21 resultaten gevonden voor 'urineweginfectie'

 • Urineweginfecties bij kinderen ICPC-2: U71; ICD-10: N30

  De diagnose bacteriële urineweginfectie wordt gesteld op grond van het klinisch beeld tezamen met de aanwezigheid van bacteriën in de urine.1,2 De afkapwaarde hangt af van de manier waarop de urine is opgevangen. Bij midstroomurine is dat 105 kolonies per ml1, bij via katheterisatie verkregen urine 104, bij suprapubische blaaspunctie 103.2

  Lees verder ›
 • Urineweginfecties bij mannen ICPC-2: U71; ICD-10: N30

  De diagnose bacteriële urineweginfectie wordt gesteld op grond van anamnese, en klinisch onderzoek in samenhang met bewijs voor de aanwezigheid van bacteriën (vanaf 104/ml) en leucocyten in de urine. Men spreekt van een gecompliceerde urineweginfectie als deze gepaard gaat met koorts (> 38,5°C), met koude rillingen of met kolieken.1

  Lees verder ›
 • Urineweginfecties bij vrouwen ICPC-2: U71; ICD-10: N30

  De diagnose bacteriële urineweginfectie wordt gesteld op grond van het klinisch beeld tezamen met de aanwezigheid van bacteriën in de urine (vanaf 104/ml in een midstroomportie of > 102/ml bij blaaspunctie).1 Indien klinische verschijnselen ontbreken spreekt men van asymptomatische bacteriurie.

  Lees verder ›
 • Leukocyturie zonder aanwijzingen voor lagere urineweginfectie ICPC-2: U98; ICD-10: R82

  Deze tekst beperkt zich tot de aanwezigheid van leukocyten in de urine, eventueel in combinatie met erytrocyten bij kwalitatief urineonderzoek (teststrook), buiten het kader van lagere urineweginfecties.

  Lees verder ›
 • Pyelonefritis bij volwassenen ICPC-2: U70; ICD-10: N12

  Pyelonefritis is een ontsteking van één of beide nieren, veroorzaakt door bacteriën. Zowel het nierparenchym als de calices, nierbekken en ureters zijn bij dit proces betrokken.

  Lees verder ›
 • Urineonderzoek, kwalitatief

  Onderzoek bij verdenking op afwijkingen aan of ziekten van de nieren en de urinewegen.

  Lees verder ›
 • Enuresis/urine-incontinentie bij kinderen ICPC-2: P12; ICD-10: F98

  Van enuresis spreekt men als bij een kind van een leeftijd waarop blaascontrole kan worden verwacht, complete blaaslediging plaatsvindt volgens het normale mictiepatroon, maar op een verkeerd moment of op een verkeerde plaats (1,2). Alle andere vormen van ongewenst urineverlies worden incontinentie genoemd.1,2

  Lees verder ›
 • Urinesediment

  Semikwantitatief onderzoek urinesediment bij verdenking op afwijkingen aan of ziekten van de nieren en de urinewegen.

  Lees verder ›
 • Extra-uteriene graviditeit ICPC-2: W80; ICD-10: O00

  Extra-uteriene graviditeit (EUG, ectopische zwangerschap) is een zwangerschap waarbij de nidatie buiten de baarmoeder plaatsvindt. De lokalisatie van een EUG is vrijwel altijd de tuba (99%), andere mogelijkheden zijn het ovarium, cavum Douglasi, darm, omentum, lever, milt en (zelden) intraligamentair, de pars interstitialis tubae of in het cervicaalkanaal. Bij het gelijktijdig bestaan van een intra- en een extra-uteriene zwangerschap, spreekt men van een heterotope graviditeit (1: 15.000 zwangerschappen).

  Lees verder ›
 • Hematurie ICPC-2: U06; ICD-10: R31

  Hematurie wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van bloed in de urine. Het vermoeden van hematurie ontstaat wanneer de urine rood tot bruin gekleurd is (macroscopische hematurie). Deze tekst bespreekt het diagnostisch beleid bij aanwijzingen voor macroscopische hematurie en is ook van toepassing voor het diagnostisch beleid bij microscopische hematurie. Van microscopische hematurie is sprake wanneer in normaal gekleurde urine bij microscopisch onderzoek (bij een vergroting van 400 x) > 3 erytrocyten per gezichtsveld worden aangetroffen.

