij de diagnostiek en de behandeling van kopertekort of koperstapeling.

  Lees verder ›
 • Lactaat

  Nader onderzoek acidose. Verdenking metabole stoornis.

  Lees verder ›
 • Lactaatdehydrogenase (LD)

  Bepaling van de activiteit van lactaatdehydrogenase (LD) in bloedplasma of serum.

  Lees verder ›
 • Lactose-H2-ademtest

  Aantonen van gestoorde absorptie van koolhydraten, in het bijzonder lactose en fructose.

  Lees verder ›
 • Lactosetolerantietest (LTT)

  Aantonen van lactosemalabsorptie.

  Lees verder ›
 • Legionella pneumophila

  is een langzaam groeiende aerobe, gramnegatieve bacterie met bijzondere groei-eisen. Voor de kweek zijn speciale voedingsbodems vereist met actieve koolstof, cysteïne en andere speciale ingrediënten. Hierdoor heeft het tot 1976 geduurd voordat de bacterie voor het eerst in kweek gebracht werd na een uitbraak van pneumonie bij een bijeenkomst van Amerikaanse veteranen in Philadelphia. Van zijn vijftien serotypen bekend; behalve zijn er nog zo’n veertig andere -soorten bekend.

  Lees verder ›
 • Lipoproteïnen

  Onderzoek naar lipiden en (apo)lipoproteïnen.

  Lees verder ›
 • Liquor cerebrospinalis, chemisch onderzoek en cellen

  Onderzoek van liquor cerebrospinalis bij neurologische vraagstellingen.

  Lees verder ›
 • Galsteenlijden ICPC-2: D98; ICD-10: K80

  Galstenen ontstaan door neerslag en aangroei van galbestanddelen. Er kan een onderverdeling worden gemaakt in cholesterolstenen (voor meer dan 50% bestaande uit cholesterol), gemengde stenen (20-50% cholesterol) en pigmentstenen (hoofdzakelijk bilirubinebevattende stenen, minder dan 20% cholesterol).1

  Lees verder ›
 • Liquoronderzoek bij virale meningitis/encefalitis

  Voor de diagnostiek van meningitis of encefalitis is analyse van liquor erg belangrijk. Dit geldt voor virale infecties net zo als voor bacteriële infecties. In het verleden probeerde men virussen uit liquor te kweken, maar vergelijkend onderzoek van de laatste tien tot vijftien jaar heeft duidelijk gemaakt dat de kweek obsoleet is. De gouden standaard voor liquoronderzoek is het aantonen van viraal DNA respectievelijk RNA met moleculaire diagnostiek, zoals PCR. In liquor is de methode vergeleken met kweek zeer sensitief en zeer snel. Een valkuil kan zijn dat het aantonen van een zeer geringe hoeveelheid RNA en/of DNA soms bewijzend is voor een veroorzakende rol van het virus, maar niet altijd. Indien liquor niet kan worden verkregen kan voor enterovirus en parechovirus de uitscheiding in feces als alternatief worden gebruikt. Hierbij moet men rekening houden met asymptomatische shedding van enterovirussen weken tot maanden kunnen aanhouden in de feces na een infectie en dient als indirect bewijs voor een current episode.

  Lees verder ›
 • Listeria monocytogenes

  is een aerobe grampositieve bacterie die binnen een groot temperatuurbereik kan groeien (4 °C tot 37 °C). Het is een intracellulaire pathogeen, waarbij de cellulaire immuniteit van belang is. Er is een zestal verschillende soorten bekend, waarvan alleen pathogeen is voor de mens.

  Lees verder ›
 • Lithium

  Controle van de lithiumspiegel gedurende therapie met lithium.

  Lees verder ›
 • Lood

  Bepaling van lood in bloed en/of urine.

  Lees verder ›
 • voortijdig Gebroken vliezen ICPC-2: W92; ICD-10: O42

  Bij voortijdig gebroken vliezen loopt vruchtwater af zonder regelmatige uteruscontracties. In de Engelstalige literatuur spreekt men van prelabour rupture of the membranes (PROM).1

  Lees verder ›
 • ‘Low-density lipoprotein’-cholesterol (LDL-c)

  Bepaling van het ‘low-density lipoprotein’ (LDL)-cholesterol in serum of heparineplasma.

  Lees verder ›
 • Lupus anticoagulans (LAC)

  Diagnostiek bij verdenking op antifosfolipidensyndroom (APS).

  Lees verder ›
 • Lymfocytensubtypering

  Bepalen van relatieve en absolute aantallen van de verschillende lymfocytenpopulaties in perifeer bloed.

  Lees verder ›
 • Lysozym

  Lysozym in serum of urine wordt gebruikt om de toe- of afname van sarcoïdose te volgen.

  Lees verder ›
 • Glaucoom ICPC-2: F93; ICD-10: H40

  Glaucoom omvat een groep aandoeningen waarin een optico-neuropathie die gepaard gaat met verlies van zenuwvezels centraal staat. De oogdruk speelt hierin een belangrijke rol en wordt als belangrijkste risicofactor gezien. Verlies van zenuwvezels leidt tot afname van het gezichtsveld en kan uiteindelijk tot blindheid leiden. Vroege opsporing van glaucoom en een tijdige adequate behandeling kunnen schade aan de oogzenuw beperken.

  Lees verder ›
 • Malassezia furfur

  Aantonen van met kweek en microscopie.

  Lees verder ›
 • Mazelenvirus

  Mazelenvirus is een RNA-virus en hoort tot de groep van de morbillivirussen.

  Lees verder ›
 • MDMA (XTC)

  Onderzoek op gebruik van MDMA (XTC; 3,4-methyleendioxymethamfetamine; ecstasy).

  Lees verder ›
 • Mean corpuscular volume (MCV)

  Het bepalen van de karakteristieken van de erytrocytenpopulatie.

  Lees verder ›
 • Methadonmetaboliet (EDDP)

  Onderzoek op gebruik van methadon.

  Lees verder ›
 • Methemalbumine

  Het bepalen van de concentratie methemalbumine bij verdenking op intravasale hemolyse of bij verdenking op hemorragische pancreatitis.

  Lees verder ›
 • Methemoglobuline

  Het bepalen van methemoglobine en/of sulfhemoglobine bij onbegrepen cyanose of hypoxie.

  Lees verder ›
 • Methylmalonzuur (MMA)

  Het opsporen van erfelijke of verworven stoornissen in het metabolisme van methylmalonzuur; het bevestigen of ontkennen van een vitamine B-deficiëntie op cellulair niveau.

  Lees verder ›
 • Groeistoornissen bij kinderen: te groot ICPC-2: T99; ICD-10: R62.8

  Men spreekt van te grote lichaamslengte bij een lengte die meer dan 2 standaarddeviaties (SD) verschilt van de gemiddelde lengte voor leeftijd en geslacht in een bepaalde populatie [de standaarddeviatiescore (SDS) van de lengte is dan > +2,0]. Dit komt ongeveer overeen met een lengte boven het 98e percentiel (> P97,7).

  Lees verder ›
 • Metopirontest, metyrapontest

  Met de metopirontest kan men een inschatting maken van stoornissen in de terugkoppeling van cortisol op het hypothalamus-hypofysesysteem.

  Lees verder ›
 • Groeistoornissen bij kinderen: te klein ICPC-2: T10; ICD-10: E34.3

  Kleine lichaamslengte is een relatief begrip. Internationaal wordt als definitie gewoonlijk aangehouden een lengte die meer dan 2,0 standaarddeviaties (SD) lager is dan de gemiddelde lengte voor leeftijd en geslacht in de populatie, oftewel een standaarddeviatiescore (SDS) voor de lengte van < -2. Dit komt ongeveer overeen met een lengte beneden het 2e percentiel (< P2,3).

  Lees verder ›
 • Microglobuline, β2- (β2M)

  Vaststellen van de concentratie van β-microglobuline (β2M) in serum, urine of liquor.

  Lees verder ›
 • Guillain-Barré-syndroom ICPC-2: N94; ICD-10: G61.0

  Het Guillain-Barrésyndroom (GBS) is een acuut (binnen 4 weken is het maximum bereikt) optredende opstijgende polyradiculoneuropathie leidend tot in omvang wisselende functiestoornissen van motorische, sensorische en autonome zenuwen gevolgd door geheel of gedeeltelijk herstel.

  Lees verder ›
 • Microscopisch onderzoek feces

  Opsporen van mogelijke oorzaak van malabsorptie in het spijsverteringsorgaan.

  Lees verder ›
 • Gynaecomastie ICPC-2: Y16; ICD-10: N62

  Gynaecomastie is hyperplasie van het borstklierweefsel in een of beide borsten bij mannen. Vetdepositie zonder eigenlijke kliervergroting noemt men wel pseudogynaecomastie. Fysiologische gynaecomastie komt voor bij de pasgeborene, in de puberteit (puberteitsgynaecomastie) en bij oudere mannen (> 65 jaar).

  Lees verder ›
 • Microsporidium species

  zijn obligaat intracellulaire, sporenvormende eencellige parasieten () die gezamenlijk het subfylum van de vormen. Er zijn tientallen genera en honderden soorten beschreven, waarvan ten minste veertien pathogeen zijn bij de mens. De meest frequent bij de mens beschreven -infectie is die met . Daarnaast wordt als diarreeverwekker gezien. Deze laatste kan zich, net als enkele andere -soorten, ook naar andere organen verspreiden, zoals naar de hersenen, longen en nieren.

  Lees verder ›
 • Mijnworm

  en zijn rondwormen () en worden gezamenlijk aangeduid als mijnworm. Naast deze twee soorten bestaan er enkele niet-humane -soorten (o.a. en die gewoonlijk bij andere zoogdieren (in het bijzonder honden en katten) voorkomen en bij de mens tijdelijke huidklachten kunnen induceren. Mijnworm wordt gerekend tot de groep van grondnematoden.

  Lees verder ›
 • Minimal residual disease (MRD) bij hematologische maligniteiten

  (MRD)-diagnostiek heeft als doel de hoeveelheid tumorcellen die tijdens of na behandeling van een hematologische maligniteit nog in het beenmerg of bloed van de patiënt aanwezig zijn vast te stellen. Dergelijke informatie maakt het mogelijk om per patiënt de behandeling aan te passen (verminderen of verzwaren).

  Lees verder ›
 • Moleculaire classificatie van hematologische maligniteiten

  Onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van bepaalde moleculaire markers (genetische afwijkingen, zoals chromosoomafwijkingen en mutaties) bij patiënten met de diagnose hematologische maligniteit, teneinde een betere classificatie van het type hematologische maligniteit met betrekking tot diagnose en prognose te bewerkstelligen. De aanwezige verworven genetische afwijkingen kunnen vervolgens eventueel worden gebruikt voor het bepalen van de response op therapie van de patiënt met de hematologische maligniteit.

  Lees verder ›
 • Moleculaire klonaliteitsdiagnostiek van lymfoproliferaties

  Onderscheid maken tussen de aanwezigheid van (mono)klonale dan wel polyklonale populaties van B- of T-lymfocyten. In combinatie met histomorfologische, immunofenotypische en klinische gegevens draagt dit bij tot het vaststellen van het maligne (monoklonale) dan wel reactieve (polyklonale) karakter van de verdachte lymfoproliferatie en daarmee tot een betere diagnose.

  Lees verder ›
 • Monoklonale therapeutica (concentratie in serum/immunogeniciteit)

  Bepaling van concentraties van monoklonale therapeutica () en/of aantonen van antistoffen tegen deze therapeutische antistoffen in serum. De immunogeniciteit bij deze therapeutica wordt ook wel (ADA) genoemd.

  Lees verder ›
 • Moraxella catarrhalis

  is een gramnegatieve, aerobe diplokok die achtereenvolgens en genoemd werd alvorens in het genus te worden ingedeeld. Andere soorten binnen het genus worden in verband gebracht met conjunctivitis.

  Lees verder ›
 • MPL-mutatie

  Het testen op de aanwezigheid van mutaties in het (MPL) wordt gebruikt bij het diagnosticeren van de myeloproliferatieve aandoeningen (MPN) essentiële trombocytose (ET) en primaire myelofibrose (PMF). Bij patiënten met ET of PMF die geen -mutatie hebben, blijkt in circa 5-10% van de gevallen een -mutatie aantoonbaar. De zogenaamde driver-mutaties verantwoordelijk voor myeloproliferatieve aandoeningen (MPN) zijn -, - en -mutaties en detectie van deze mutaties verhoogt bij MPN de mogelijkheid tot specifieke mutatiedetectie tot meer dan 90%. Naast deze specifieke mutaties kunnen er bij MPN subklonale mutaties worden gevonden zoals 2, en en deze mutaties zijn prognostisch interessant. De 2016 WHO-revisie stelt daarom dat onderzoek naar subklonale mutaties van belang kan zijn voor patiënten met PMF die negatief zijn voor de -, - en -mutaties, de zogenaamd MPN’s. Vooral de aanwezigheid van een - of -mutatie gaat gepaard met verminderde overlevingsduur en verhoogde kans op leukemische ontaarding. MPN-patiënten zonder driver-mutatie, oftewel triple-negatieve patiënten, hebben een slechtere prognose.

  Lees verder ›
 • MRSA

  Meticillineresistente is een die door het vermogen om een speciaal penicillinebindend eiwit (PBP) te produceren resistent is tegen de werking van vrijwel alle β-lactamantibiotica (penicilline, cefalosporine en carbapenem). Bij veel MRSA’s is daarnaast nog sprake van resistentie tegen andere klassen antibiotica, waardoor in sommige gevallen effectieve behandeling van ernstige infecties zeer bemoeilijkt wordt.

  Lees verder ›
 • Haematemesis ICPC-2: D14; ICD-10: K92.0

  Bloedbraken (van helderrood tot donkerbruin).

  Lees verder ›
 • Mucopolysachariden (glycosaminoglycanen, GAG), screening in urine

  Nagaan of bij de patiënt een mucopolysacharidose (bindweefselziekte, verkeerde samenstelling van weefselvocht of van de extracellulaire matrix) aanwezig kan zijn, ofwel cellulaire opslag van mucopolysachariden in verschillende weefsels door een tekort aan een of meer lysosomale enzymen. De overmaat aan opgeslagen mucopolysachariden wordt in de urine uitgescheiden.

  Lees verder ›
 • Mycobacterium leprae

  is een zuurvaste staaf met affiniteit voor de schwanncellen. kan niet in vitro gekweekt kan worden en heeft in vivo een extreem lage groeisnelheid (verdubbelingstijd van 14 dagen). In geïnfecteerd weefsel zijn ze microscopisch te zien als bundels intracellulair gelegen staafjes en de dikke lipidenenvelop beschermt ze tegen afbraak in macrofagen en vele bactericide middelen.

  Lees verder ›
 • Mycobacterium species

  Naast de obligaat pathogene mycobacteriën behorend tot zijn er talloze andere soorten mycobacteriën. Een gemeenschappelijke benaming is atypische mycobacteriën en in de Engelstalige literatuur worden ze aangeduid als MOTT (). Kenmerkend voor de hele groep is de bijzondere celwandstructuur met een hoog gehalte aan vetzuren, die verantwoordelijk is voor de zuurvastheid in speciale kleuringen (ZN, auramine). Afhankelijk van de groeisnelheid en pigmentvorming werden de mycobacteriën ingedeeld in vier groepen volgens de classificatie van Runyon. Tegenwoordig berust de indeling vooral op variaties in de 16S ribosomale gensequenties.

  Lees verder ›
 • Haemoptoe ICPC-2: R24; ICD-10: R04.2

  Haemoptoe is het ophoesten van helderrood bloed uit de tractus respiratorius distaal van de stembanden.

  Lees verder ›
 • Mycobacterium tuberculosis-complex

  en de genetisch verwante soorten en vormen samen het complex (MTBC). Deze bacteriën hebben een bijzondere celwandsamenstelling met een hoog gehalte aan bijzondere vetzuren; door deze celwandsamenstelling zijn de bacteriën bestand tegen ontkleuring met zure alcoholoplossingen en daarom worden ze zuurvast genoemd. De bacteriën groeien uitsluitend aeroob en bijzonder langzaam met een delingstijd van 15-20 uur waardoor in het laboratorium groei pas na weken tot maanden wordt waargenomen.

  Lees verder ›
 • Mycoplasma genitalium

  wordt gevonden in de tractus genitalis van mannen en vrouwen. De bacterie is uiterst moeilijk te kweken en pas na het beschikbaar komen van DNA-amplificatietests begin jaren negentig van de vorige eeuw is informatie over de pathogene betekenis van deze bacterie beschikbaar gekomen.

  Lees verder ›
 • Mycoplasma pneumoniae

  wordt gevonden in de luchtwegen van de mens. Zoals alle mycoplasmata heeft deze bacterie geen celwand en kleurt daardoor ook niet aan in de gramkleuring. De bacterie heeft een grote affiniteit voor hechting aan luchtwegepitheel.

  Lees verder ›
 • Hartfalen ICPC-2: K77; ICD-10: I50

  De diagnose hartfalen berust op drie pijlers: symptomen passend bij hartfalen, bevindingen bij lichamelijk onderzoek passend bij hartfalen, en objectief bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust.1

  Lees verder ›
 • Myoglobine

  Vaststellen van spierschade en risico-inschatting op acuut nierfalen.

  Lees verder ›
 • Hartgeruis bij kinderen ICPC-2: K81; ICD-10: R01.1

  Onder hartgeruis wordt verstaan een van de harttonen te onderscheiden geruis dat kan ontstaan bij een hartafwijking, bij een gezond hart en onder bepaalde abnormale omstandigheden, zoals anemie. Deze bespreking beperkt zich tot kinderen jonger dan 15 jaar.

  Lees verder ›
 • N-acetyl-α-glucosaminidase (EC 3.2.1.50)

  N-acetyl-α-D-glucosaminidase (NAGLU) is een lysosomaal enzym dat betrokken is bij de afbraak van het glycosaminoglycaan, heparansulfaat. Deficiëntie ten gevolge van mutaties in het -gen (meer dan honderd mutaties beschreven) leidt tot de ernstige neurodegeneratieve ziekte mucopolysacharidose type IIIB (MPSIIIB of Sanfilippo type B). Stapeling van heparansulfaat leidt tot een milde hepato- en splenomegalie en typerend zijn de gedragsproblemen en milde skeletafwijkingen.

  Lees verder ›
 • Hartgeruis bij volwassenen ICPC-2: K81; ICD-10: R01.1

  Onder hartgeruis wordt verstaan een – van de harttonen te onderscheiden – geluid, dat wordt geproduceerd bij een hart met een vitium of bij een gezond hart, bijvoorbeeld onder abnormale omstandigheden (anemie, koorts).

  Lees verder ›
 • Natrium

  Vaststellen van hypo- of hypernatriëmie.

  Lees verder ›
 • Hartkloppingen ICPC-2: K04; ICD-10: R00

  Subjectief: (oncomfortabele) bewustheid van slagen van het hart. Zij kunnen worden gevoeld als hartkloppingen, overslaan, hartbonzen, hartjagen, kloppen in de hals en pijn in de borst.

  Lees verder ›
 • Neisseria gonorrhoeae

  is een gramnegatieve diplokok uit de familie van de . Andere soorten uit deze familie zijn (meningokok), en veel commensale -soorten die normaal gesproken apathogeen zijn. is uitermate gevoelig voor uitdroging. De gonokok is voor zijn groei afhankelijk van de aanwezigheid van complexe groeifactoren en vereist dan ook speciale voedingsbodems voor isolatie.

  Lees verder ›
 • Neisseria meningitidis

  is een gramnegatieve diplokok uit de familie van de . Andere soorten uit deze familie zijn onder andere de gonokok, en veel meestal apathogene, commensale -soorten. Een belangrijke virulentiefactor van de meningokok is het polysacharidekapsel waarvan dertien varianten bekend zijn. De meest voorkomende kapseltypen in Nederland zijn B en C. Andere typen die af en toe worden gezien, zijn A (komt veel voor in Afrika) en W135 (bij Mekkagangers). Binnen de serogroepen is verdere subtypering mogelijk op basis van buitenmembraaneiwitten. Deze typering is vooral voor epidemiologische studies van belang.

  Lees verder ›
 • Heesheid ICPC-2: R23; ICD-10: R49.0

  Heesheid is een stoornis van het stemgeluid: de stem is niet helder, maar ruw en veranderd van toonhoogte. Afhankelijk van de snelheid van ontstaan en de duur van de symptomen wordt onderscheid gemaakt in acute en chronische heesheid. Acute heesheid begint snel en bestaat korter dan 2 weken.

  Lees verder ›
 • Neonatale hielprikscreening

  Alle pasgeborenen in Nederland worden gescreend op aangeboren ziekten middels de neonatale hielprikscreening. Tussen 72 en 168 uur na de geboorte wordt via deze hielprik een aantal druppels bloed verzameld op een strook filtreerpapier van een hielprikkaart. Afname gebeurt in het ziekenhuis door verpleegkundigen of medewerkers van het klinisch-chemisch laboratorium, en buiten het ziekenhuis door verloskundigen of door medewerkers van zogenaamde screenteams die onder verantwoordelijkheid van een thuiszorgorganisatie vallen.

  Lees verder ›
 • Helicobacter pylori-infectie ICPC-2: D87; ICD-10: K29

  Helicobacter pylori is een gramnegatieve bacterie die op het maagslijmvlies kan voorkomen, de oorzaak is van ulcusziekte en chronische gastritis en een sterke risico-indicator is van maagkanker. Deze tekst beperkt zich tot patiënten met een aangetoond ulcus pepticum of een hoog risico op een peptisch ulcus (peptisch ulcus in het verleden, roken en/of hongerpijn).

  Lees verder ›
 • Neuronspecifiek enolase (NSE)

  Vaststellen tumormarker voor longcarcinoom en bepaalde endocriene tumoren.

  Lees verder ›
 • Nierstenen

  Onderzoek naar de samenstelling van de verkregen urinewegsteen in het kader van het ophelderen van de oorzaak van het ontstaan, en het zo nodig instellen van therapie.

  Lees verder ›
 • Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

  Met deze screeningstest wordt de kans op een afwijking in het DNA van de foetus en op het voorkomen op trisomie onderzocht.

  Lees verder ›
 • Hematurie ICPC-2: U06; ICD-10: R31

  Hematurie wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van bloed in de urine. Het vermoeden van hematurie ontstaat wanneer de urine rood tot bruin gekleurd is (macroscopische hematurie). Deze tekst bespreekt het diagnostisch beleid bij aanwijzingen voor macroscopische hematurie en is ook van toepassing voor het diagnostisch beleid bij microscopische hematurie. Van microscopische hematurie is sprake wanneer in normaal gekleurde urine bij microscopisch onderzoek (bij een vergroting van 400 x) > 3 erytrocyten per gezichtsveld worden aangetroffen.

  Lees verder ›
 • Nocardia species

  species zijn grampositieve, halfzuurvaste aerobe actinomyceten die enige verwantschap hebben met mycobacteriën en .

  Lees verder ›
 • Hemochromatose ICPC-2: T99; ICD-10: E83.1

  Hemochromatose is een genetische ziekte die gepaard gaat met stapeling van ijzer in weefsels. Primaire hemochromatose (ook wel (hereditaire) hemochromatose genoemd) wordt gekenmerkt door een abnormaal verhoogde opname van ijzer door de darmmucosa. Bij secundaire hemochromatose is de stapeling van ijzer het gevolg van veelvuldige bloedtransfusies, onnodige ijzertherapie of een verhoogde afbraak van rode bloedcellen.

  Lees verder ›
 • Non-fermenters

  Non-fermenters is een verzamelnaam voor een groep aeroob groeiende gramnegatieve staven niet die niet in staat om glucose af te breken), die regelmatig geïsoleerd worden uit klinische materialen.

  Lees verder ›
 • Norovirus

  Norovirus is een RNA-virus dat tot de familie van de hoort. Norovirus wordt onderverdeeld in vijf genogroepen, waarvan I en II het meest voorkomen in Nederland.

  Lees verder ›
 • Oestradiol

  Bepaling van serumgehalte oestradiol.

  Lees verder ›
 • Opiaten

  Vaststellen van gebruik van opiaten.

  Lees verder ›
 • Organische zuren

  Analyse van organische zuren in urine voor het aantonen, follow-up of bevestigen van erfelijke stoornissen in het intermediaire metabolisme.

  Lees verder ›
 • Osmolaliteit

  Lees verder ›
 • Osmotische resistentie van erytrocyten

  Het meten van de osmotische resistentie van erytrocyten, dat wil zeggen hun vermogen water op te nemen totdat dit tot lysis van de erytrocyten leidt.

  Lees verder ›
 • Pancreaselastase, in feces (p-elastase)

  Onderzoek van de exocriene pancreasfunctie.

  Lees verder ›
 • Papillomavirus (HPV)

  Papillomavirussen zijn DNA-virussen en horen tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Paracoccidioides brasiliensis

  Aantonen van paracoccidioïdomycose met kweek en serologie.

  Lees verder ›
 • Para-influenzavirus

  Para-influenzavirussen zijn RNA-virussen en behoren tot de familie van de . Er zijn voor de mens drie pathogene typen: para-influenzavirus type I, II en III.

  Lees verder ›
 • Parathyroïdhormoon in bloed (PTH)

  Bepaling van parathyroïdhormoon (PTH) in plasma.

  Lees verder ›
 • Parvovirus B19

  Parvovirus B19 is een DNA-virus en hoort tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Acute hepatitis ICPC-2: D97; ICD-10: K72.0

  Een acute ontsteking van het leverparenchym, die leidt tot verhoogde leverenzymspiegels in het bloed als gevolg van lekkage uit beschadigde levercellen.

  Lees verder ›
 • Pasteurella multocida

  is een fermentatieve, gramnegatieve bacterie. is de soort die het meest gekweekt wordt uit klinische materialen; daarnaast zijn nog andere soorten bekend. In tegenstelling tot de meeste gramnegatieve staven zijn in het algemeen goed gevoelig voor penicilline.

  Lees verder ›
 • Hepatomegalie ICPC-2: D23; ICD-10: R16.0

  Hepatomegalie is een vergroting van de lever en wordt in de praktijk overwogen als de lever in de medioclaviculairlijn of mediaal meer dan 5 cm (3 vingers) onder de ribbenboog of processus xyphoïdeus palpabel is.1

  Lees verder ›
 • Pediculus humanus var. capitis

  (hoofdluis) is een ectoparasiet. Dit insect leeft op de behaarde hoofdhuid.

  Lees verder ›
 • Plasminogeenactivatorinhibitor (PAI)

  Bepaling van de activiteit en de eiwitconcentratie van plasminogeenactivatorinhibitor (PAI).

  Lees verder ›
 • dysplastische Heupontwikkeling ICPC-2: L82; ICD-10: Q65

  Onder dysplastische heupontwikkeling (DHO) vallen heupluxatie, heupsubluxatie, luxeerbare heup en heupdysplasie. De term geeft aan dat het gaat om een dynamische aandoening van de heup. Bij de geboorte zijn de afwijkingen nog niet altijd volledig aanwezig.