  Lees verder ›
 • Incontinentie voor urine ICPC-2: U04; ICD-10: R32

  Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine.

  Lees verder ›
 • Urinekweek

  Het doel van een urinekweek is het aantonen van de aanwezigheid van (snelgroeiende) bacteriën (of gisten) in de urine.

  Lees verder ›
 • Urethritis bij mannen ICPC-2: U72; ICD-10: A56.0

  Urethritis is een ontsteking van de urethra met klachten van pijnlijke branderige mictie en eventueel afscheiding.

  Lees verder ›
 • Urolithiasis ICPC-2: U95; ICD-10: N20;N21;N22

  De aanwezigheid van stenen in de urinewegen.

  Lees verder ›
 • Appendicitis acuta ICPC-2: D88; ICD-10: K37

  Appendicitis acuta is een acute ontsteking van de appendix vermiformis. De typische (klassieke) acute appendicitis begint met slecht gelokaliseerde pijn in het epigastrium of periumbilicaal die zich later lokaliseert rechts onder in de buik (migratie). Anorexie, misselijkheid en braken zijn vaak aanwezig. De temperatuur is meestal licht verhoogd (37,8-38,3°C) en er is in het algemeen (matige) leukocytose.1,2

  Lees verder ›
 • Hemolytische streptokokken van groep B (Streptococcus agalactiae)(GBS)

  Streptokokken zijn grampositieve bacteriën die in ketens groeien ( = ketting/keten). is een β-hemolytische streptokok, dat wil zeggen dat hemoglobine wordt afgebroken, hetgeen een opheldering geeft van bloedbevattende kweekmedia. Met behulp van de Lancefield-classificatie kunnen β-hemolytische streptokokken worden onderverdeeld in groep A, B, C en G op basis van een groepspecifiek polysacharide. bevat het groep B-polysacharide, de benamingen: groep B-streptokok (of varianten daarop) en worden door elkaar gebruikt.

  Lees verder ›
 • Koorts bij terugkeer uit de tropen ICPC-2: A03; ICD-10: R50

  Koorts is een stijging van de lichaamstemperatuur boven de 38°C (rectaal). In deze probleemstelling wordt uitgegaan van een tropische ziekte als mogelijke oorzaak van de koorts. Wanneer diarree op de voorgrond staat, wordt verwezen naar Diarree bij terugkeer uit de tropen. Voor malaria wordt verwezen naar Malaria.

  Lees verder ›
 • Leukocytose ICPC-2: B84; ICD-10: D72.8

  Leukocytose is een toename van het aantal leukocyten (> 10 x 109/l) in het perifere bloed.

  Lees verder ›
 • Chronische nierschade ICPC-2: U99; ICD-10: N18

  Van chronische nierschade (CNS) wordt gesproken als er meer dan 3 maanden sprake is van persisterende albuminurie of persisterende afwijkingen in het urinesediment al dan niet gepaard gaande met een verminderde glomerulaire filtratie, of wanneer sprake is van een verminderde GFR met of zonder aanwijzingen voor nierschade (= persisterende albuminurie of sedimentsafwijkingen).

  Lees verder ›
 • Prostaatcarcinoom ICPC-2: Y77; ICD-10: C61

  Maligniteit, uitgaande van de prostaat. Bij prostaatcarcinomen gaat het in 95% om adenocarcinoom, in de overige 5% om plaveiselcel- of overgangsepitheelcarcinoom, dat ontstaat uit de periurethrale klierbuizen.

  Lees verder ›
 • Torsio testis ICPC-2: Y99; ICD-10: N44

  Een spontane plotselinge draaiing van de testis om de funiculus spermaticus (zaadstreng), met als gevolg afsluiting van de bloedvoorziening naar de testis is een ‘torsio testis’. Het klinisch beeld bestaat uit acute pijn en zwelling van het scrotum.

  Lees verder ›