  Lees verder ›
 • Plasmodium species

  species zijn eencellige parasieten () behorende tot de apicomplexa. Tot voor kort waren er vier -soorten bekend als veroorzaker van malaria bij de mens: (malaria tropica), en (malaria tertiana) en (malaria quartana). Recentelijk is daar bijgekomen, een soort die gewoonlijk bij apen voorkomt maar in Zuidoost-Azië ook bij de mens tot infecties leidt.

  Lees verder ›
 • Heuppijn/Mank lopen bij kinderen ICPC-2: L13;L29; ICD-10: R26

  Heuppijn is pijn gelokaliseerd in het gebied van het heupgewricht. Het heupgewricht wordt gevormd door het acetabulum en het caput femoris. Kinderen kunnen de precieze plek van de pijn vaak moeilijk aangeven. Jonge kinderen klagen niet over pijn, maar lopen mank of weigeren te lopen: ook oudere kinderen kunnen mank lopen zonder over pijn te klagen.

  Lees verder ›
 • Pneumocystis jirovecii

  (voorheen , ook met een enkele i wordt veel aangetroffen) is een eencellige fungus (gist). Het is niet bekend of een reservoir heeft buiten de mens.

  Lees verder ›
 • Pokkenvirussen

  Van de familie van de kunnen orthopoxvirussen, parapoxvirussen, yatapoxvirussen en molluscipoxvirussen ziekte bij de mens veroorzaken.

  Lees verder ›
 • Hirsutisme/Virilisatie ICPC-2: S24; ICD-10: L68.0

  Hirsutisme is overmatige haargroei bij vrouwen volgens het mannelijke verdelingspatroon. Virilisatie is vermannelijking, waarbij naast hirsutisme ook andere mannelijke kenmerken optreden (clitoromegalie, habitusverandering).

  Lees verder ›
 • Porfyrinen

  Bij verdenking op porfyrie, loodintoxicatie en hereditaire tyrosinemie (zeldzaam) vaststellen of afwijkingen in het heemmetabolisme passen bij de klachten van de patiënt.

  Lees verder ›
 • Prealbumine

  Bepaling van prealbumine werd gebruikt ter evaluatie van de eiwitvoedingsstatus. Naar huidige inzichten is prealbumine daar niet geschikt voor. Prealbumine kan een prognostische waarde hebben bij verschillende ziekten.

  Lees verder ›
 • Primaire Hiv-infectie ICPC-2: B90; ICD-10: B20

  Na infectie met het Humaan immunodeficiëntievirus (hiv) kan een griepachtig ziektebeeld (primaire, acute of recente hiv-infectie) ontstaan met algemene verschijnselen zoals koorts, moeheid, spier- en gewrichtsklachten, faryngitis en lymfadenopathie (mononucleosis-like-syndrome). In wisselende frequenties treden mucocutane verschijnselen op (zoals een maculopapuleus exantheem op de romp, exantheem en vervelling van handen/voeten, orale/genitale ulcera), gastro-intestinale verschijnselen (zoals diarree, misselijkheid, braken) en neurologische verschijnselen (zoals meningitis, encefalitis).

  Lees verder ›
 • Prenatale diagnostiek

  De hier te bespreken prenatale diagnostiek behoort nu, 2019, bij de traditionele methoden om prenatale diagnostiek uit te voeren. Traditionele methoden, zoals het invasief verzamelen van foetaal genetisch materiaal bij de vlokkentest of de vruchtwaterpunctie, hebben een risico op spontane abortus. Door de ontdekking, voor het eerst gemeld in 1997, van de aanwezigheid van foetaal DNA ( DNA, cffDNA) in de circulatie van zwangeren is het mogelijk geworden om op niet-invasieve wijze uit het bloed van de moeder genetische en chromosomale informatie te verkrijgen. De toepassing van deze mogelijkheden in de kliniek heeft geleid tot een sterke afname van de invasieve procedures. Er blijft zeker ruimte voor het uitvoeren van deze invasieve technieken als vervolg op een positieve uitslag bij de niet-invasieve screeningstests.

  Lees verder ›
 • Presymptomatisch DNA-onderzoek

  Vaststellen of bij een persoon die op dit moment gezond is, zich later in het leven een erfelijke ziekte zal openbaren. Door dit onderzoek wordt de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld aanzienlijk vervroegd. Binnen de klinisch-genetische praktijk wordt deze vorm van onderzoek voornamelijk aangevraagd bij erfelijke aandoeningen met een autosomaal dominant overervingspatroon die zich op volwassen leeftijd openbaren. De voornaamste groepen aandoeningen waarbij op dit moment presymptomatisch DNA-onderzoek plaats vindt zijn erfelijke vormen van kanker (bijvoorbeeld mammacarcinoom en coloncarcinoom), erfelijke neurodegeneratieve aandoeningen (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington) en erfelijke neuromusculaire aandoeningen (met name myotone dystrofie).

  Lees verder ›
 • Primaire immunodeficiënties

  Het vaststellen van een primaire immunodeficiëntie bij voorkeur inclusief identificatie van het genetische defect

  Lees verder ›
 • Progesteron

  Meting van het progesterongehalte.

  Lees verder ›
 • Prolactine (PRL)

  Het bepalen van prolactine in bloed.

  Lees verder ›
 • Prostaatspecifiek antigeen in bloed (PSA)

  Bij verdenking op prostaatcarcinoom, in combinatie met rectaal onderzoek (DRE), vaststellen bij welke patiënten prostaatbiopsie geïndiceerd is.

  Lees verder ›
 • Proteïne C

  Bepaling van een tekort aan proteïne C.

  Lees verder ›
 • Proteïne S

  Bepaling van een tekort aan proteïne S bij de diagnostiek van erfelijke trombofilie.

  Lees verder ›
 • Protrombinetijd (PT)

  Screeningsonderzoek van de extrinsieke en gemeenschappelijke routes van het stollingssysteem.

  Lees verder ›
 • Pseudomonas aeruginosa

  is een aerobe, gepigmenteerde gramnegatieve staaf. De bacterie groeit gemakkelijk op de normale bacteriologische media, is resistent tegen veel antibiotica en ontwikkelt makkelijk resistentie tegen vrijwel alle antibiotica waarvoor de bacterie normaliter gevoelig is tijdens behandeling. Sommige stammen zijn extreem mucoïd door de vorming van kapsel.

  Lees verder ›
 • Pthirus pubis

  (schaamluis) is een ectoparasiet. Dit insect is nauw verwant aan het geslacht , waartoe ook hoofdluis en kledingluis behoren, maar is morfologisch vrij eenvoudig van deze twee andere soorten te onderscheiden. De schaamluis leeft met name op warme en vochtige plaatsen van het menselijke lichaam, vooral op schaamhaar en okselhaar, waar ze zich enkele malen per dag voeden met bloed. Bij uitzondering worden ze ook gevonden in wenkbrauwen of baard en bij kinderen op de wimpers. Bij infestatie van de schaamstreek wordt veelal gesproken over pthiriasis of pediculosis pubis, terwijl infestatie van de oogwimpers ook als pthiriasis palpebrarum bekendstaat.

  Lees verder ›
 • Primair hyperaldosteronisme ICPC-2: T99; ICD-10: E26

  Primair hyperaldosteronisme, ofwel syndroom van Conn, is een ziektebeeld gekenmerkt door hypertensie in combinatie met neiging tot hypokaliëmie, gebaseerd op een overproductie van aldosteron door een oorzaak in de bijnier, onafhankelijk van renine. Renineafhankelijke hypersecretie van aldosteron wordt secundair hyperaldosteronisme genoemd, met een oorzaak buiten de bijnier.

  Lees verder ›
 • Purines en pyrimidines

  Het bepalen van het purine- en pyrimidinemetaboliet profiel in lichaamsvloeistoffen.

  Lees verder ›
 • Hypercalciëmie ICPC-2: T99; ICD-10: E83.5

  Hypercalciëmie wordt gedefinieerd als een voor albumine gecorrigeerde calciumspiegel boven 2,55 mmol/l bij volwassenen en boven 2,65 mmol/l bij kinderen en adolescenten. Symptomatische hypercalciëmie treedt in het algemeen pas op bij een calciumspiegel boven 3,00 mmol/l.

  Lees verder ›
 • Rabiësvirus

  Rabiësvirus is een RNA-virus en behoort tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Hypercholesterolemie/Dyslipidemie ICPC-2: T93; ICD-10: E78

  In 1999 werd van hypercholesterolemie gesproken indien de totale cholesterolconcentratie in het bloed hoger is dan 5,0 mmol/l. Anno 2011 worden bij cardiovasculaire hoogrisicopatiënten strenge richtlijnen gehanteerd (LDL cholesterol < 2,5 mmol/l).1 Voortschrijdend inzicht heeft de laatste jaren geleid tot verdere aanscherping van de indicatie tot cholesterolverlagende behandeling bij hoogrisicopatiënten (patiënten met diabetes mellitus en/of manifest macrovasculair lijden). Daarbij wordt tegenwoordig in Nederland gestreefd naar een LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l. Amerikaanse richtlijnen gaan nog verder met het streven naar LDL-waarden < 1,8 mmol/l bij hoogrisicogroepen.

  Lees verder ›
 • Reductie-eigenschappen van urine

  Nagaan of in de urine van een patiënt stoffen aanwezig zijn die reducerende eigenschappen hebben. Daarbij wordt gedacht aan de aanwezigheid van gemakkelijk oxideerbare koolhydraten. De aanwezigheid kan duiden op een afwijking in het koolhydraatmechanisme.

  Lees verder ›
 • Hypertensie ICPC-2: K86; ICD-10: I10

  De bloeddruk is verhoogd wanneer deze hoger dan of gelijk is aan 140 mmHg systolisch en/of 90 mmHg diastolisch (Korotkoff V). Dit geldt ook voor personen ouder dan 60 jaar.1

  Lees verder ›
 • Renine

  Evaluatie van de activiteit van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS).

  Lees verder ›
 • Hyperthyreoïdie ICPC-2: T85; ICD-10: E05

  Het begrip thyreotoxicose is breder dan het begrip hyperthyreoïdie, maar beide worden vaak door elkaar gebruikt.

  Lees verder ›
 • Respiratoir syncytieel virus (RSV)

  RSV is een enkelstrengs RNA-virus uit de familie der . Wanneer het virus gekweekt wordt dan ontstaan er als gevolg van fusie van geïnfecteerde cellen syncytia, vandaar de naam.

  Lees verder ›
 • Hyperventilatiesyndroom ICPC-2: R98; ICD-10: R06.4

  Hyperventilatie staat voor een verhoogde ventilatie (hoger dan voor het metabolisme op dat moment noodzakelijk is). Met andere woorden ‘te snel en/of te diep ademen’. Op zichzelf is dit geen ziekte, maar een verstoord adempatroon met een meer dan normaal in- en uitademen. Omdat het lichaam daarop niet is ingesteld en zich probeert aan te passen, kan een verscheidenheid aan klachten ontstaan.

  Lees verder ›
 • Respiratoire virussen

  In keeluitstrijken, keelspoelsel of nasofaryngeaal spoelsel (nasofarynxaspiraat) kunnen heel veel virussen aangetoond worden. Een aantal van deze virussen veroorzaakt lokale niet-specifiek respiratoire infecties (bijvoorbeeld herpes simplex), een aantal veroorzaakt veel meer gedissemineerde infecties (zoals mazelen) maar de grootste groep van virussen veroorzaakt respiratoire virusinfecties. Van deze virussen veroorzaakt een groep bovensteluchtweginfecties, de andere bronchiolitis, weer een andere alveolitis met een pneumonie. De virussen komen op heel wisselende tijdstippen in het jaar voor. De virussen zijn niet altijd even ziekmakend voor elke patiëntengroep. Soms zijn jonge kinderen ontvankelijker, een andere keer vooral mensen met een verminderde afweer. Soms geven virussen als onderdeel van een gedissemineerde infectie luchtwegpathologie (bijvoorbeeld waterpokken). Meest gebruikelijk is dat een laboratorium diagnostiek groepsgewijs aanbiedt, gebaseerd op een onderverdeling in klinische vraagstelling of patiëntengroep.

  Lees verder ›
 • Hypoglykemie ICPC-2: T87; ICD-10: E16.2

  Hypoglykemie is een klinisch syndroom (trias van Whipple): neuroglycopene symptomen, een verlaagde plasmaglucosewaarde en symptoomherstel na glucosetoevoer. Een hypoglycemie (bloedsuiker < 3,8 mmol/l) manifesteert zich veelal met alarmsymptomen via een activering van het autonome, sympathische zenuwstelsel. Klachten als hartkloppingen, zweten, trillen en onrust met hongersensaties treden dan op, tenminste als deze ‘zenuwreflex’ voor een hypoglycemie intact is.1 Deze ‘hypoglycaemia awareness’ is kennelijk nodig voor een functionele alarmfase. Bij het verder dalen van de bloedsuiker (< 2,8 mmol/l) ontstaan ernstigere verschijnselen die duiden op een suikertekort in de hersenen (ook wel: neuroglycopenie), zoals verwardheid, agressief gedrag, onscherp zien en coördinatiestoornissen. Als correctie van de hypoglycemie uitblijft volgt bewustzijnsverlies, soms met epileptische insulten of coma. Zeer zelden treedt de dood in. De literatuur is niet eenduidig over de afkapwaarde voor de definitie hypoglycemie, maar geeft wel aan dat het verdwijnen van hypoklachten na inname van suikers de vaststelling van een hypoglycemie ondersteunt. Een ernstige hypoglycemie is een hypoglycemie waarbij voor correctie hulp van derden nodig is. Meestal verloopt een hypoglycemie evenwel mild, subklinisch, (onbewust) gecorrigeerd met een ‘tussendoortje’ of een andere vorm van reactief eetgedrag. Het optreden van een ernstige hypoglycemie bij een oudere kwetsbare patiënt met diabetes is geassocieerd met verhoogde risico’s van hart- en vaatziekten, cognitief functieverlies (Alzheimer) en ongunstige uitkomsten bij ernstige ziekten. Het is nog onbekend in welke mate deze associates oorzakelijk zijn.2

  Lees verder ›
 • Reticulocyten

  Reticulocyten zijn de voorlopers van erytrocyten. Het tellen van reticulocyten in het perifere bloed geeft op een eenvoudige manier een aanwijzing over de aanmaak van rode cellen in het beenmerg. Bij een verhoogde aanmaak van erytrocyten neemt het aantal reticulocyten toe. Het aantal reticulocyten is dus een maat voor de activiteit van de erytropoëse.

  Lees verder ›
 • Hypothyreoïdie ICPC-2: T86; ICD-10: E03

  Hypothyreoïdie ontstaat door een verminderde afgifte van schildklierhormoon. Bij primaire hypothyreoïdie is de oorzaak van de verminderde afgifte van schildklierhormoon in de schildklier zelf gelegen. Bij secundaire respectievelijk tertiaire hypothyreoïdie is de afgifte van schildklierhormoon verminderd door uitval van TSH op hypofysair respectievelijk van TRH op hypothalaam niveau. Er is sprake van subklinische hypothyreoïdie wanneer TSH is verhoogd bij een normaal FT4 ,1,2 al dan niet gepaard gaande met symptomen. Tijdens veroudering neemt de kans op een subklinische hypothyreoïdie toe, welke dan – in afwezigheid van anti TPO antistoffen – mogelijk geduid kan worden als een energiesparend ouderdomsverschijnsel. Dit hoofdstuk handelt niet over de congenitale hypothyreoïdie die in Nederland wordt vastgesteld met behulp van het screening bij zuigelingen via de zogenaamde hielprik.

  Lees verder ›
 • Reumafactoren (RF)

  Diagnostiek bij verdenking op reumatoïde artritis (RA).

  Lees verder ›
 • Rh-bloedgroepen

  Bepalen van de Rh-bloedgroepen.

  Lees verder ›
 • Rinovirussen

  Rinovirussen zijn RNA-virussen en behoren tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Icterus neonatorum ICPC-2: A94; ICD-10: P57;P58;P59

  Gele verkleuring van de huid en conjunctivae ten gevolge van een hoge bilirubineconcentratie in het bloed bij de pasgeborene.

  Lees verder ›
 • Rickettsia en Ehrlichia

  en zijn intracellulaire gramnegatieve bacteriën. Kenmerkend voor deze pathogenen is dat ze door artropoden (luizen, vlooien, teken en mijten) worden overgebracht tussen de verschillende gastheren. De voornaamste soorten die de mens infecteren, worden ingedeeld in de volgende groepen:

  Lees verder ›
 • Icterus ICPC-2: D13; ICD-10: R17

  Icterus (geelzucht) is een gele verkleuring van de oogsclerae en de huid ten gevolge van een verhoogde plasmaspiegel van bilirubine. Er zijn 3 categorieën oorzaken voor icterus of hyperbilirubinemie, te weten: prehepatische, hepatische, en posthepatische of cholestatische icterus. Een cholestatische icterus is het gevolg van een gestoorde afvoer van gal.

  Lees verder ›
 • Rotavirus

  Rotavirus is een dubbelstrengs RNA-virus en behoort tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Rubellavirus

  Rubellavirus is een RNA-virus en hoort tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • S-100B in serum

  Merker voor de follow-up van patiënten met maligne melanoom en marker voor cerebrale schade.

  Lees verder ›
 • Salmonella species

  is een facultatief anaerobe gramnegatieve bacterie, behorend tot de familie der . De bacterie is in staat om na fagocytose te overleven in macrofagen. De poging van het lichaam om (hieruit) te elimineren, met name via het cellulaire deel van het immuunsysteem met de productie van allerlei cytokines, veroorzaakt een necrotiserende ontstekingsreactie van de lymfoïde weefsels in de buikholte (mesenteriale lymfeknopen, Peyer-plaques). Daardoor ontstaan soms complicaties zoals bloedingen of perforaties in (de buurt van) de Peyer-plaques.

  Lees verder ›
 • Sapovirus

  Sapovirus is een RNA-virus en hoort net als het norovirus tot de .

  Lees verder ›
 • Sarcoptes scabiei

  is een ectoparasiet, behorende tot de mijten, die op de menselijke huid leeft.

  Lees verder ›
 • SCC-antigeen (‘squamous cell carcinoma’-antigeen)

  Postoperatieve follow-up bij cervixcarcinoom en beoordeling van het effect van chemo- en/of radiotherapie.

  Lees verder ›
 • Schistosoma species

  is een platworm () behorende tot de groep van botten (). Er zijn vijf soorten die voor de mens van belang zijn, waarvan en relatief het meeste voorkomen.

  Lees verder ›
 • Semenanalyse

  Een semenanalyse wordt uitgevoerd in het kader van een oriënterend fertiliteitsonderzoek, dat zowel gericht is op het opsporen van de oorzaken van subfertiliteit als het bepalen van de kans op een spontane zwangerschap. Semenanalyses in het kader van behandeling van subfertiliteit, bijvoorbeeld intra-uteriene inseminatie (IUI), in-vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) of ter controle van een vasectomie/vasovasostomie worden buiten beschouwing gelaten, evenals analyses en bewerkingen van semen dat verkregen is na retrograde ejaculatie, elektro- of vibro-ejaculatie.

  Lees verder ›
 • Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC)

  Shigatoxineproducerende (STEC) is een enteropathogene . STEC veroorzaakt diarree op basis van de vorming van toxines die sterk lijken op de toxines die door geproduceerd worden (SLT1 en SLT2): deze toxines werden eerder ook aangeduid als verotoxine, vandaar de oude naam ‘verotoxineproducerende ’. Vooral stammen met serotype O157:H7, die verschilden van de gewone in omzetting van sorbitol, waren bekend om de productie van deze toxine. Later is gebleken dat ook stammen uit andere serogroepen deze toxines kunnen produceren.

  Lees verder ›
 • Incontinentie voor feces ICPC-2: D17; ICD-10: R15

  Er is ongewild verlies van ontlasting (vloeibaar of vast).

  Lees verder ›
 • Shigella species

  is een facultatief anaerobe gramnegatieve bacterie behorend tot de familie der . Binnen dit genus is een viertal soorten bekend: en . Deze soorten en de subtypen binnen elke soort zijn van elkaar te onderscheiden op basis van biochemische kenmerken en verschillen in O-antigenen. is overigens zeer nauw verwant aan . Resistentie tegen verschillende antibiotica komt veelvuldig voor bij .

  Lees verder ›
 • Incontinentie voor urine ICPC-2: U04; ICD-10: R32

  Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine.

  Lees verder ›
 • Sikkelceltest

  Het bevestigen van de veronderstelde HbS-variant voor diagnostiek en preventie van hemoglobinopathie. Preoperatieve controle op HbS ter voorkoming van incidenten bij niet-gediagnosticeerde dragers.

  Lees verder ›
 • Soluble IL-2-receptor

  Bepalen van lymfocytenactiviteit, met name T-lymfocyten.

  Lees verder ›
 • Sporenelementen en toxische elementen

  Vaststellen van de concentratie van sporenelementen dan wel toxische elementen in bloed en urine.

  Lees verder ›
 • Sporothrix schenckii

  Aantonen van met kweek en serologie.

  Lees verder ›
 • Staphylococcus aureus

  is een grampositieve bacterie die zijn naam dankt aan de groei in clusters of trossen (σταφιλη = druiventros). De bacterie is in staat een groot aantal virulentiefactoren te produceren die een belangrijke rol spelen bij infecties zoals kapselpolysachariden, hemolysines en cytotoxines, diverse enzymen als coagulase, DNase en protease en oppervlakte-eiwitten als proteïne A.

  Lees verder ›
 • Staphylococcus species

  Stafylokokken anders dan worden vaak aangeduid als coagulasenegatieve stafylokokken (CNS). Er zijn 32 soorten bekend waarvan ongeveer de helft voorkomt als commensaal bij de mens op de huid en slijmvliezen. De pathogene betekenis van de coagulasenegatieve stafylokokken is veel geringer is dan die van ; toch worden infecties door deze bacteriën in toenemende mate gezien. Verbeterde identificatie methoden als de Maldi-TOF brengen verder differentie in wat vroeger CNS werd genoemd. Stammen zoals en worden vaker als pathogen aangemerkt, zeker in infecties met kunstmaterie in situ.

  Lees verder ›
 • Steroïdprofiel in urine

  De voornaamste toepassing van het profiel van steroïdhormonen in urine is inzicht te krijgen in een overproductie van androgene hormonen door de bijnieren, waarbij de status van meerdere hormonen beschouwd moet worden in hun onderlinge samenhang.

  Lees verder ›
 • Jicht ICPC-2: T92; ICD-10: M10

  Jicht is een kristalartropathie veroorzaakt door vorming en neerslag van natriumuraatkristallen.

  Lees verder ›
 • Stollingsfactoren

  Onderzoek naar de stolfactoractiviteit van specifieke stolfactoren van het stollingssysteem.

  Lees verder ›
 • Kaakgewrichtsklachten/Temporomandibulaire disfunctie ICPC-2: L07; ICD-10: K07.6

  Temporomandibulaire disfunctie (TMD) betreft aandoeningen in en rond het kaakgewricht (temporomandibulair gewricht), die tot uiting komen in een combinatie van symptomen: kaakgewrichtsgeluiden, pijn in of rond het kaakgewricht of de kauwspieren en bewegingsbeperking van de kaak.

  Lees verder ›
 • Streptobacillus moniliformis of Spirillum minus

  is een micro-aerofiele, zeer pleiomorfe kleine gramnegatieve staaf.

  Lees verder ›
 • Streptococcus pneumoniae, pneumokok

  is een gekapselde diplokok. Op basis van de polysachariden in het kapsel worden negentig verschillende serotypen onderscheiden.

  Lees verder ›
 • Strongyloides stercoralis

  is een rondworm () en wordt gerekend tot de groep van grondnematoden.

  Lees verder ›
 • Acute keelpijn ICPC-2: R74; ICD-10: J02

  Acute keelpijn is plotseling optredende pijn in de keel, die nog niet langer dan 2 weken bestaat.

  Lees verder ›
 • Suikerabsorptietest

  De suikerabsorptietest wordt gebruikt voor het onderzoek van de darmdoorlaatbaarheid bij enteropathie en ontstekingsprocessen van de darmwand. Door meting van de mate van diffusie door de darmwand van twee niet-absorbeerbare suikers van verschillende molecuulgrootte kan een indruk worden gekregen van de barrièrefunctie en het oppervlak van de darmwand.

  Lees verder ›
 • Kinkhoest ICPC-2: R71; ICD-10: A37

  Kinkhoest is een respiratoire infectie veroorzaakt door de gramnegatieve bacterie Bordetella pertussis (minder vaak B. parapertussis). Er worden 3 fasen onderscheiden:

  Lees verder ›
 • Taenia saginata

  is een platworm (). Zoals de naam suggereert, is het een lintvormige, platte worm die bestaat uit een kop (scolex) met daarachter segmenten (proglottiden), waarin de eieren rijpen en die achter aan de worm loslaten. Deze proglottiden zijn plat, rechthoekig, enigszins beweeglijk en enkele millimeters groot. De diagnose komt men meestal op het spoor door het bij toeval vinden van proglottiden in feces. De mens is de hoofdgastheer (worm leeft in de darm) en het rund de tussengastheer (worm kapselt zich in spierweefsel in). Besmetting treedt op door het consumeren van onvoldoende verhit rundvlees van besmette koeien.

  Lees verder ›
 • Taenia solium

  is een platworm (), behorende tot de groep van lintwormen (). Zoals de naam suggereert is het een lintvormige, platte worm die bestaat uit een kop (scolex) met daarachter segmenten (proglottiden), waarin de eieren rijpen en die achter aan de worm loslaten. Deze proglottiden zijn plat en rechthoekig en in principe iets kleiner en minder beweeglijk dan die van . De mens is de hoofdgastheer (worm leeft in de darm) en het varken de tussengastheer (worm kapselt zich in spierweefsel in). Besmetting treedt op door het consumeren van onvoldoende verhit varkensvlees van besmette varkens. In tegenstelling tot kan bij de mens tevens tussengastheer zijn. Dit gebeurt bij orale opname van de -eieren of de rijpe proglottiden. Hierbij ontstaan cysticerci (blaaswormen) op verschillende plaatsen in het lichaam, zoals in de spieren, de subcutis, de ogen en de hersenen. In de hersenen kan dit tot ernstige neurologische verschijnselen leiden, aangeduid als neurocysticercose. Ook enkele andere (zeer zeldzame) lintwormsoorten kunnen cysticercose geven, alleen niet . Zie ook figuur 1 bij .

  Lees verder ›
 • Testosteron

  Evaluatie van de androgeenstatus.

  Lees verder ›
 • Thyreoglobuline (Tg)

  Bepaling van thyreoglobuline (Tg).

  Lees verder ›
 • Knieletsel ICPC-2: L15; ICD-10: M25

  Traumatische aandoening van de knie.

  Lees verder ›
 • Thyreotropine-’releasing’ hormoon-test (TRH-test)

  Meting van de respons van prolactine (PRL), humaan groeihormoon (hGH), thyroïdstimulerend hormoon (TSH) op toediening van TRH ter evaluatie van de hypofysefunctie.

  Lees verder ›
 • Thyroïdstimulerend hormoon (TSH)

  Bepaling van thyroïdstimulerend hormoon (TSH) in serum of plasma bij onderzoek naar het functioneren van de schildklier.

  Lees verder ›
 • Koorts bij terugkeer uit de tropen ICPC-2: A03; ICD-10: R50

  Koorts is een stijging van de lichaamstemperatuur boven de 38°C (rectaal). In deze probleemstelling wordt uitgegaan van een tropische ziekte als mogelijke oorzaak van de koorts. Wanneer diarree op de voorgrond staat, wordt verwezen naar Diarree bij terugkeer uit de tropen. Voor malaria wordt verwezen naar Malaria.

  Lees verder ›
 • Thyroxine, vrij (FT4)

  Meting van vrij thyroxine en thyroxine in serum of plasma.

  Lees verder ›
 • Koortsconvulsies ICPC-2: N07; ICD-10: R56.0

  Men spreekt van een koortsconvulsie als bij een daarvoor neurologisch gezond kind een convulsie optreedt bij koorts (temperatuur > 38 °C) zonder intracraniële pathologie. Men onderscheidt typische en atypische koortsconvulsies.1

  Lees verder ›
 • Thyroxinebindend globuline (TBG)

  Meting van thyroxinebindend globuline (TBG) in serum of plasma.

  Lees verder ›
 • Tick-borne encefalitis (TBE-)virus

  Tick-borne-encefalitisvirussen behoren tot de familie van de .

  Lees verder ›
 • Toxocara

  en zijn respectievelijk de honden- en kattenspoelworm. Pups komen vaak al besmet ter wereld, kittens raken besmet via de moedermelk. Beide scheiden grote aantallen eieren uit die na twee tot zes weken infectieus zijn. Volwassen dieren zijn ook vaak besmet, maar scheiden veel kleinere aantallen eieren uit. Indien infectieuze eieren door de mens worden opgegeten. komen ze uit, verlaten het maag-darmkanaal, en kunnen zich door de weefsels verplaatsen zonder uit te groeien tot volwassen wormen (viscerale larva migrans). -infecties verlopen echter mild of symptoomloos zolang het aantal parasieten gering blijft. is de voor de mens meest pathogene soort.

  Lees verder ›
 • Toxoplasma gondii

  is een eencellige parasiet () die obligaat intracellulair leeft. Bij katachtigen leeft de parasiet in de darmwand, waarbij oöcysten via de ontlasting worden uitgescheiden, die na enige tijd rijpen op de grond infectieus worden. Bij andere diersoorten, waaronder ook de mens, blijft de parasiet na orale opname niet in de darm maar invadeert het weefsel en vormt daar uiteindelijk weefselcysten. Deze weefselcysten kunnen overal in het lichaam worden gevonden, maar worden voornamelijk gezien in hart, hersenen, skeletspieren en longen. Naast contact met kattenuitwerpselen (tuinieren) is het eten van onvoldoende verhit vlees met weefselcysten een belangrijke besmettingsbron. Ziekteverschijnselen bij primo-infectie zijn mild, griepachtig met eventueel lymfadenitis. Bij immunosuppressie kunnen de parasieten reactiveren, met name in het centraal zenuwstelsel en in het oog. Bij een primo-infectie tijdens de zwangerschap kan congenitale toxoplasmose optreden. De infectie kan ook door middel van orgaantransplantatie worden overgebracht.

  Lees verder ›
 • Treponema pallidum

  is een spirocheet die niet in vitro gekweekt kan worden. Naast ssp. , de verwekker van syfilis, zijn er nog enkele nauwverwante soorten die eveneens pathogeen zijn voor de mens maar die in Nederland alleen gezien worden als importziekte: ssp. (yaws), ssp. (bejel, endemische syfilis) en (pinta).

  Lees verder ›
 • Trichinella spiralis

  is een rondworm (). Bij ingestie ontstaan invasieve larven die vanuit de darm migreren naar spierweefsel en daar een cyste vormen (encysteren). De bron is onvoldoende verhit vlees, in de meeste gevallen van varkens/zwijnen of paarden die op hun beurt gevoerd zijn geweest met onvoldoende verhit dierlijk voedsel. Trichinose is meldingsplichtig in categorie C (anonieme melding door het laboratorium).

  Lees verder ›
 • Aspecifieke lage rugpijn ICPC-2: L03; ICD-10: M53.3;M54.0;M54.5

  Aspecifieke lage rugpijn is rugpijn die is gelokaliseerd onder de scapulapunten en boven de bilplooien, waarbij geen specifieke oorzaak aanwijsbaar is. De diagnose berust op basis van uitsluiting van een lichamelijke afwijking die de klachten verklaart. Men spreekt van acute lage rugpijn als de klachten korter dan 6 weken bestaan. Subacute lage rugpijn bestaat 6-12 weken en chronische lage rugpijn bestaat langer dan 12 weken of recidiveert steeds.

  Lees verder ›
 • Trichomonas vaginalis

  is een eencellige parasiet ().

  Lees verder ›
 • Trichuris trichiura

  is een rondworm () en wordt gerekend tot de groep van grondnematoden.

  Lees verder ›
 • Triglyceriden

  Vaststellen triglyceridenconcentratie in serum of plasma.

  Lees verder ›
 • Tri-joodthyronine (T3)

  Aanvullend onderzoek ter bevestiging hyperthyreoïdie, wanneer de normale diagnostiek niet voldoet.

  Lees verder ›
 • Trombinetijd

  Onderzoek van de omzetting van fibrinogeen en de fibrinepolymerisatie.

  Lees verder ›
 • Leukemie ICPC-2: B73; ICD-10: C91;C92;C93;C94;C95

  Leukemie is een verzamelnaam voor een heterogene groep hematologische maligniteiten. Centraal staat een ernstige storing in het regulatiemechanisme van proliferatie en differentiatie van hemopoëtische voorlopercellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lymfatische en myeloïde leukemie en acute en chronische leukemie.

  Lees verder ›
 • Trombocyten

  Het bepalen van de concentratie trombocyten in bloed.

  Lees verder ›
 • Trombocytenaggregatie

  Het bepalen van de trombocytenfunctie door trombocyten te aggregeren onder invloed van verschillende agonisten.

  Lees verder ›
 • Leukocytose ICPC-2: B84; ICD-10: D72.8

  Leukocytose is een toename van het aantal leukocyten (> 10 x 109/l) in het perifere bloed.

  Lees verder ›
 • Trombocytenalloantistoffen

  Het detecteren van alloantistoffen tegen trombocytspecifieke antigenen (humane plaatjesantigenen, HPA).

  Lees verder ›
 • Leukocyturie zonder aanwijzingen voor lagere urineweginfectie ICPC-2: U98; ICD-10: R82

  Deze tekst beperkt zich tot de aanwezigheid van leukocyten in de urine, eventueel in combinatie met erytrocyten bij kwalitatief urineonderzoek (teststrook), buiten het kader van lagere urineweginfecties.

  Lees verder ›
 • Trombocytenantistoffen neonataal

  Het aantonen van maternale antistoffen tegen trombocyten van de foetus/neonaat, bij verdenking op FNAIT.

  Lees verder ›
 • Orale leukoplakie ICPC-2: D83; ICD-10: K13.2

  Orale leukoplakie is een witte, niet-afschraapbare slijmvliesafwijking met enigszins ruw aspect, vooral voorkomend op tong, lip en het wangslijmvlies dat klinisch of histopathologisch niet als een andere witte mondaandoening kan worden gediagnostiseerd. Klinisch manifesteert het zich als een homogene afwijking (vlak, egaal wit) of als een niet-homogene afwijking, dat wil zeggen verruceus, nodulair of erosief met naast een witte tevens een rode component (erytroleukoplakie). Leukoplakie is histologisch veelal benigne, maar bij voorkomende celatypie is dit een premaligne aandoening.

  Lees verder ›
 • Trombocytenautoantistoffen

  Het aantonen van autoantistoffen tegen trombocyten.

  Lees verder ›
 • Focaal leverafwijking ICPC-2: D97

  Een focale leverafwijking is een solide, cysteuze of gemengde afwijking, die bij beeldvormend onderzoek in de lever wordt vastgesteld. De afwijking kan asymptomatisch zijn en als toevalsbevinding bij beeldvorming van andere organen optreden. De afwijking kan ook symptomatisch zijn en bij gericht onderzoek worden vastgesteld.

  Lees verder ›
 • Trombopoëtine

  Met behulp van een plasmatrombopoëtine (Tpo-)bepaling kan onderscheid gemaakt worden tussen een trombocytopenie door een verminderde aanmaak of een verhoogde afbraak van trombocyten.

  Lees verder ›
 • Levercirrose ICPC-2: D97; ICD-10: K74

  Levercirrose is een chronische leveraandoening bestaande uit (nodulaire) regeneratie en verlittekening (fibrose) van de lever als reactie op hepatocellulaire necrose. Levercirrose kan leiden tot verminderde leverfunctie met als mogelijke complicaties portale hypertensie en varicesbloedingen, encefalopathie, water- en zoutretentie met ascitesvorming en als eindstadium het hepatorenaal syndroom.

  Lees verder ›
 • Tropheryma whipplei

  is een bacterie behorend tot de familie van de . De bacterie wordt ook nog wel aangeduid met de oude naam, is de veroorzaker van de ziekte van Whipple.

  Lees verder ›
 • Troponine

  Vaststellen/uitsluiten van acute hartschade.

  Lees verder ›
 • Trypanosoma brucei

  Trypanosomen zijn eencellige parasieten () behorende tot de weefselflagellaten. en zijn de veroorzakers van de humane Afrikaanse slaapziekte. De parasieten worden overgebracht door de tseetseevlieg ().

  Lees verder ›
 • Trypanosoma cruzi

  Trypanosomen zijn eencellige parasieten () behorende tot de weefselflagellaten. veroorzaakt de ziekte van Chagas. De parasiet wordt overgebracht door bloedzuigende wantsen. Een infectie kan ook worden overgebracht via bloedtransfusie, weefseltransplantatie en tijdens de zwangerschap.

  Lees verder ›
 • Tryptase

  Diagnostiek bij verdenking op anafylaxie en mastocytose middels serologisch tryptaseonderzoek voor het aantonen van mestceldegranulatie.

  Lees verder ›
 • Ureaplasma species

  en zijn mycoplasmasoorten die ureum nodig hebben voor hun groei.

  Lees verder ›
 • Ureum

  Inzicht verkrijgen in de functie van de nieren door het gelijktijdig of afzonderlijk meten van ureum in serum(plasma) en urine en de berekening van de ureumklaring. Daarnaast hebben de metingen afzonderlijk of gecombineerd tot doel het vervolgen van (chronische) stoornissen van de nierfunctie alsook van het effect van de behandeling daarvan; in geval van nierdialyse, het regelen van de dialysedosis en het betrouwbaar schatten van eiwitinname.

  Lees verder ›
 • Urinekweek

  Het doel van een urinekweek is het aantonen van de aanwezigheid van (snelgroeiende) bacteriën (of gisten) in de urine.

  Lees verder ›
 • Longembolie ICPC-2: K93; ICD-10: I26

  Een longembolie is een plotselinge afsluiting van een longarterie door een embolus. Longembolie maakt deel uit van het complex van trombo-embolische ziekten, evenals diepveneuze trombose.

  Lees verder ›
 • Urineonderzoek, kwalitatief

  Onderzoek bij verdenking op afwijkingen aan of ziekten van de nieren en de urinewegen.

  Lees verder ›
 • Longtuberculose ICPC-2: A70; ICD-10: A16

  Longtuberculose is een ziekte die wordt veroorzaakt door één van de mycobacteriële species van het Mycobacterium tuberculosis complex. De ziekte kent vele verschillende uitingsvormen, waarvan longtuberculose veelal met de meeste ziekteactiviteit gepaard gaat.

  Lees verder ›
 • Urinesediment

  Semikwantitatief onderzoek urinesediment bij verdenking op afwijkingen aan of ziekten van de nieren en de urinewegen.

  Lees verder ›
 • Urinezuur

  Vaststellen van hyperurikemie.

  Lees verder ›
 • Varicellazostervirus

  Varicellazostervirus is een DNA-virus, het humaan herpesvirus-3. Het hoort tot de familie van de . Het is een α-herpesvirus.

  Lees verder ›
 • Lumbosacraal radiculair syndroom ICPC-2: L86; ICD-10: M47.1;M47.2;M51.0;M51.1;M51.2; M51.3;M51.4; M51.8;M51.9;M54.3;M54.4

  Het lumbosacraal radiculair syndroom wordt gekenmerkt door uitstralende pijn in een of meer lumbale of sacrale dermatomen, al dan niet gepaard gaande met andere radiculaire prikkelings- of uitvalsverschijnselen (sensibiliteitsstoornissen, krachtverlies, reflexafwijkingen, mictiestoornissen).

  Lees verder ›
 • Vasoactief intestinaal polypeptide (VIP)

  Bepalen van VIP in het plasma voor de diagnose en follow-up van VIP-producerende neuro-endocriene tumoren.

  Lees verder ›
 • Vet in feces

  Bepaling van de vetuitscheiding in feces.

  Lees verder ›
 • cutane Lupus erythematosus ICPC-2: S99; ICD-10: L93

  Cutane manifestaties van lupus erythematosus (LE) worden geclassificeerd als LE-specifiek of -aspecifiek (zoals cutane vasculitis, urticaria, Raynaud fenomeen).

  Lees verder ›
 • Vibrio cholerae

  zijn gramnegatieve, kommavormige bacteriën die van nature voorkomen in brak en zout water. Van bestaan meer dan honderd serotypen waarvan alleen type O1 en O139 als pathogeen beschouwd worden. Binnen het serotype O1 worden twee biotypen onderscheiden, het klassieke biotype en biotype El Tor. Gastro-enteritis veroorzaakt door is geassocieerd met het consumeren van besmette en onvoldoende verhitte of rauwe schaaldieren. De pathogene typen vormen de choleratoxine die zorgt voor verstoring van de uitwisseling van water en elektrolyten (vloeistofsecretie) in de darm waardoor diarree ontstaat.

  Lees verder ›
 • Ziekte van Lyme ICPC-2: A78; ICD-10: A69.2

  Lymeziekte (lymeborreliose) is de infectieziekte die wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi, die wordt overgedragen door een beet van een besmette Ixodes ricinus (schapenteek).

  Lees verder ›
 • Viscositeit van plasma

  Bevestiging van verdenking op een verhoogde viscositeit

  Lees verder ›
 • Solitair vergrote lymfklier in de hals ICPC-2: B02; ICD-10: R59.0

  Bij een solitair vergrote lymfklier in de hals is er 1 halslymfklier palpabel. De belangrijkste lymfklieren liggen onder de kaakhoek, en aan de mediale en laterale rand van de m. sternocleidomastoideus en boven het sleutelbeen (zie figuur).

  Lees verder ›
 • Vitamine A en caroteen

  Aantonen en/of uitsluiten van vitamine A-deficiëntie.

  Lees verder ›
 • Gegeneraliseerd vergrote lymfklieren ICPC-2: B02; ICD-10: R59.1

  Gegeneraliseerde lymfadenopathie is het op diverse plaatsen aanwezig zijn van palpabele lymfklieren. Hierbij zijn de normaal te palperen inguïnale lymfklieren (tot een grootte van circa 1,5 cm) niet inbegrepen.

  Lees verder ›
 • Vitamine B1

  Aantonen en/of uitsluiten van deficiëntie van vitamine B (thiamine).

  Lees verder ›
 • Vitamine B2

  Aantonen en/of uitsluiten van deficiëntie van vitamine B (riboflavine, E101).

  Lees verder ›
 • Vitamine B3

  Aantonen en/of uitsluiten van deficiëntie van vitamine B (vitamine PP, , niacine, nicotinezuur, E375).

  Lees verder ›
 • Vitamine B5

  Aantonen en/of uitsluiten van deficiëntie van vitamine B (D-pantotheenzuur).

  Lees verder ›
 • Vitamine B6

  Aantonen en/of uitsluiten van vitamine B-deficiëntie.

  Lees verder ›
 • Vitamine B12

  Het bevestigen van een vitaminetekort als vermoedelijke oorzaak van neurologische en hematologische aandoeningen door het meten van de concentraties van vitamine B en/of foliumzuur in het bloed. Voor beide vitamines geldt dat er een grijs gebied tussen voldoende aanwezigheid en ernstig tekort in het bloed bestaat waarin de gemeten bloedconcentratie geen eenduidig antwoord geeft op de vraag of in de weefsels zelf een tekort bestaat. Door het meten van de metabolieten homocysteïne en/of methylmalonzuur in plasma c.q. serum kan men daarover uitsluitsel krijgen (zie Homocysteïnetest en Methylmalonzuur (MMA)).

  Lees verder ›
 • Vitamine C

  Aantonen en/of uitsluiten van deficiëntie van vitamine C (L-ascorbinezuur).

  Lees verder ›
 • Vitamine D en 25-OH-vitamine D

  Onderzoek naar de vitamine D-status.

  Lees verder ›
 • Malaria ICPC-2: A73; ICD-10: B54

  Malaria is een protozoaire infectie.

  Lees verder ›
 • Vitamine E

  Aantonen en/of uitsluiten van vitamine E-deficiëntie of intoxicaties.

  Lees verder ›
 • Vitamine K

  Aantonen en/of uitsluiten van vitamine K-deficiëntie.

  Lees verder ›
 • Maligne lymfomen ICPC-2: B72; ICD-10: C81;C82;C83;C84;C85

  Maligne lymfomen zijn kwaadaardige woekeringen van het lymfoïde weefsel. De hoofdgroepen zijn de Hodgkin- en de non-Hodgkinlymfomen.

  Lees verder ›
 • Vitamine K-oxidereductasecomplex-1 (VKORC1)

  Genotypering voor -1639G>A of 1173C>T van het VKORC1 wordt uitgevoerd om de gevoeligheid voor coumarines (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine) vast te stellen.

  Lees verder ›
 • Voedselvergiftiging

  In het algemeen wordt voedselvergiftiging veroorzaakt door de groei van (toxinevormende) bacteriën in het voedsel, vóór de consumptie leidend tot toxineproductie. De belangrijkste verwekkers van voedselvergiftiging zijn en . Daarnaast worden infecties door bacteriën als en meestal veroorzaakt door het consumeren van besmet voedsel. Deze laatste groep wordt behandeld in andere hoofdstukken.

  Lees verder ›
 • Von Willebrand-factor (vWF)

  Bepaling van de activiteit en de eiwitconcentratie van de von Willebrand-factor (vWF).

  Lees verder ›
 • Melaena ICPC-2: D15; ICD-10: K92.1

  Melaena is zwarte, karakteristiek weeïg stinkende, teerachtige ontlasting als gevolg van bijmenging met een aanzienlijke hoeveelheid bloed.

  Lees verder ›
 • West-Nijl-virus

  West-Nijl-virus (WNV) is een RNA-virus en hoort tot de familie van .

  Lees verder ›
 • Melanoom van de huid ICPC-2: S77; ICD-10: C43

  Een melanoom is een maligne tumor die uitgaat van de melanocyten in de epidermis. Er zijn 4 varianten: het superficieel spreidend melanoom (75%), nodulair melanoom (15%), lentigo maligna melanoom (5%) en acrolentigineus melanoom (5%).

  Lees verder ›
 • Yersinia species

  is een genus binnen de familie van de . De meest pathogene soorten zijn en . Oorspronkelijk waren de bacteriën van dit genus ingedeeld bij het genus . Van bestaat een aantal serotypen waarvan er maar enkele pathogeen zijn voor de mens (O3, O8 en O9).

  Lees verder ›
 • Meningitis ICPC-2: N71; ICD-10: G00;G01;G02;G03

  Meningitis is een ontsteking van de meningen/hersenvliezen. Het klassieke klinisch beeld wordt gekenmerkt door meningeale prikkelingsverschijnselen: nekstijfheid, opisthotonus, teken van Brudzinski en teken van Kernig. Daarnaast treden algemene ziekteverschijnselen als koorts, hoofdpijn, misselijkheid, braken en fotofobie op, al of niet in combinatie met verwardheid en daling van het bewustzijn. Bij jonge kinderen en bejaarden kan meningitis zich aspecifiek manifesteren.

  Lees verder ›
 • Ziehl-Neelsen-kleuring, Kinyoun-kleuring, auraminekleuring

  Sommige bacteriën hebben een celwand met een hoog gehalte aan mycolzuren, waardoor ze moeilijk te kleuren zijn maar – eenmaal gekleurd – ook moeilijk te ontkleuren, zelfs met zure alcoholoplossingen. Daarom worden deze bacteriën zuurvast genoemd. De belangrijkste zuurvaste bacteriën behoren tot het genus : en diverse andere soorten.

  Lees verder ›
 • Zikavirus

  Zikavirus is een enkelstrengs RNA-virus, lid van het genus familie van . Het is een is een ‘arthropod borne’-virus (arbovirus) dat het meest gerelateerd is aan de virussen die dengue, St. Louis-encefalitis, West-Nijl-koorts en Japanse encefalitis veroorzaken.

  Lees verder ›
 • Zink

  Het opsporen van een zinkdeficiëntie.

  Lees verder ›
 • Zwangerschapsscreening infectieziekten

  In de 12e week van de zwangerschap wordt bloed afgenomen voor de zwangerschapsscreening op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en HIV. De achtergrond hiervan is dat deze aandoeningen een vermijdbaar risico voor de ongeborene inhouden. Voor HIV en hepatitis B geldt dat de screening plaatsvindt om overdracht durante partu te voorkomen door middel van profylaxe. Syfilis () is een bekende, zij het tegenwoordig zeldzame, oorzaak van miskramen en aangeboren afwijkingen die eenvoudig kan worden voorkomen door antibiotische behandeling. Hoewel de strikt genomen al voor de 12e week wordt gevonden in de foetus, neemt de kans op overdracht sterk toe met het ouder worden van de placenta. Behandeling van syfilis dient daarom direct na een positieve zwangerschapsscreening plaats te vinden. Ook bij een vroege besmetting treedt zichtbare schade overigens waarschijnlijk pas vanaf de 18e week op, wanneer het foetale immuunsysteem actief wordt.

  Lees verder ›
 • Zweettest

  De zweettest, waarbij de concentratie van chloride en eventueel natrium in zweet wordt gemeten, wordt gebruikt bij de diagnose van cystische fibrose (CF, taaislijmziekte).

  Lees verder ›
 • Zygomycose

  Aantonen van met microscopie en kweek.

  Lees verder ›
 • Referentiewaarden medische laboratoriumdiagnostiek

  Binnen de referentiewaarden vallen 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van een gezonde bevolkingsgroep, meestal (jonge) volwassenen. Dat wil zeggen dat 2,5% van de gezonde personen (1 op 40) een lagere en 2,5% van de personen (ook 1 op 40) een hogere uitslag heeft, al zal zo’n ‘afwijkende’ uitslag meestal niet ver buiten de referentiewaarden liggen. Voor de statistische achtergronden van de referentiewaarden wordt verwezen naar de specialistische literatuur. Om een indruk te krijgen van de kans dat de uitslag van een laboratoriumonderzoek ‘pluis’ of ‘niet pluis’ is kan deze niet alleen worden vergeleken met een eventuele eerdere uitslag, maar ook met bijpassende referentiewaarden. Daarbij moet de beoordelaar rekening houden met testeigenschappen zoals de gevoeligheid en specificiteit voor de betreffende aandoening en de meetfout van de betrokken methode. Zie hiervoor Medisch laboratoriumonderzoek, paragraaf 11 Klinische besliskunde.

  Lees verder ›
 • Referentiewaarden

  Lees verder ›
 • Migraine ICPC-2: N89; ICD-10: G43

  Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van heftige hoofdpijn, die verergert bij bewegen en gepaard gaat met misselijkheid, braken en/of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels zoals licht, geluid en geur. De hoofdpijn is bij circa twee derde van de patiënten unilateraal gelokaliseerd (meestal afwisselend links/rechts bij verschillende aanvallen), en soms bonzend van karakter. Bij volwassenen duurt een hoofdpijnaanval bij onbehandelde migraine 4-72 uur. De aanvalsfrequentie is wisselend, echter zelden hoger dan 6 maal per maand.

  Lees verder ›
 • Conversiefactoren

  De CKD-EPI-berekeningsformule luidt:

  Lees verder ›
 • Mond- of tongulcus ICPC-2: D83; ICD-10: K14;K12

  Een mond- of tongulcus is een oppervlaktedefect van mondslijmvlies of tong met geringe neiging tot genezing.

  Lees verder ›
 • Monoklonale gammopathie/Paraproteïnemie ICPC-2: B99; ICD-10: D89

  Men spreekt van monoklonale gammopathie wanneer in serum of urine intacte monoklonale immunoglobulinen (M-proteïnen = paraproteïnen) of delen daarvan (lichte ketens, zeldzamer zware ketens) worden gevonden.

  Lees verder ›
 • Multipele sclerose ICPC-2: N86; ICD-10: G35

  Multipele sclerose (MS) is een ziekte van vooral witte stof van het centrale zenuwstelsel. De ziekte wordt gekarakteriseerd door het optreden van verschillende symptomen (visusdaling, dubbelzien, paresthesieën, evenwichtsstoornissen, mictiestoornissen, krachtsverlies) in de tijd. MS begint meestal met exacerbaties (subacuut beginnend en 6-8 weken durend) en remissies. Ook kan er langzaam progressieve neurologische uitval optreden.

  Lees verder ›
 • Myasthenia gravis ICPC-2: N99; ICD-10: G70.0

  Myasthenia gravis is een aandoening die berust op een stoornis in de neuromusculaire transmissie van het willekeurige motorische systeem.

  Lees verder ›
 • Nefrotisch syndroom ICPC-2: U88; ICD-10: N08

  Nefrotisch syndroom is een symptomencomplex dat wordt gekenmerkt door oedeem, proteïnurie, hypoalbuminemie en hyperlipidemie. Proteïnurie wordt in dit kader gedefinieerd als eiwituitscheiding in de urine van meer dan 3,5 gram per 24 uur (nefrotische proteïnurie).

  Lees verder ›
 • Acute nierschade ICPC-2: U99; ICD-10: N17

  Ziektebeeld, gekenmerkt door een snelle achteruitgang van de glomerulaire filtratiesnelheid (uren-dagen), zich uitend in een snelle stijging (ten minste 44 µmol/l per dag) van het creatinine in serum of plasma met daarbij meestal een afname van de urineproductie. Voor bijkomende begrippen wordt verwezen naar Nierschade, algemeen.

  Lees verder ›
 • Nierschade ICPC-2: U99; ICD-10: N17;N18

  Aandoening van de nieren, gekenmerkt door een verminderde glomerulaire filtratiesnelheid, zich uitend in een verhoogde creatinineconcentratie in serum of plasma, en/of eiwitverlies met de urine.

  Lees verder ›
 • Chronische nierschade ICPC-2: U99; ICD-10: N18

  Van chronische nierschade (CNS) wordt gesproken als er meer dan 3 maanden sprake is van persisterende albuminurie of persisterende afwijkingen in het urinesediment al dan niet gepaard gaande met een verminderde glomerulaire filtratie, of wanneer sprake is van een verminderde GFR met of zonder aanwijzingen voor nierschade (= persisterende albuminurie of sedimentsafwijkingen).

  Lees verder ›
 • Obesitas ICPC-2: T82;T83; ICD-10: E66

  Obesitas wordt gedefinieerd als een body mass-index (gewicht in kg/lengte in meters in het kwadraat [kg/m2]) van 30 of hoger op basis van een toegenomen hoeveelheid lichaamsvet. Bij een Quetelet index (QI) 25-29,9 kg/m2 spreekt men van overgewicht, bij QI > 40 kg/m2 van ziekelijk overgewicht.

  Lees verder ›
 • Obstipatie ICPC-2: D12; ICD-10: K59.0

  Obstipatie is een symptoom, geen ziekte-entiteit. Vanwege de grote variatie in de normale uitdrijving van feces, is het moeilijk om aan te geven wat nu precies onder obstipatie wordt verstaan. Een bruikbare definitie is: een voor de betrokkene abnormaal veranderd defecatiepatroon waarbij te weinig, te harde en/of te moeilijk produceerbare ontlasting wordt geloosd.1

  Lees verder ›
 • Onychomycosen ICPC-2: S74; ICD-10: B35.1

  Onychomycosen zijn schimmel- of gistinfecties van de nagel(s).

  Lees verder ›
 • Het rode oog ICPC-2: F02; ICD-10: H57.8

  Een rood oog is een verzamelnaam voor oogklachten met roodheid als algemeen kenmerk. De roodheid kan gelokaliseerd zijn in de conjunctivae en/of de sclerae. Bij roodheid kan het gaan om een onschuldige of visusbedreigende aandoening. Pijn en visusvermindering zijn belangrijke alarmsymptomen.

  Lees verder ›
 • Acute osteomyelitis ICPC-2: L70; ICD-10: M86.1

  Osteomyelitis is een ontstekingsproces dat gepaard gaat met botdestructie en wordt veroorzaakt door een micro-organisme. Acute osteomyelitis komt vooral voor bij kinderen en ontwikkelt zich over enkele dagen tot weken, Bij een duur langer dan 10 dagen treedt botnecrose op en dreigt de infectie chronisch te worden. Bij een direct adequate behandeling gaat acute osteomyelitis in minder dan 5% van de gevallen over in een chronische ontsteking.

  Lees verder ›
 • Chronische osteomyelitis ICPC-2: L70; ICD-10: M86.6

  Chronische osteomyelitis is een bot/beenmergontsteking die zich ontwikkelt over maanden tot soms jaren. Kenmerkend zijn het persisteren van micro-organismen, een weinig actieve ontsteking en de aanwezigheid van dood bot (sekwester) en een of meer fistels. Klassiek voor het ziektebeeld zijn episodes van lokale pijn met tekenen van cellulitis, met of zonder koorts, waarbij de klachten verminderen na ontlasting van pus door een fistelopening. Kenmerkend is de slechte genezingstendens en een geprotraheerd beloop.

  Lees verder ›
 • Osteoporose ICPC-2: L95; ICD-10: M80;M81;M82

  Osteoporose is een aandoening van het skelet die wordt gekenmerkt door een lage botmineraaldichtheid en een verlies van de structuur van het bot met als gevolg een grotere breekbaarheid, oftewel een hoger fractuurrisico.1 De meest voorkomende osteoporotische fracturen zijn heup-, wervel- en polsfracturen.

  Lees verder ›
 • Ovariumcarcinoom ICPC-2: X77; ICD-10: C56

  Een ovariumcarcinoom is een maligne tumor uitgaande van het ovarium. Tachtig procent van de ovariumtumoren zijn epitheliaal van oorsprong, zij ontstaan uit het coeloomepitheel, waaruit het kapsel van het ovarium, maar ook de tuba en het peritoneum zijn opgebouwd. Het tubacarcinoom en het extra-ovariële carcinoom van het peritoneum gedragen zich daarom hetzelfde als het ovariumcarcinoom en worden op dezelfde manier behandeld. De kiemcel tumoren, zoals bijvoorbeeld het dysgerminoom en het immatuur teratoom, treden op een veel jongere leeftijd op, meestal rond de 20 jaar. De stromaceltumoren ontstaan uit het stroma van het ovarium. Zij kunnen zowel op jonge als oudere leeftijd ontstaan. De diagnose ovariumcarcinoom kan alleen door histologisch onderzoek worden gesteld. De stadiumindeling wordt gedaan volgens de richtlijnen van de FIGO en is noodzakelijk voor het vaststellen van de juiste behandeling. FIGO-stadium I (het carcinoom is beperkt tot de ovaria), stadium II (uitbreiding in het kleine bekken), stadium III (verspreiding in de buikholte buiten het kleine bekken), stadium IV (metastasen buiten de buikholte). Het stadium wordt veelal chirurgisch vastgesteld, met uitzondering van stadium IV waarbij een CT-scan meestal de aanvullende informatie over de extraperitoneale metastasen geeft.

  Lees verder ›
 • Palpabele mammatumor ICPC-2: X19; ICD-10: N63

  Een palpabele mammatumor is een hoeveelheid weefsel met afwijkende consistentie ten opzichte van het overige mammaweefsel.

  Lees verder ›
 • Pancreatitis ICPC-2: D99; ICD-10: K85;K86

  Pancreatitis is een ontsteking van het pancreas. Van acute pancreatitis kunnen 2 vormen worden onderscheiden, namelijk acute interstitiële (in het algemeen licht en zelflimiterend) en acute necrotiserende pancreatitis (ernstige vorm; de mate van necrose correleert met de ernst van de aanval en de systemische manifestaties).1 Om de ernst van een acute pancreatitis te voorspellen, wordt vaak gebruik gemaakt van classificatiesystemen zoals de APACHE II-score, de Glasgowscore of de Ransoncriteria.2

  Lees verder ›
 • Ziekte van Parkinson ICPC-2: N70; ICD-10: G20;G21;G22

  De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve aandoening van het extrapiramidale systeem. De kenmerkende verschijnselen zijn geleidelijk toenemende hypokinesie en bradykinesie, rusttremor, rigiditeit en gestoorde houdingsreflexen met veelal een asymmetrisch klachtenpatroon. Bij een deel van de patiënten treden naast de kenmerkende symptomen ook stoornissen van het autonome zenuwstelsel en van psychische functies op, o.a. samenhangend met verlies van niet-dopaminerge neuronen.

  Lees verder ›
 • Parotiszwelling ICPC-2: D83; ICD-10: K11.1

  Parotiszwelling is een uni- of bilaterale zwelling van de glandula parotidea.

  Lees verder ›
 • Pelvic inflammatory disease ICPC-2: X74; ICD-10: N70

  Pelvic inflammatory disease (PID) is een ontsteking in het kleine bekken ten gevolge van een opstijgende infectie vanuit de vagina en de cervix naar het metrium, de tubae en aangrenzende structuren (parametria, peritoneum).

  Lees verder ›
 • Pijnlijke borsten ICPC-2: X18; ICD-10: N64.4

  Pijn in de borsten (mastodynie, mastalgie) is een symptoom dat vrijwel altijd berust op een goedaardig proces. De klacht is meestal cyclus-gebonden. Bij mastopathie gaan cyclusgebonden pijnklachten gepaard met palpabele mamma-afwijkingen (drukpijnlijke, grofkorrelige klierstructuur, met name in het laterale bovenkwadrant).

  Lees verder ›
 • Pijnlijke tong/mond ICPC-2: D20; ICD-10: K14.6;K13.7

  Een pijnlijk en/of brandend gevoel van de tong of ander gebied in de mond kan bij een aantal orale slijmvliesaandoeningen optreden. Men spreekt van mondbranden bij dubbelzijdige pijn en/of branderig gevoel van de tong en het mondslijmvlies zonder zichtbare afwijkingen. Wanneer de klachten uitsluitend de tong betreffen, wordt ook wel de term tongbranden (glossodynie) gebruikt.

  Lees verder ›
 • Pneumothorax ICPC-2: R99; ICD-10: J93

  Pneumothorax is de aanwezigheid van gas in de pleuraholte, tussen de pleura parietalis en visceralis.

  Lees verder ›
 • Polymyalgia rheumatica ICPC-2: L99; ICD-10: M35.3

  Ziekte van de middelbare en oudere patiënt, met als belangrijkste klacht langer dan 4 weken bestaande, door beweging verergerde pijn en ochtendstijfheid in de schouder-, en bekkengordels en in de nekregio. Algemeen ziek zijn en symptomen zoals lichte koorts, anorexie, gewichtsverlies en moeheid komen voor.1

  Lees verder ›
 • Polyneuropathie ICPC-2: N94; ICD-10: G61;G62;G63

  Een polyneuropathie is een symmetrische, veelal chronische aandoening van de perifere zenuwen, die wordt gekenmerkt door sensibele en/of motorische afwijkingen die in de regel distaal meer dan proximaal en aan de benen meer dan aan de armen aanwezig is.

  Lees verder ›
 • Porfyrie ICPC-2: T99; ICD-10: E80

  Porfyrie omvat een groep metabole ziekten, waarbij de synthese van haem is gestoord.

  Lees verder ›
 • Prikkelbaredarmsyndroom ICPC-2: D93; ICD-10: K58

  Het prikkelbaredarmsyndroom (irritable bowel syndrome) kan aan de hand van de zogenaamde ‘Rome-criteria’ gedefinieerd worden als de aanwezigheid gedurende ten minste 12 weken (hoeft niet opeenvolgend) tijdens de voorafgaande 12 maanden van buikpijn of een onaangenaam gevoel in de buik, dat niet verklaard kan worden door biochemische of structurele afwijkingen en waarbij ten minste 2 van de volgende 3 kenmerken aanwezig zijn:1

  Lees verder ›
 • Prostaatcarcinoom ICPC-2: Y77; ICD-10: C61

  Maligniteit, uitgaande van de prostaat. Bij prostaatcarcinomen gaat het in 95% om adenocarcinoom, in de overige 5% om plaveiselcel- of overgangsepitheelcarcinoom, dat ontstaat uit de periurethrale klierbuizen.

  Lees verder ›
 • Proteïnurie ICPC-2: U98; ICD-10: R80;N39.1

  Proteïnurie betekent een abnormale eiwituitscheiding in de urine, dat wil zeggen meer dan 150 mg per 24 uur. Deze tekst beperkt zich tot de niet-nefrotische proteïnurie, dat wil zeggen een eiwituitscheiding tussen de 150 mg en 3,5 g per 24 uur.

  Lees verder ›
 • Pruritus ani ICPC-2: D05; ICD-10: L29.0;L29.3

  Pruritus ani is jeuk rond de anus.

  Lees verder ›
 • Gegeneraliseerd pruritus ICPC-2: S02; ICD-10: L29.8;L29.9

  Pruritus (jeuk) is een sensatie in de huid, die leidt tot krabben en wrijven. Een onderscheid wordt gemaakt in pruritus met, en pruritus zonder een primaire huidaandoening.

  Lees verder ›
 • Pubertas praecox bij jongens ICPC-2: T99; ICD-10: E30.1

  Pubertas praecox bij jongens wordt gekenmerkt door vergroting van testes en penis vóór de 9e verjaardag. Pubarche is het begin van pubisbeharing.

  Lees verder ›
 • Pubertas praecox bij meisjes ICPC-2: T99; ICD-10: E30.1

  Pubertas praecox bij meisjes is gedefinieerd als borstontwikkeling voor de 8e verjaardag of de aanvang van de menses voor de 10e verjaardag. Thelarche is het begin van mammaontwikkeling, pubarche het begin van pubisbeharing, menarche het begin van de menstruaties.

  Lees verder ›
 • Pyelonefritis bij volwassenen ICPC-2: U70; ICD-10: N12

  Pyelonefritis is een ontsteking van één of beide nieren, veroorzaakt door bacteriën. Zowel het nierparenchym als de calices, nierbekken en ureters zijn bij dit proces betrokken.

  Lees verder ›
 • Pylorushypertrofie bij pasgeborenen ICPC-2: D81; ICD-10: Q40.0

  Pylorushypertrofie is een verdikking van de kringspier van de maag, leidend tot vernauwing van de maaguitgang. Daardoor ontstaat een maagledigingsstoornis die gepaard gaat met niet-gallig, krachtig braken (projectielbraken).

  Lees verder ›
 • Pyrosis ICPC-2: D03; ICD-10: R12

  Pyrosis (zuurbranden) is een gevoel van retrosternale warmte of branderigheid met karakteristiek de neiging tot opstijgen in de richting van de keel. Zuurbranden als dominante klacht is het karakteristiekste symptoom van gastro-oesofageale refluxziekte. Zuurbranden komt vaak voor tijdens de zwangerschap zonder verdere afwijkingen. Ook bij peptische ulcera en functionele dyspeptische klachten komt zuurbranden, naast andere klachten, vaak voor.

  Lees verder ›
 • Raynaud-fenomeen ICPC-2: K92; ICD-10: I73.0

  Het fenomeen van Raynaud wordt gekenmerkt door een aanvalsgewijs optredende tri- of bifasische verkleuring van de acra, meestal de vingers (bleekheid en/of cyanose en roodheid), optredend door een abnormale vasculaire respons op blootstelling aan koude of bij emoties. Tijdens de kleurveranderingen zijn de acra koud, is de sensibiliteit verminderd en kan pijn optreden. Na opwarming duurt de ischemische fase ongeveer 15-20 minuten. Hierna veroorzaakt de reperfusie de erythemateuze fase.

  Lees verder ›
 • Zichtbaar rectaal bloedverlies ICPC-2: D16; ICD-10: K62.5

  Rood bloedverlies per anum/rectum (hematochezie) kan zich presenteren als acuut massaal bloedverlies, als bloed door of op de ontlasting en als bloed aan het toiletpapier.

  Lees verder ›
 • Retentio testis ICPC-2: Y83; ICD-10: Q53

  Retentio testis is het niet of onvoldoende ingedaald zijn van de testis in het scrotum. Een niet ingedaalde-testis kan abdominaal (cryptorchisme), in het liesgebied of ectopisch (buiten de route van de normale testisindaling) zijn gelokaliseerd.

  Lees verder ›
 • Reumatoïde artritis ICPC-2: L88; ICD-10: M05;M06;M08

  Reumatoïde artritis (RA): chronische inflammatoire gewrichtsaandoening, waarbij (meestal) symmetrische zwelling van kleine hand- en voetgewrichten op de voorgrond staat; het ziektebeeld kan gepaard gaan met extra-articulaire verschijnselen.

  Lees verder ›
 • Sarcoïdose ICPC-2: B99; ICD-10: D86

  Sarcoïdose (= ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann) is een systeemaandoening, die wordt gekarakteriseerd door niet-verkazende granulomen in de aangetaste organen.

  Lees verder ›
 • Scabiës ICPC-2: S72; ICD-10: B86

  Scabiës (schurft) is een besmettelijke, jeukende, parasitaire huidziekte, veroorzaakt door Sarcoptes scabiei humanis (schurftmijt). Scabiës wordt gekenmerkt door gangetjes die pathognomonisch zijn, een polymorfe huidafwijking die bestaat uit papels, papulovesikels, pustels, crustae en krabeffecten. Bij patiënten die immunogecompromitteerd zijn en patiënten die niet kunnen krabben of geen jeuk kunnen voelen ten gevolge van neurologische of psychiatrische aandoeningen kan S. scabiei een ernstige dermatologische aandoening veroorzaken die scabies crustosa of scabies norvegica wordt genoemd. Deze vorm van scabiës is besmettelijk. De mijten vermeerderen zich over het gehele lichaam. In de korsten worden duizenden mijten aangetroffen.

  Lees verder ›
 • Schedeltrauma ICPC-2: N80; ICD-10: S06;S07

  Het schedel-hersenletsel (trauma capitis) kan worden onderverdeeld in lichte en (matig) ernstige schedel-hersenletsels.1

  Lees verder ›
 • Ziekte van Scheuermann ICPC-2: L94; ICD-10: M42.0

  De ziekte van Scheuermann is een groeistoornis van de wervelkolom die gewoonlijk in de puberteit begint, tijdens de adolescentie toeneemt en stopt als het skelet is uitgegroeid.1 De thorac(olumb)ale ziekte van Scheuermann presenteert zich doorgaans als een houdingsprobleem in de puberteit/adolescentie (juveniele kyfose).

  Lees verder ›
 • Vergroot schildklier ICPC-2: T81; ICD-10: E04

  Een schildkliervergroting of struma kan uninodulair, multinodulair of diffuus zijn.

  Lees verder ›
 • Schizofrenie ICPC-2: P72; ICD-10: F20/F21/F22/F24/F25/F28

  De klinische symptomen van schizofrenie worden doorgaans in drie categorieën ingedeeld:

  Lees verder ›
 • Intrinsieke schouderklachten ICPC-2: L08; ICD-10: M25.4;M25.5;M25.6;(M75)

  Onder schouderklachten wordt verstaan pijn in rust of bij bewegen van de bovenarm in een (deel van het) gebied dat loopt vanaf de basis van de nek tot aan de elleboog. Aandoeningen die hun oorsprong hebben in de structuren van en rond het glenohumerale gewricht worden intrinsieke schouderaandoeningen genoemd.

  Lees verder ›
 • Scrotale zwelling ICPC-2: Y05; ICD-10: N50.8

  Een acuut of geleidelijk ontstane zwelling van het scrotum met of zonder klachten. ‘Torsio testis’ wordt in een afzonderlijke klinische probleemstelling besproken.

  Lees verder ›
 • Sinusitis ICPC-2: R75; ICD-10: J01;J32

  Sinusitis is een ontsteking van de neusbijholten; meestal betreft het tenminste de sinus maxillaris. Dit kan samengaan met ontsteking van de sinus ethmoïdalis, frontalis en/of sphenoïdalis. Acute sinusitis wordt gekenmerkt door verdikking van de slijmvliesbekleding en overmatig secreet in de sinus. Het is in principe een spontaan genezende aandoening. Twee derde van de patiënten is in 10 dagen hersteld, vrijwel iedereen na 4 weken.1 Roken kan de genezing vertragen. Er is sprake van chronische sinusitis indien de aandoening ten minste 6 maanden duurt. Deze situatie wordt gekenmerkt door structurele veranderingen van de sinusslijmvliezen, soms met secreet in de sinus.

  Lees verder ›
 • Slechthorendheid ICPC-2: H86; ICD-10: H91

  Een verminderde waarneming van geluid en minder verstaan van spraak.1

  Lees verder ›
 • Spondylitis ankylopoetica ICPC-2: L78; ICD-10: M45

  Spondylitis ankylopoetica, ziekte van Bechterew, is een chronische systemische inflammatoire reumatische aandoening van de sacro-iliacale gewrichten en de wervelkolom.1

  Lees verder ›
 • Stridor ICPC-2: R04; ICD-10: R06.1

  Stridor is een hoorbare ademhaling tijdens inspiratie ten gevolge van een vernauwing in de hogere luchtwegen (boven de apertura thoracis).

  Lees verder ›
 • Stuitligging ICPC-2: W84; ICD-10: O32.1

  Een stuitligging is een foetale ligging, waarbij het foetale caput in fundo ligt en het voorliggend deel wordt gevormd door stuit en/of voeten.

  Lees verder ›
 • Subfertiliteit bij de man ICPC-2: Y10; ICD-10: N46

  Subfertiliteit wordt omschreven als het niet tot stand komen van een zwangerschap na minstens 1 jaar onbeschermde, op conceptie gerichte, coïtus.1 Hoewel bij het fertiliteitsonderzoek altijd beide partners betrokken dienen te worden, beperkt deze tekst zich tot de diagnostiek bij de man.

  Lees verder ›
 • Subfertiliteit bij de vrouw ICPC-2: ICPC-2: W15; ICD-10: N97

  Infertiliteit: onvermogen tot voortplanting. Subfertiliteit: het gedurende meer dan 12 maanden uitblijven van een zwangerschap bij onbeschermde, op conceptie gerichte coïtus. Echte infertiliteit is zeldzaam. Sommigen voegen aan de definitie van subfertiliteit toe: bij een regelmatige cyclus. Bij een onregelmatige cyclus zal men, afhankelijk van de ernst van de cyclusstoornis, vaak eerder met onderzoek starten. Van primaire subfertiliteit bij de vrouw is sprake indien zij niet eerder zwanger is geweest, van secundaire indien zij wel ooit zwanger was, ook indien deze zwangerschap niet tot de geboorte van een levend kind heeft geleid. Van primaire subfertiliteit bij de man is sprake indien hij niet eerder een zwangerschap tot stand heeft gebracht, van secundaire indien dat wel zo is.1

  Lees verder ›
 • Syncope ICPC-2: A06; ICD-10: R55

  Syncope (een flauwte) is een specifieke vorm van een wegraking waarbij plotseling, kortdurend bewustzijnsverlies optreedt berustend op afname van de bloedvoorziening van de hersenen. Een syncope gaat gepaard met spierverslapping, waardoor de patiënt valt wanneer hij staat of zit.1-3

  Lees verder ›
 • Tepeluitvloed ICPC-2: X20; ICD-10: N64.5

  Men spreekt van tepeluitvloed als er secretie van vocht, anders dan melk, uit de tepel plaatsvindt. Dit kan uni- of bilateraal voorkomen. De kleur kan variabel zijn: bloederig, bruin, helder, sereus, serosanguinolent, gelig, groen, blauw, grijs. Men spreekt van galactorroe als er uitvloed van melk of melkachtig vocht is, komend vanuit een of beide borsten, meestal bilateraal en vanuit meerdere melkgangen. Galactorroe moet worden onderscheiden van (pathologische) tepeluitvloed (zie Galactorroe).

  Lees verder ›
 • Tinnitus/Oorsuizen ICPC-2: H03; ICD-10: H93.1

  Tinnitus of oorsuizen is het waarnemen van een geluid in het oor of het hoofd zonder evidente externe geluidsstimulus.

  Lees verder ›
 • Torsio testis ICPC-2: Y99; ICD-10: N44

  Een spontane plotselinge draaiing van de testis om de funiculus spermaticus (zaadstreng), met als gevolg afsluiting van de bloedvoorziening naar de testis is een ‘torsio testis’. Het klinisch beeld bestaat uit acute pijn en zwelling van het scrotum.

  Lees verder ›
 • Ulcus cruris venosum ICPC-2: S97; ICD-10: I83.0

  Onder een ulcus cruris venosum verstaan we een defect in pathologisch veranderd weefsel aan het onderbeen op basis van chronische veneuze insufficiëntie (CVI). CVI is een lang voortdurende afvloedstoornis van de venen van de extremiteiten door gebrekkige werking van de kleppen, met reflux en decompensatie van het veneuze systeem tot gevolg.

  Lees verder ›
 • Urethritis bij mannen ICPC-2: U72; ICD-10: A56.0

  Urethritis is een ontsteking van de urethra met klachten van pijnlijke branderige mictie en eventueel afscheiding.

  Lees verder ›
 • Urineweginfecties bij kinderen ICPC-2: U71; ICD-10: N30

  De diagnose bacteriële urineweginfectie wordt gesteld op grond van het klinisch beeld tezamen met de aanwezigheid van bacteriën in de urine.1,2 De afkapwaarde hangt af van de manier waarop de urine is opgevangen. Bij midstroomurine is dat 105 kolonies per ml1, bij via katheterisatie verkregen urine 104, bij suprapubische blaaspunctie 103.2

  Lees verder ›
 • Urineweginfecties bij mannen ICPC-2: U71; ICD-10: N30

  De diagnose bacteriële urineweginfectie wordt gesteld op grond van anamnese, en klinisch onderzoek in samenhang met bewijs voor de aanwezigheid van bacteriën (vanaf 104/ml) en leucocyten in de urine. Men spreekt van een gecompliceerde urineweginfectie als deze gepaard gaat met koorts (> 38,5°C), met koude rillingen of met kolieken.1

  Lees verder ›
 • Urineweginfecties bij vrouwen ICPC-2: U71; ICD-10: N30

  De diagnose bacteriële urineweginfectie wordt gesteld op grond van het klinisch beeld tezamen met de aanwezigheid van bacteriën in de urine (vanaf 104/ml in een midstroomportie of > 102/ml bij blaaspunctie).1 Indien klinische verschijnselen ontbreken spreekt men van asymptomatische bacteriurie.

  Lees verder ›
 • Urolithiasis ICPC-2: U95; ICD-10: N20;N21;N22

  De aanwezigheid van stenen in de urinewegen.

  Lees verder ›
 • Urticaria ICPC-2: S98; ICD-10: L50

  Urticaria (netelroos, galbulten) is een huidaandoening die bestaat uit scherp omschreven, bleke, oedemateuze, jeukende verhevenheden van de huid, omgeven door erytheem. Urticaria kan sterk variëren in grootte en kan conflueren tot grote plaques. De urtica is vluchtig: zij verdwijnt binnen minuten tot uren, per definitie binnen 24-48 uur. Tegelijkertijd kunnen zich weer nieuwe afwijkingen elders ontwikkelen.

  Lees verder ›
 • Perifeer arterieel vaatlijden ICPC-2: K92; ICD-10: I70;I73;I74

  Aandoeningen die worden veroorzaakt door een veranderde bloeddoorstroming in de perifere grote en middelgrote slagaders door anatomische en/of functionele afwijkingen, veelal berustend op gefixeerde (atherosclerotische) stenose, soms arteriolenspasmen.1-3

  Lees verder ›
 • Vaginaal bloedverlies na de menopauze ICPC-2: X12; ICD-10: N95.0

  Postmenopauzaal vaginaal bloedverlies is bloedverlies dat ten minste een jaar na de laatste menstruatie (menopauze).

  Lees verder ›
 • Varicosis ICPC-2: K95; ICD-10: I83

  Varicosis is de aanwezigheid van varices (spataderen): uitgezette en meestal gekronkelde venen met insufficiënte kleppen en een retrograde bloedstroom. Varices komen meestal voor in de onderste extremiteit, in het gebied van de V. saphena magna en de V. saphena parva. Varices van de benen kunnen worden onderscheiden in primaire (‘aangeboren’, 80-90% van de gevallen) en secundaire varices als gevolg van een andere aandoening, zoals diepe veneuze trombose, die ook onopgemerkt kan zijn verlopen. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en Besenreiser-varices.

  Lees verder ›
 • Verslaving alcohol ICPC-2: P15; P16; P17; P18; P19; ICD-10: F10; F11; F12; F13; F14; F15; F16; F17; F18; F19

  In de DSM-IV-classificatie wordt verslaving onderverdeeld in 2 begrippen: afhankelijkheid en misbruik van een middel.1

  Lees verder ›
 • Voedselallergie bij kinderen ICPC-2: A92;D99; ICD-10: T78.1;K90.4

  Voedselallergie is een ongewenste, reproduceerbare, immunologische reactie op voedsel. Voedselallergie wordt samen met voedselintolerantie, waarbij het immuunsysteem niet betrokken is, wel aangeduid met de overkoepelende term voedselovergevoeligheid.

  Lees verder ›
 • Whiplash-syndroom ICPC-2: L79; ICD-10: S13.4

  Het whiplash syndroom is een verzamelnaam geworden voor allerlei symptomen die kunnen optreden na een hyperextensie-hyperflexie beweging van de halswervelkolom. In engere zin is een whiplash een acceleratie-deceleratiemechanisme waarbij krachten inwerken op de nek. In het typische geval ontstaat het whiplashsyndroom door een kop-staartaanrijding van achteren. Het mechanisme kan leiden tot een (tijdelijk) letsel van weke delen van de cervicale wervelkolom, en kan een verscheidenheid van klachten veroorzaken.1

  Lees verder ›